Exchange Server 2013

Microsoft Exchange Server 2013 ponúka možnosť pracovať na vyššej úrovni a z ľubovoľného miesta vďaka e-mialu na podnikovej úrovni na vlastných serveroch. Poskytuje e-mail, kalendár a kontakty na podnikovej úrovni v počítači, telefóne aj prehliadači. Vďaka zjednodušenému prístupu k vysokej dostupnosti a zotaveniu po havárii dosiahnete vyššiu spoľahlivosť a nižšiu komplexnosť, pričom vaše citlivé a dôverné informácie zostanú v bezpečí. Dnešné počítače sa stali tak silné, že môžu priniesť kvalitnú grafiku a video a stále majú dostatočný výkon navyše. Windows MultiPoint Server 2012 odľahčuje prebytočný výkon počítača a premení ho na server, ktorý je schopný prevádzkovať viac klientskych systémov naraz. Vďaka "virtuálnej pracovnej ploche" môže prostredníctvom vstupno-výstupných zariadení pristupovať každý koncový používateľ na svoju pracovnú plochu. Inštalácia a správa Windows MultiPoint Server je pritom jednoduchá.

 

Neustála dostupnosť

Exchange Server 2013 pomáha zabezpečiť neustálu dostupnosť komunikácie, ktorá bude aj naďalej úplne pod vašou kontrolu.

 • Model preddefinovaných blokov programu Exchange vo všeobecnosti uľahčuje nasadenie a zlepšuje možnosti práce s viacerými verziami. Skvelá dostupnosť a vyrovnávanie zaťaženia klientov sú vďaka tomu štandardom.
 • Dlhšia bezporuchová prevádzka vďaka kratším časom zlyhania a podpore viacerých databáz v jednom vydaní.
 • Vstavané riešenie na monitorovanie a správu dostupnosti poskytuje funkcie automatickej opravy, ktoré slúžia na automatické obnovenie po zlyhaní.
 • Zjednodušené možnosti na vyrovnávanie zaťaženia zlepšujú flexibilitu a rozsah, a to dokonca za nižšie náklady.
 • Nižšie náklady na ukladací priestor vďaka väčším a lacnejším diskom.

 

Exchange Server 2013

 

Dodržiavanie súladu s predpismi

Získajte integrovanú funkciu, ktorá uľahčuje dodržiavanie súladu s predpismi a znižuje náklady na zisťovanie.

 • Možnosti predchádzania straty údajov používateľom, neúmyselne odosielať citlivé údaje neoprávneným osobám a zároveň informujú o interných zásadách súladu.
 • Možnosť uchovávania všetkých dôležitých údajov na jednom mieste. Používateľom za týmto účelom môžete poskytnúť integrovaný natívny archív.
 • Možnosti spúšťania funkcie lokálneho elektronického vyhľadávania v rámci údajov programov Exchange, SharePoint a Lync z jedného rozhrania cez Centrum elektronického vyhľadávania.
 • Zásady mobilných zariadení vám umožňujú vytvárať zoznamy schválených mobilných zariadení, vynucovať uzamknutie cez PIN kód a odstraňovať dôverné podnikové údaje zo stratených telefónov.

 

Exchange Server 2013

 

Jednoduché a flexibilné možnosti nasadenia

Exchange Server 2013 ponúka flexibilné možnosti nasadenia a pomáha skrátiť čas strávený pri spravovaní systémov na výmenu správ.

 • Zjednodušené nasadenie pomocou vlastných pokynov na inštaláciu alebo inováciu programu Exchange.
 • Efektívna správa organizácie prostredníctvom Centra spravovania pre Exchange – webového rozhrania, ktoré sa ľahko používa.
 • Delegovanie povolení na špecializovaných používateľov podľa ich pracovnej funkcie, napríklad pracovníkov dozerajúcich na súlad cez elektronické vyhľadávanie, bez toho, aby mali prístup k celému rozhraniu správy programu Exchange.
 • Presun do cloudu podľa vlastných predstáv vďaka úplnej flexibilite nasadenia – či už lokálne, v cloude, alebo hybridnou kombináciou oboch možností.

 

Exchange Server 2013