Microsoft ponúka vývojárske nástroje nielen pre profesionálnych programátorov, ale aj pre jednotlivcov a malé vývojárske spoločnosti. V svojej ponuke prináša komplexnú ponuku nástrojov pre tvorbu vysoko výkonných aplikácií. Zdokonaľovanie integrovaného vývojového prostredia (IDE) znižuje zložitosť tvorby, správy a uľahčuje nasadzovanie všetkých typov aplikácií. Programátori tak majú viac času sústrediť sa na riešenie náročných vývojárskych úloh. Visual Studio ponúka niekoľko obľúbených programovacích jazykov, takže vytvárať vynikajúce aplikácie pre koncových užívateľov môžu vývojári rôzneho založenia. Pre webovo orientované aplikácie Microsoft ponúka Expression Studio, ktoré je založené na moderných technológiach. Nástroje dodávajú návrhárom flexibilitu a slobodu pri tvorbe webových stránok založených na štandardoch, budovaní pútavých a dobre fungujúcich klientskych aplikácií pre pracovné stanice. Expression Studio obsahuje nástroje na prepojenie vývojárskych tímov využívajúcich Visual Studio a tvorivých tímov navrhujúcich aplikačné rozhranie, webové stránky a ďalšiu interaktívnu náplň. 

 

Visual Studio Express

Visual Studio 2008

Produktový rad Microsoft Visual Studio 2008 ponúka vhodné nástroje pre úplných začiatočníkov v programovaní, jednotlivých profesionálov i tímy hľadajúce prostredie podporujúce moderné metodiky a princípy riadenia životného cyklu vývoja softvérových aplikácií.

Visual Studio je vhodné pre vývojárov, dizajnérov, architektov, testerov, projektových manažérov a ďalších účastníkov životného cyklu vývoja softvérových aplikácií.

Visual Studio Express
Visual Studio 2010
Produktový rad Microsoft Visual Studio 2010 ponúka vhodné nástroje pre úplných začiatočníkov v programovaní, jednotlivých profesionálov i tímy hľadajúce prostredie podporujúce moderné metodiky a princípy riadenia životného cyklu vývoja softvérových aplikácií.

Visual Studio je vhodné pre vývojárov, dizajnérov, architektov, testerov, projektových manažérov a ďalších účastníkov životného cyklu vývoja softvérových aplikácií.
Expression Studio 2

Microsoft Expression Studio 2

Microsoft Expression Studio 2 je ucelený balík všetkých Expression nástrojov, pripravený špeciálne pre grafikov, webových kóderov a dizajnérov tak, aby mohli čo najefektívnejšie vytvárať vizuálne príťažlivé a používateľsky prívetivé rozhrania pre web aj bežné aplikácie.

Microsoft Silverlight

Microsoft Silverlight

Microsoft Silverlight je plug-in nezávislý na platforme a internetovom prehliadači, ktorý umožňuje prácu s novou generáciou bohatých a interaktívnych internetových stránok a aplikácií (RIA), založených na platforme .NET. Ako technológia Silverlight ponúka flexibilný programovací model, ktorý podporuje aj AJAX, VB, C#, Python a Ruby a zároveň umožňuje integráciu do existujúcich web aplikácií.