Microsoft SQL Azure

Microsoft® SQL Azure™ Database je relačná databázová služba pre cloud, ktorá vychádza z technológií SQL Server®. Zaisťuje vysoko dostupnú, škálovateľnú databázovú službu, ktorá je podľa princípu multitenancy hostovaná v cloude. SQL Azure zjednodušuje sprevádzkovanie a nasadenie veľkého počtu databáz. Vývojár nemusí inštalovať, nastavovať, aktualizovať ani spravovať žiadny softvér. K základným funkciam patrí vysoká dostupnosť a odolnosť proti chybám. SQL Azure podporuje jazyk Transact-SQL (T-SQL). Zákazník môže vychádzať z existujúcich znalostí vývoja v T-SQL a známeho relačného dátového modelu, ktorý zodpovedá existujúcim interne prevádzkovaným databázam. SQL Azure prispieva k zníženiu nákladov pomocou integrácie s existujúcimi nástrojmi a symetrie medzi internými a cloud databázami.

 

SQL Azure umožňuje:

 • Vyvíjať vlastné škálovateľné webové aplikácie pre malé a stredné podniky, nadšencov a začínajúce firmy
 • Vyvíjať balíčky obchodných aplikácií, čo využijú predovšetkým tradiční výrobcovia softvéru, poskytovatelia SaaS a vývojári aplikácií na zakázku
 • Vyvíjať aplikácie pre jednotlivé oddelenia veľkých spoločností
 • Konsolidovať v prostredí cloud rôzné zdroje dát a poskytovať k nim zabezpečený prístup z rôzných miest, stolných počítačov aj mobilných zariadení

Výhody technológie SQL Azure

 • Nie je potrebné inštalovať a aktualizovať softvér.
 • Automaticky zaisťuje vysokú dostupnosť a odolnosť proti chybám.
 • Umožňuje jednoducho sprevádzkovať a nasadiť väčší počet databáz.
 • Podľa potrieb firmy môže škálovať databázy vertikálne aj horizontálne.
 • Podporuje koncept multitenancy.
 • Dá sa integrovať s systémom SQL Server a sadou nástrojov vrátane produktu Visual Studio.
 • Podporuje známy relačný databázový model jazyka T-SQL.

Funkcie technológie SQL Azure

 • Služby pre správu relačných databáz (RDBMS)
  • Vytváranie, spracovávanie a úpravy tabuliek, pohľadov, indexov, rolí, uložených procedúr a funkcií
  • Vykonávanie zložitých dopytov a spojení nad veľkým počtom tabuliek
  • Vkladanie, aktualizácia a odstraňovanie záznamov
  • Reštrikcie na dáta
  • Transakcie
  • Dočasné tabuľky
  • Základné funkcie (agregácie, dátová matematika, práca s reťazcami a dátumom alebo časom)
  • Podmnožina uložených procedúr a systémových zobrazení z existujúcej verzie systému SQL Server
  • Podpora sledovania faktúrovateľných metrík v reálnom čase a analýza historických trendov
 • Programovateľnosť
  • Prístup k spravovaným dátam rozhraním ADO.NET
  • Natívna podpora ODBC
  • Podpora PHP
 • Nástroje
  • Pri nasadení umožňuje spúštať konfiguračné skripty SQL prostredníctvom SQLCMD.
  • Logické servery a databázy je možné aktivovať na portáli účtov SQL Azure.