Domácnosti

Domácnostiam ponúka spoločnosť Microsoft jednoduché varianty nákupu licencií operačných systémov Windows a balíkov aplikácií Microsoft Office prostredníctvom nákupu licencií s novým počítačom alebo v rámci nákupu licencií v krabicovom balení.

 

Malé a stredne veľké firmy

Firemní zákazníci zo segmentu malých a stredne veľkých organizácií môžu pre nákup licencií vyberať zo širokej ponuky licenčných riešení pokrývajúcich všetky potreby tohto typu firiem. Licenčné riešenia určené pre malé a stredne veľké firmy sa vyznačujú jednoduchosťou, možnosťou nákupu licencií v kombinácii so Software Assurance, flexibilitou aj dlhodobou predvídateľnosťou investícií.

 

Veľké firmy

Pre firemných zákazníkov, ktorí v rámci svojich organizácií disponujú stovkami počítačov, ponúka spoločnosť Microsoft špecificky navrhnuté veľkoobjemové riešenia nákupu licencií, pokrývajúce konkrétne potreby tohto typu zákazníkov. Licenčné riešenia určené pre tento segment firiem zohľadňujú požiadavky na flexibilitu, v kombinácii so Software Assurance podporujú tvorbu dlhodobých stratégií nákupu licencií a uľahčujú proces ich správy.

 

Neziskové organizácie

Neziskové organizácie z oblasti školstva, zdravotníctva, kultúrnych inštitúcií a cirkví môžu v rámci licenčnej ponuky spoločnosti Microsoft, určenej pre tento typ zákazníkov, nadobúdať licencie za zvýhodnenú cenu.

 

Poskytovatelia komerčných služieb

V rámci licenčného programu pre poskytovateľov komerčných služieb môžu partneri spoločnosti Microsoft ponúkať svojim zákazníkom licencie produktov formou komerčného prenájmu. Koncoví zákazníci odoberajúci služby založené na softvérových produktoch Microsoft sú teda zbavení povinnosti získať svoje vlastné softvérové licencie Microsoft.