Microsoft v rámci vydávania nových verzií tie pôvodné sťahuje zo svojích cenníkov, avšak v rámci zásad životného cyklu technickej podpory naďalej podporuje.

Zásady životného cyklu technickej podpory poskytovanej spoločnosťou Microsoft sa vzťahujú na väčšinu produktov, ktoré sú v súčasnosti dostupné prostredníctvom maloobchodnej siete alebo multilicenčných programov, ako aj na produkty, ktorých vydanie sa plánuje v budúcnosti. Prostredníctvom týchto zásad spoločnosť Microsoft poskytne minimálne:

 

 

 

Fázy životného cyklu technickej podpory

 

Typ podpory Fáza poskytovania bežnej podpory Fáza rozšírenej podpory Podpora online na svojpomocné riešenie problémov
Požiadavka na zmenu dizajnu a funkcií produktu Je k dispozícii Nie je k dispozícii Bezplatný prístup k obsahu online, akým sú napríklad články databázy Knowledge Base, online informácie o produktoch a online webové vysielania
Aktualizácie zabezpečenia Je k dispozícii Je k dispozícii
Ďalšie opravy netýkajúce sa zabezpečenia Je k dispozícii K dispozícii len so zakúpenou zmluvou Extended Hotfix Support Agreement
Doplnková podpora1 tvoriaca súčasť licencie, licenčného programu2 a ďalších bezplatných programov poskytovania podpory Je k dispozícii Nie je k dispozícii
Platená podpora (vrátane podpory typu Premier a Essential s platbou pri každom incidente) Je k dispozícii Je k dispozícii
Použiteľnosť kategórie produktu Vzťahuje sa na všetky produkty Vzťahuje sa len na podnikový a vývojársky softvér Vzťahuje sa na všetky produkty
Je k dispozícii Nie je k dispozícii K dispozícii len so zakúpenou zmluvou Extended Hotfix Support Agreement

1 Odkazuje na telefonickú podporu a možnosti využívania podpory online.
2 Napríklad incidenty technickej podpory získané v rámci programu Software Assurance pre serverové produkty.

 

Bežná podpora

Bežná podpora je prvou fázou životného cyklu technickej podpory produktu. Zahŕňa nasledovné možnosti :

  • Technická podpora pre jednotlivé prípady (bezplatná technická podpora pre jednotlivé prípady, platená technická podpora pre jednotlivé prípady, technická podpora účtovaná hodinovou sadzbou, technická podpora vyplývajúca zo záručných podmienok).
  • Technická podpora vo forme aktualizácií zabezpečenia.
  • Možnosť vyžiadania si rýchlych opráv nesúvisiacich so zabezpečením.

 

Rozšírená podpora

Fáza rozšírenej podpory nasleduje po fáze bežnej podpory podnikových a vývojárskych produktov. Zahŕňa nasledovné možnosti :

  • Platená technická podpora.
  • Bezplatná technická podpora vo forme aktualizácií zabezpečenia.
  • Technická podpora vo forme rýchlych opráv nesúvisiacich so zabezpečením vyžaduje zakúpenie samostatnej zmluvy o predĺženej technickej podpore vo forme rýchlych opráv.

 

Samoobslužná podpora online

Samoobslužná podpora online je dostupná počas životného cyklu produktu a najmenej 12 mesiacov od skončenia doby podpory daného produktu. Prostredníctvom článkov databázy Knowledge Base, najčastejších otázok, nástrojov na riešenie problémov a ďalších zdrojov informácií spoločnosti Microsoft, ktoré sú k dispozícii online, môžu zákazníci odstraňovať bežné problémy.