• Nájsť kvalitných zamestnancov, ktorí spĺňajú všetky kritériá, je vždy náročný proces.
 • Kvalitný výber si vyžaduje čas, skúsenosti a v neposlednom rade aj nemalé finančné náklady. Veľa spoločností si uvedomuje ako je  dôležité efektívne riadiť proces výberov a náboru  v súčasnej situácií na trhu práce. Aby bolo možné v čo najkratšom čase pokryť požiadavky na obsadenie pracovných pozícií, hľadajú spoločnosti  efektívne systémy na riadenia výberových procesov.
 • Časy keď stačili konzultantovi jednoduché čiastkové aplikácie alebo tabuľkové systémy sú už minulosťou a dnes na konkurenčnom trhu môže uspieť iba spoločnosť, ktorá má prehľad, riadi svoje náborové procesy a využíva informácie, ktoré následne spracováva.

Recruitment management system je aplikácia, ktorá Vám ušetrí peniaze aj čas, pomôže zefektívniť HR procesy, vybudovať stabilnú databázu interných aj externých kandidátov/zamestnancov a v neposlednom rade zvýši, vďaka jasne nadstaveným procesom, Vašu HR efektívnosť.  

Základné funkcie programu Recruitment management system (RMS):

 • RMS jedinečný systém na správu celého náborového procesu externých aj interných kandidátov.
 • RMS ako prostriedok na správu interných aj externých projektov pre procesy rešeršovania, automatizovanej správy kandidátov a výberových procesov a manažovanie informácií.
 • RMS poskytuje CRM podporu pre tvorbu automatizovaných CPL (Target List of Companies) pre účely executive search.
 • RMS ponúka priestor pre plánovanie úloh a času, denný plánovač úloh a stretnutí, plánovanie náborov a vyhodnotenie náborov, hromadné, menovité a automatizované oslovenie kandidátov.
 • RMS rozdeľovanie rolí v procese náboru, manažovanie pracovných ponúk, štatistiky a ukazovatele efektivity procesov KPIs.
 • RMS je nenáročný na hardware.
 • RMS je orientovaný na zákazníka - umožňujú rozličné funkčné nastavenia podľa požiadaviek zadávateľa.
 • RMS modulárny koncept umožňuje rýchle začlenenie do existujúcej infraštruktúry klienta s ohľadom na Corporate Identity.
 • RMS je interaktívny, intuitívny a jednoduchý na pochopenie a má jednoduchú administráciu.
 • RMS je zabezpečený voči manipulácii s údajmi.

Požiadavky na technické a systémové prostriedky

Operačná pamäť

Najmenej 4 GB

Diskový priestor

Najmenej 50 GB voľného miesta

Operačný systém

Windows 7, Windows 10