SharePoint Server 2013

SharePoint Server 2013 obsahuje široký rozsah zlepšení a nové funkcie. Zistite, aké vám prináša SharePoint Server nové spôsoby zdieľania práce, spolupráce s inými používateľmi, organizácie projektov a tímov a vyhľadávania ľudí a informácií.

 

Zdieľanie

Rovnako ako v starších verziách SharePointu, aj tu má každý používateľ svoj profil a osobnú lokalitu. SharePoint Server 2013 je teraz usporiadaný do troch rôznych centier: Informačný kanál s aktualizáciami, OneDrive a Lokality. Tieto centrá sú k dispozícii na globálnom navigačnom paneli, čím sú sociálne funkcie osobnej lokality plne integrované do SharePointu. Sociálne funkcie sú tak prístupné aj bez návštevy osobnej lokality cez webový prehliadač.

SharePoint Server 2013

 

Vytváranie a prezeranie príspevkov v informačnom kanáli s aktualizáciami

Môžete kedykoľvek uverejniť príspevok vo verejnom kanáli s aktualizáciami, uverejniť príspevok v informačnom kanáli s aktualizáciami na tímových lokalitách, ktoré sledujete, alebo prezerať novinky o aktivitách iných ľudí. Upozorňujeme na novú funkciu mikroblogu, pomocou ktorej môžete vytvárať príspevky a začať konverzácie.Pomocou možností v informačnom kanáli môžete usporiadať informácie takto:

 • Sledovanie – zobrazuje aktualizácie o všetkých veciach, ktoré práve sledujete: ľudí, dokumenty, lokality a značky.
 • Každý – zobrazuje konverzácie začaté ľuďmi vo vašej organizácii a môže obsahovať príspevky vytvorené ľuďmi, ktorých práve sledujete.
 • Výber – zobrazuje príspevky, v ktorých ste spomenutí.
 • Aktivity – zobrazuje zoznam vašich aktuálnych aktivít tak, ako sa zobrazujú na stránke O mne.
 • Obľúbené – zobrazuje všetky položky, ktoré ste označili, že sa vám páčia.

 

Aplikácia SharePoint Newsfeed

Aplikácia SharePoint Newsfeed vám umožňuje používať informačný kanál SharePointu zo zariadenia Windows Phone, iPhone alebo iPad. Môžete zobraziť aktualizácie všetkých informačných kanálov, ktoré sledujete, zverejňovať správy a začať sledovať ľudí, dokumenty, lokality a značky.

 

Nové funkcie mikroblogovania

Ak poznáte populárne sociálne siete, používanie funkcií mikroblogovania vám bude veľmi blízke. Pomocou nich sa budete môcť zapojiť do konverzácií vo vašom informačnom kanáli s aktualizáciami.

Mikroblogovanie umožňuje:

 • Pridať príspevok do verejného informačného kanála s aktualizáciami, kde si bude môcť každý člen vašej spoločnosti prezerať vaše príspevky a odpovedať na ne.
 • Pridať príspevok do informačného kanála s aktualizáciami na tímovej lokalite zdieľanej s vybratou skupinou ľudí.
 • Odkazovať vo svojich príspevkoch na iných ľudí pomocou @zmienky. Ľudia spomenutí vo vašich príspevkoch o tom dostanú oznámenie. Taktiež môžete rýchlo prezrieť všetky príspevky, v ktorých vás spomenuli iní ľudia.
 • Do príspevkov v informačnom kanáli s aktualizáciami vkladať značky. Rýchlo môžete prezrieť všetky konverzácie, ktoré odkazujú na danú značku.
 • Zdieľať celé konverzácie odoslaním prepojenia.
 • Označiť, ktoré príspevky vo vašom informačnom kanáli s aktualizáciami sa vám páčia. Ľudia, ktorí vás sledujú, uvidia, ktoré príspevky v ich informačných kanáloch s aktualizáciami sa vám páčili. Pomocou zobrazenia označení Páči sa mi to tieto príspevky neskôr jednoducho nájdete.
 • Zahrnúť do svojich príspevkov obrázky, videá, prepojenia na dokumenty a webové URL. Webové URL môžete upraviť tak, aby sa zobrazovali ako text.

 

Funkcie na spravovanie používateľských profilov

Používateľské profily v SharePoint Serveri 2013 sú podobné ako v starších vydaniach, obsahujú však tieto výrazné vylepšenia:

 • Navigácia sa zefektívnila, takže môžete jednoduchšie prepínať medzi rôznymi oblasťami svojho profilu alebo medzi profilmi iných používateľov, keď ich navštívite.
 • Možnosti zdieľania všetkých polí sú teraz zjednodušené na Všetci alebo Iba ja.
 • Nastavenia informačného kanála s aktualizáciami (Aktivity, ktoré chcem zdieľať a Ľudia, ktorých sledujem) sú z dôvodu ochrany osobných údajov predvolene vypnuté. Aktivity, ktoré chcete zdieľať, je potrebné manuálne zapnúť. Konverzácie a e-mailové upozornenia sú však predvolene zapnuté.

 

Vylepšenie vyhľadávania ľudí a znalostí

Fonetické vyhľadávanie teraz funguje vo viacerých jazykoch. Navyše okrem kontaktných informácií a informácií o organizácii teraz výsledky vyhľadávania zobrazujú aj vytvorené dokumenty a informácie o minulých projektoch, ktoré môžu ilustrovať odbornosť vyhľadávanej osoby. Karty kontaktov teraz poskytujú možnosť kontaktovať ľudí priamo z výsledkov vyhľadávania.

 

Konfigurácia lokalít pre mobilné zariadenia

Kým máte mobilné zariadenie s internetovým pripojením, produktivita sa nemusí zastaviť. V závislosti od zložitosti lokality môžete začať používať funkcie SharePointu určené na optimalizáciu mobilného zobrazovania. Ak mobilný prehliadač podporuje HTML 5, lokalita sa môže zobrazovať aj v modernom zobrazení. Môžete nastaviť upozornenia na zmeny lokality. Kanály zariadení uľahčujú vytváranie obsahu pre lokality publikovania prostredníctvom zobrazovania rôzneho obsahu na rôznych kanáloch zariadení pomocou rovnakej stránky a rozloženia stránky. Nakoniec zapnite upozornenia v zariadeniach Windows Phone, ktoré sú určené pre lokality väčších podnikov, a zabezpečte, aby používatelia zariadení Windows Phone dostávali upozornenia pri výskyte určitých udalostí na lokalite.