MultiPoint Server 2012

Koncept systému Windows Multipoint Server je jednoduchý. Rozdeľuje prebytok výpočtového výkonu medzi koncových používateľov. Je to možné vďaka technológii "Virtuálnych počítačov". V minulosti osobné počítače (PC) boli navrhnuté na jednoduché používanie jednotlivcami. Servery boli dostatočne silné, aby zvládli výpočtové potreby mnohých jednotlivcov v organizácii, ale potrebovali kvalifikovaných profesionálov na ich prevádzku. Ale to sa mení.

Dnešné počítače sa stali tak silné, že môžu priniesť kvalitnú grafiku a video a stále majú dostatočný výkon navyše. Windows MultiPoint Server 2012 odľahčuje prebytočný výkon počítača a premení ho na server, ktorý je schopný prevádzkovať viac klientskych systémov naraz. Vďaka "virtuálnej pracovnej ploche" môže prostredníctvom vstupno-výstupných zariadení pristupovať každý koncový používateľ na svoju pracovnú plochu. Inštalácia a správa Windows MultiPoint Server je pritom jednoduchá.

 

To ako to funguje je zrejmé z nasledujúceho diagramu.

 

MultipointServerDiagram

 

Server

Na hostiteľskom počítači beží Windows MultiPoint Server 2012 softvér, ku ktorému sa môžu pripájať používatelia. Keďže je to nízkonákladové riešenie, tak je využitie tohto produktu smerované najmä do škôl, knižníc a nenáročných kancelárskych aplikácií.

 

Novinky vo Windows Multipoint Server 2012

 

Používateľské prostredie

Založené na rovnakom jadre ako Windows 8, teda používatelia pracujú v prostredí Windows 8. Okrem nového vzhľadu, ponuky Štart a ďalších ponúk známych z Windows 8 sa používatelia môžu tešiť na vylepšenú podporu USB zariadení a podporu viacdotykového ovládania na priamo pripojených klientoch.

 

Nový MultiPoint Dashboard

Do verzie 2011 boli správcovské a ovládacie príkazy dostupné v jednej konzole nazývanej MultiPoint Manager. Toto riešenie však nebolo vhodné pre všetky situácie, pretože napríklad v oblasti školstva správca nepotrebuje mať vždy prístup k ovládaniu učebne, ale hlavne by učiteľ nemal mať prístup ku správcovským nástrojom. Preto vznikla nová konzola MultiPoint Dashboard, určená napríklad pre učiteľov, ktorých účty budú začlenené do skupiny Dashboard User a budú mať prístup k monitorovaniu staníc, blokovaniu používateľov, obmedzovaniu prístupu na internet a podobne, ale k správcovským nástrojom prístup nezískajú.

 

Monitorovanie klientov

Táto možnosť ponúka monitorovanie aj tých klientov, ktorí nie sú priamo pripojení k WMS 2012. Stačí, že na týchto počítačoch beží operačný systém Windows 7 alebo Windows 8 a po inštalácii MultiPoint Connector je možné tieto stanice vidieť a vykonávať s nimi rovnaké operácie ako s klasickými MultiPoint stanicami.

 

Virtualizácie desktopov

V edícii Premium je možné, aby správca povolil Hyper-V a vytvoril virtuálne stroje so systémom Windows 7 alebo Windows 8.