Microsoft v oblasti serverov ponúka širokú paletu produktov. Postupne si predstavíme hlavné produkty ktoré umožňujú spoločnostiam kde sú tieto produkty nasadené efektívne využívať svoje kapacity

 

Windows Server 2008 Hyper-V
Windows Server 2008 obsahuje aplikáciu Windows Server Hyper-V, výkonnú virtualizačnú technológiu so špičkovými funkciami pre správu a zabezpečenie. Aplikácia Hyper-V umožňuje organizáciám znižovať náklady, zvyšovať dynamickosť a dostupnosť systémov pre konsolidáciu prevádzkových serverov, zotavenie po havárii, testovanie a vývoj a spolu s nástrojom System Center Virtual Machine Manager taktiež zaisťovať ucelenú správu dynamických datacentier.

 

Špičková platforma pre web a aplikácie
Windows Server 2008 predstavuje vysoko zabezpečenú, jednoducho spravovateľnú platformu pre vývoj a spoľahlivé hosťovanie aplikácií a služieb prevádzkovaných na serveri aj cez web. Medzi nové funkcie patria zjednodušená správa, silnejšie zabezpečenie a vylepšenie výkonu a rozšíriteľnosti. Prinášajú jednotnú platformu pre publikovanie na webe, ktorá integruje Internetovú informačnú službu (IIS) 7.0, ASP.NET, Windows Communication Foundation a Microsoft Office SharePoint Services.

 

Vylepšený výkon v sieti
Windows Server 2008 prináša najvýznamnejšiu zmenu v sieťových protokoloch od uvedenia systému Windows NT 4.0. Technológie ako Receive Window Auto-Tuning, Receive Side Scaling a Quality of Service (QoS) umožňujú organizáciám plne využívať moderné gigabitové siete. Integrovaný protokol IPSec a nová brána Windows Firewall s pokročilým zabezpečením umožňujú organizáciám zabezpečiť a riadiť tok dát v sieti.

 

Zvýšené zabezpečenie a lepší súlad so zákonnými požiadavkami
Windows Server 2008 bol vyvíjaný úplne od základu s dôrazom na maximálne zabezpečenie. Z dôvodu čo najsilnejšieho zabezpečenia Windows Server 2008 inštaluje iba služby potrebné pre zvolené roly servera. Zdokonalené auditovanie, šifrovanie jednotiek, posielanie udalostí ďalej a služba Rights Management Services predstavuje len niektoré z technológií, ktoré organizáciám pomáhajú dodržiavať súčasné prísne IT štandardy v oblasti dodržiavania predpísaných pravidiel.

 

Pobočky späť pod kontrolou
Správa serverov, služieb a zabezpečenia vo vzdialených umiestneniach predstavuje pre IT špecialistov trvale zložitú úlohu. Windows Server 2008 zjednodušuje správu serverov vo firemných pobočkách pomocou vylepšení adresárovej služby Active Directory, medzi ktoré patria radiče domény len pre čítanie a oddelenie rolí správy. Technológie ako BitLocker a možnosť inštalácie serverového jadra sú špecifické funkcie umožňujúce zvýšiť zabezpečenie a riešiť jedinečné potreby firemných pobočiek.

 

Zjednodušená správa servera
Zjednodušenie každodenných úloh správy serverov je kľúčovým cieľom celého radu vylepšení v systéme Windows Server 2008. Nový nástroj pre správu, konzola Správca servera, predstavuje jednotnú konzolu pre správu konfigurácie servera a systémových informácií. Zobrazuje stav servera, identifikuje problémy v konfigurácii roly servera a spravuje všetky roly nainštalované na serveri.

 

Zdokonalené skriptovanie a automatizácia úloh
Nové technológie ako Windows PowerShell, prostredie príkazového riadka a skriptovací jazyk, pomáhajú IT špecialistom jednoduchšie automatizovať bežné úlohy. Vďaka novému skriptovaciemu jazyku pre správu, viacerým než 120 štandardným nástrojom pre príkazový riadok, konzistentnej syntaxi a nástrojom umožňuje prostredie Windows PowerShell IT špecialistom ľahšie riadiť správu systému a urýchliť automatizáciu.

 

Centralizovaný prístup k aplikáciám
V systéme Windows Server 2008 majú vďaka portom podporujúcim brány firewall používatelia k dispozícii vysoko zabezpečený prístup k interným aplikáciám. Vzdialená aplikácia RemoteApp Terminálovej služby v systéme Windows Server umožňuje, že iba okno aplikácie a nie celá vzdialená plocha beží vo svojom vlastnom interaktívnom okne na ploche klientskeho počítača.

 

Ochrana siete pred pripojením počítačov s nevyhovujúcou konfiguráciou zabezpečenia
Platforma NAP (Network Access Protection) je riešením problému s prístupom nezabezpečených počítačov k sieti organizácie a jej potenciálnym ohrozením. Architektúra NAP zaisťuje, aby počítače pripájajúce sa k sieti spĺňali požiadavky na stav systému určené zásadami organizácie, obmedzuje prístup k sieti počítačom, ktoré nespĺňajú preddefinované zásady, ponúka možnosť nápravy konfigurácie zabezpečenia počítačov a poskytuje priebežnú kontrolu plnenia požadovaných pravidiel.

 

Lepšie výsledky spoločne so systémom Windows Vista
Pretože vývoj systémov Windows Vista a Windows Server 2008 začínal spoločne, majú tieto systémy spoločný celý rad technológií v oblasti práce v sieti, úložísk, zabezpečenia a správy. Organizácie môžu okamžite využívať výhody prevádzky systémov Windows Server 2008 a Windows Vista ako klientske a serverové riešenie.