Service Manager 2010

System Center Service Manager je integrovaná platforma pre automatizáciu a prispôsobenie osvedčených postupov riadenia služieb IT požiadavkám organizácie. Tieto postupy vychádzajú napríklad zo špecifikácia Microsoft Operations Framework (MOF) alebo knižnice Information Technology Infrastructure Library (ITIL).

System Center Service Manager poskytuje preddefinované procesy pre riešenie incidentov a problémov, riadenie zmien a správu životného cyklu.

Pomocou databázy konfigurácie (configuration management database CMDB) a integrácii procesov, produkt Service Manager automaticky prepája vedomosti a informácie z produktov System Center Operations Manager, System Center Configuration Manager a služby Active Directory ® Domain Services (AD DS).


Service Manager poskytuje vysokú úžitkovú hodnotu v mnohých oblastiach:

  • Podpora zameraná na užívateľa - Prostredníctvom svojho samoobslužného portálu produkt Service Manager znižuje počet žiadostí o podporu a zvyšuje spokojnosť koncových užívateľov. Vďaka prístupu k portálu môžu koncoví užívatelia okamžite a kedykoľvek vyriešiť rad problémov. IT špecialisti navyše nemusia vykonávať bežné, časovo náročné úlohy, ktoré môžu ľahko vykonať koncoví užívatelia.

  • Efektívna správa datacentra - Incidenty v produkte Service Manager spúšťajú procesy pracovných postupov, ktoré analytikom IT automaticky poskytujú celú škálu informácií o probléme, čo umožňuje účinné a efektívne riešenie nežiaducich stavov klientov alebo prerušenia služieb v rámci datacentra.

  • Prispôsobenie požiadavkám podnikania - Vďaka riadeniu a zjednoteniu znalostí z celej sady System Center Suite produktov Service Manager dovoľuje, aby sa IT priebežne prispôsobovalo neustále sa meniacim požiadavkám podnikania, a súčasne umožňuje znížiť náklady a dobu potrebnú pre riešenie problémov a konečne pomáha zladiť IT s potrebami podnikania.