Pojem cloud computing od začiatku zahaľovali mraky a budili dojem tajomstva. Často sa hovorilo o dátach a aplikáciách, ktoré boli uložené niekde v mraku, ale nikto presne nevedel kde to je. Až posledné roky sa nad klaudami trochu vyjasnilo.

Určite máte e-mail založený niekde na adrese hotmail, gmail, post, zoznam, atď..... Rozmýšľali ste, kde konkrétne sú uložené informácie z týchto adries? Áno, napríklad niekde v obláčiku, niekde v klaude.

 

Chcete vedieť viac o klaude?

Jedna z definícií je napríklad tá z wikipédie: cloud computing je model vývoja a používania počítačových technológií na internete.

Je to poskytovanie služieb alebo programov uložených na serveroch niekde na internete s tým, že používatelia k nim môžu pristupovať napríklad pomocou webového priehliadača a používať ich prakticky odkiaľkoľvek. Stačí mať prístup na internet.

 

Zaujíma vás to ešte viac, potrebujete viac technických informácií?

Cloud computing je súbor počítačov, služieb alebo infraštruktúry.

Cloud computing predstavuje nový biznis model, kde výpočtový výkon, či disková kapacita sú pomocou virtualizácie poskytnuté ako služba cez internet pri splnení určitých požiadaviek na tieto služby (service level agreement).

 

Hlavné charakteristiky:

  • Škálovateľnosť: dynamicky sa pripôsobí záťaži
  • Merateľnosť: tak ako pri dodávke elektriny, či vody, cloud computing služby sú poskytované ako merané služby pre zákazníka.
  • Pay – as – you – go princíp: platí sa iba za spotrebované množstvo prostriedkov, či už je to výpočtový výkon, disková kapacita, alebo množstvo prenesených dát, poprípade nejaká ich kombinácia.

Alternatívna definícia od Gartner group hovorí, že „cloud computing“ je štýl „computingu“, kde sa masívne škálovateľne a elastickéIT zdroje poskytujú ako služba externému používateľovi s využitím internetových technológií.