Windows Server 2008

Systém Windows Server 2008 predstavuje doteraz najpokročilejší operačný systém Windows Server, navrhnutý pre podporu novej generácie sietí, aplikácií a webových služieb. Pomocou systému Windows Server 2008 je možné vyvíjať, distribuovať a spravovať komfortné používateľské prostredia a aplikácie, zaisťovať zabezpečenú sieťovú infraštruktúru a zvyšovať technologickú vyspelosť a hodnotu organizácie.

 

Systém Windows Server 2008 stavia na úspechoch a pevných základoch predchádzajúcich verzií platformy Windows Server, ale zároveň prináša cenné nové funkcie aj významné vylepšenia základného operačného systému. Nové webové nástroje, virtualizačné technológie, vylepšenia zabezpečenia a nástroje pre správu prinášajú úsporu času, znižujú náklady a vytvárajú pevný základ IT infraštruktúry.

 

Systém Windows Server 2008 je k dispozícii v niekoľkých vydaniach podporujúcich potreby rôznych serverov v organizáciách všetkých veľkostí. Windows Server 2008 je k dispozícii v piatich primárnych vydaniach a tri z týchto vydaní sú k dispozícii taktiež bez technológie Windows Server Hyper-V, čím celkový počet vydaní narastá na osem.

 

Windows Server 2008 Standard

Windows Server 2008 Standard je najrobustnejším serverovým operačným systémom Windows v histórii. Obsahuje integrované vylepšené technológie pre web a virtualizáciu, ktoré umožňujú zvýšiť spoľahlivosť aj flexibilitu serverovej infraštruktúry a zároveň ušetriť čas a znížiť náklady. Výkonné nástroje ponúkajú väčšiu kontrolu nad servermi a optimalizujú konfiguráciu a správu. Rozšírené funkcie pre zabezpečenie posilňujú ochranu operačného systému, dát aj siete a zároveň vytvárajú pevnú, vysoko spoľahlivú funkčnú základňu pre každú organizáciu.

Windows Server 2008 Enterprise

Windows Server 2008 Enterprise predstavuje platformu pre nasadenie nenahraditeľných podnikových aplikácií. Umožňuje zvyšovať dostupnosť prostredníctvom klasteringu a možnosti pridania procesorov počas chodu. Vďaka konsolidovaným funkciám pre správu identít zvyšuje zabezpečenie. Konsolidáciou aplikácií na základe licenčných práv na virtualizáciu umožňuje zníženie nákladov na infraštruktúru. Windows Server 2008 Enterprise predstavuje pevný základ pre vysoko dynamickú, škálovateľnú IT infraštruktúru.

Windows Server 2008 Datacenter

Windows Server 2008 Datacenter predstavuje platformu pre nasadenie nenahraditeľných podnikových aplikácií a rozsiahlu virtualizáciu na malých aj veľkých serveroch. Umožňuje zvyšovať dostupnosť prostredníctvom klasteringu a funkcie dynamického delenia hardvéru. Konsolidáciou aplikácií na základe neobmedzených licenčných práv na virtualizáciu umožňuje zníženie nákladov na infraštruktúru. Podporuje škálovanie od 2 do 64 procesorov. Windows Server 2008 Datacenter predstavuje pevný základ, na ktorom je možné budovať podnikové riešenia pre virtualizáciu a škálovanie.

Windows Web Server 2008

Windows Web Server 2008, navrhnutý pre využitie ako jednoúčelový webový server, predstavuje pevný základ funkcií webovej infraštruktúry novej generácie produktov Windows Server 2008. Vďaka integrácii s nanovo prepracovanými produktmi IIS 7.0, ASP.NET a Microsoft .NET Framework umožňuje Windows Web Server 2008 organizáciám rýchlo nasadzovať webové stránky, webové servery, webové aplikácie aj webové služby.

Windows Server 2008 pre počítače s procesorom Itanium

Windows Server 2008 pre počítače s procesorom Itanium je optimalizovaný pre rozsiahle databázy, obchodné a zákaznícke aplikácie, ktorým poskytuje vysokú dostupnosť a možnosť škálovania až na 64 procesorov, a spĺňa tak potreby náročných a nenahraditeľných riešení.

Windows HPC Server 2008

Windows HPC Server 2008, nová generácia systému pre vysoko náročné výpočtové úlohy (HPC), ponúka špičkové podnikové nástroje pre vysoko produktívne prostredie HPC. Systém Windows HPC Server 2008, založený na 64-bitovej technológii Windows Server 2008, môže efektívne škálovať úlohy na tisíce procesorových jadier. Obsahuje konzoly pre správu, ktoré umožňujú proaktívne monitorovať a udržiavať stav a stabilitu systému. Vzájomná funkčná spolupráca a flexibilita plánovania úloh umožňuje integráciu medzi systémy Windows a Linux a podporuje dávkové spracovanie a aplikácie založené na architektúre orientovanej na služby (SOA). Vysoká produktivita, škálovateľnosť a jednoduché použitie sú len zlomkom vlastností, ktoré robia Windows HPC Server 2008 najlepším riešením pre prostredia Windows.

Windows Server 2008 Standard bez Hyper-V

Windows Server 2008 Standard bez Hyper-V

Windows Server 2008 Enterprise bez Hyper-V

Windows Server 2008 Enterprise bez Hyper-V

Windows Server 2008 Datacenter bez Hyper-V™

Windows Server 2008 Datacenter bez Hyper-V

 Windows Server 2008 R2 Foundation Windows Server® 2008 R2 Foundation je nenákladná, jednoducho nasaditeľná, overená a spoľahlivá technológia, ktorá poskytuje zákazníkom z radov malých spoločností základ pre beh prevažnej väčšiny podnikových aplikácií a taktiež zdieľanie informácií a zdrojov. Tento cenovo dostupný operačný systém sprístupňuje základný rozsah IT služieb, vrátane zdieľania súborov a tlačiarní, vzdialeného prístupu a bezpečnostných funkcií. Viac informácií ...

Pevný základ pre vaše podnikanie

 

Windows Server 2008 predstavuje pevný základ pre všetky serverové a aplikačné úlohy a ponúka jednoduché nasadenie a správu. Úplne nový Správca servera prináša jednotnú konzolu pre správu, ktorá zjednodušuje a optimalizuje inštaláciu, konfiguráciu aj priebežnú správu servera. Prostredie Windows PowerShell, nové prostredie príkazového riadka, pomáha správcom automatizovať rutinné úlohy súvisiace so správou systému na viacerých serveroch. Služba nasadenia systému Windows predstavuje zjednodušené vysoko zabezpečené riešenie pre rýchle nasadenie operačného systému pomocou sieťovej inštalácie. Sprievodcovia klastrami systému Windows Server 2008 podporujúci prevzatie služieb pri zlyhaní a plná podpora protokolu Internet Protocol version 6 (IPv6) s konsolidovanou správou vyrovnávania zaťaženia siete umožňujú jednoduchú implementáciu funkcií pre vysokú dostupnosť aj bežnými pracovníkov IT oddelenia.

Nová možnosť inštalácie serverového jadra systému Windows Server 2008 umožňuje nainštalovať jednotlivé roly servera iba s nutnými súčasťami a subsystémami bez grafického používateľského rozhrania. Menší počet rolí a funkcií znamená nižšie nároky na disk a služby a zároveň obmedzenie počtu možných cieľov útokov. Umožňuje taktiež IT personálu špecializovať sa iba na podporované roly servera.

 

Integrovaná virtualizácia

 

Windows Server Hyper-V, nová generácia serverovej virtualizačnej technológie založenej na hypervízore, umožňuje najlepšie využitie investícií do serverového hardvéru prostredníctvom konsolidácie niekoľkých rolí serverov prevádzkovaných ako virtuálne počítače v jedinom fyzickom počítači. Môžete taktiež efektívne prevádzkovať viac operačných systémov – Windows, Linux a ďalšie – súbežne na jedinom serveri. Vďaka technológii Hyper-V a jednoduchým licenčným podmienkam je teraz veľmi jednoduché plne využiť výhody virtualizácie na úsporu nákladov.

Aplikácie môžu byť efektívne virtualizované prostredníctvom technológií systému Windows Server 2008 pre centralizovaný prístup k aplikáciám. Služby Brána Terminálovej služby a Vzdialená aplikácia RemoteApp Terminálovej služby umožňujú jednoduchý prístup k bežným programom pre Windows odkiaľkoľvek ich spustením na terminálovom serveri namiesto priameho používania v klientskom počítači, a to bez potreby používania virtuálnej privátnej siete (VPN).

 

Ideálny pre web

 

Windows Server 2008 obsahuje Internetovú informačnú službu 7.0 (IIS 7.0), ktorá predstavuje platformu s posilneným zabezpečením a jednoduchou správou pre vývoj webových aplikácií a služieb a ich spoľahlivé hosťovanie. Služba IIS 7.0 predstavuje významné vylepšenie webovej platformy systému Windows, pretože po novom využíva na súčasti rozdelenú architektúru zaisťujúcu vyššiu flexibilitu a kontrolu. Služba IIS 7.0 taktiež ponúka zjednodušenú správu, výkonné, čas šetriace funkcie pre diagnostiku a odstraňovanie ťažkostí a komplexnú rozšíriteľnosť.

Internetová informačná služba IIS 7.0 spolu s rozhraním .NET Framework 3.0 predstavuje komplexnú platformu pre vývoj aplikácií, ktoré prepájajú používateľov a dáta, a umožňuje im vizualizovať, zdieľať a reagovať na informácie. Služba IIS 7.0 navyše hrá centrálnu úlohu v zjednocovaní technológií webových platforiem spoločnosti Microsoft – ASP.NET, služby Windows Communication Foundation Web Services a služby Windows SharePoint Services.

 

Vysoké zabezpečenie

 

Windows Server 2008 je najlepšie zabezpečeným serverovým systémom Windows v histórii. Bolo posilnené jeho zabezpečenie a ochrana proti zlyhaniu a rad nových technológií zabraňuje neautorizovaným pripojeniam k sieťam, serverom, dátam a používateľským účtom. Technológia NAP (Network Access Protection) zaisťuje, že počítače, ktoré sa snažia o pripojenie k vašej sieti, vyhovujú stanoveným zásadám zabezpečenia vašej organizácie. Integrácia technológií a množstvo vylepšení robí zo služby Active Directory výkonné zjednotené a integrované riešenie pre správu identít a prístupu. Funkcia RODC (Radič domény len pre čítanie) a BitLocker Drive Encryption umožňujú zabezpečenejšie nasadenie databázy služby Active Directory na firemných pobočkách.

 

Vysoký výpočtový výkon

 

Výhody a úspora nákladov, ktoré prináša Windows Server 2008, sú k dispozícii aj v edícii Windows HPC Server 2008 určenej pre prostredia pre vysoko náročné výpočtové úlohy (HPC). Edícia Windows HPC Server 2008 je založená na 64-bitovej technológii Windows Server 2008 a môže byť efektívne škálovaná na tisíce procesorových jadier priamo vo východiskovom nastavení, čím prináša vylepšenie produktivity a znižuje zložitosť prostredia HPC. Windows HPC Server 2008 umožňuje širšie využitie vďaka bohatému a integrovanému používateľskému prostrediu, ktoré je možné škálovať v rozsahu od kancelárskych aplikácií po klastre, a obsahuje ucelený balík nástrojov pre nasadenie, správu a monitorovanie, ktoré je možné jednoducho nasadzovať, spravovať a integrovať s existujúcou infraštruktúrou.