Microsoft rozoznáva dva základné typy licenčných programov:

 • interné licenčné programy na používanie SW produktov
 • licenčné programy na komerčný prenájom SW produktov v rámci služby

 

Licencie získané prostredníctvom pôvodného výrobcu zariadenia (OEM - Original Equipment Manufacturer), licencie na škatuľové produkty (FPP - Full Packaged Products), otvorené (Open), výberové (Select) a EA programy (Enterprise Agreement - podniková dohoda) sa vzťahujú na používanie produktov zmluvnými subjektmi a ich dcérskymi spoločnosťami. Poskytovatelia služieb nemôžu prostredníctvom týchto programov získať licencie na poskytovanie komerčných alebo hostingových služieb svojim zákazníkom.

Licenčný program pre poskytovateľov služieb oprávňuje poskytovateľov služieb, ktorí budú držiteľmi príslušných licencií Microsoft, na komerčné používanie SW produktov treťou stranou, takže koncoví zákazníci odoberajúci služby založené na softvérových produktoch Microsoft sú zbavení povinnosti získať svoje vlastné softvérové licencie Microsoft. Koncoví zákazníci získavajú právo priamo či nepriamo interagovať s funkčnosťami softvéru Microsoft prostredníctvom licencií pre poskytovateľov služieb.

 

Microsoft ponúka dva komerčné programy pre poskytovateľov služieb:

 • Service Provider Licensing Agreement (SPLA)
 • High Volume Messaging Services (HVMS)

 

Ako funguje "predaj s poskytovateľom služieb"

*

 

Service Provider Licensing Agreement (SPLA)

 

Čo je to Services Provider License Agreement?

Services Provider License Agreement (SPLA) (licenčná dohoda poskytovateľa služieb) je licenčný program s mesačným cyklom navrhnutý tak, aby umožnil poskytovateľom služieb, poskytovať hostingové, outsourcingové a iné softvérové služby svojim zákazníkom, inými slovami komerčne prenajímať softvér, bez dopredu vynaložených kapitálových nákladov a výsledných rizík. V reálnom svete to znamená schopnosť testovať a vytvárať vlastné prostredie, budovať zákaznícku základňu a generovať príjmy - to všetko bez utrácania akýchkoľvek peňazí za softvérové licencie, čo vám umožňuje lepšie riadiť vaše hotovostné toky.

 

SPLA v kocke

Microsoft SPLA je tzv. "Pay as You Grow" procesom, ktorý sa vyznačuje platbami pri nákupe a umožňuje synchronizovať vaše softvérové investície s mesačnými príjmovými tokmi.

 

Čo to pre vás znamená?

 1. Žiadne dopredu vynaložené náklady.
 2. Vaše licenčné náklady kopírujú váš podnikateľský model.
 3. Platíte len za to, čo používate.

 

Hlavné strategické zámery zhrnula strategická trhová správa "SPLA vo februári 2000" takto: "Microsoft navrhol program SPLA, do ktorého aktívne vstupujú poskytovatelia služieb. Najvýznamnejšie na tom je, že Microsoft harmonizoval licenčné poplatky hradené poskytovateľom služieb s tými, ktoré platia kupci softvéru v rámci dodávateľských alebo iných objemových licenčných programov. Celkovo sa zdá, že podľa väčšiny poskytovateľov služieb je program SPLA dosť dobre zladený s ich potrebami."

 

Predávame spoločne, nie vám

Prostredníctvom SPLA investuje Microsoft do úspechu podnikania poskytovateľov služieb. Vďaka tomu, že je tu softvér považovaný za službu platenú presne podľa používania a takto sa s ním zaobchádza, môžu byť poskytovatelia služieb flexibilnejší, rýchlejšie zvyšovať svoju ziskovosť a sú schopní vybudovať autoreprodukčný príjmový model podporujúci rast ich podniku. SPLA funguje do značnej miery rovnako ako ich podnik, ponúka služby za mesačný poplatok.

 

Ľahká a bezproblémová dodávka riešení

Microsoft uľahčuje dodávku hostingových riešení s hladko začlenenou softvérovou licenciou. SPLA spriehľadňuje softvérové náklady poskytovateľa služieb pre jeho zákazníkov, lebo umožňuje zaobchádzať so softvérom skôr ako s prevádzkovými než ako s kapitálovými nákladmi. V prípade SPLA, poskytovateľ služieb platí až od okamihu skutočného používania, a len za to, čo sa skutočne použije. Tento druh inovačného softvérového riešenia dodávaného na želanie poskytovateľovi umožňuje ponúkať zákazníkom pružné a efektívne riešenia.

 

Rozvíjanie nápadov a vstupov od poskytovateľov služieb

Tento licenčný model bol vytvorený na základe priamej spätnej väzby od partnerských poskytovateľov služieb, a prináša výhody, ktoré sa od nich žiadajú:

 • Najnovšie verzie softvéru. SPLA vám zabezpečuje prístup k najnovším verziám softvéru Microsoft za priaznivé ceny.
 • Globálny dosah. Poskytovateľ môže ponúkať služby svojim zákazníkom po celom svete bez licenčných obmedzení.
 • Žiadne termínové záväzky. Pretože poskytovateľ platí len za licencie skutočne použité v danom mesiaci, neexistujú žiadne termínové záväzky a odpadá riziko platenia za nepoužité licencie. Poskytovateľ platí mesačné licenčné poplatky za množstvo služieb poskytnutých v predchádzajúcom mesiaci a neexistujú žiadne minimálne licenčné požiadavky.
 • Bezplatné demonštračné verzie, testy a hodnotenia. Svojim zákazníkom môžete bezplatne dodávať demonštračné verzie, testy aj hodnotenia.

 

Je komerčné licencovanie tým pravým pre váš podnik?

Hoci Microsoft ponúka celý rad licenčných možností, vrátane otvorených licencií, výberových licencií a podnikových dohôd (EA), SPLA by mohla byť vynikajúcou voľbou pre tieto modely podnikania:

 • Web Hoster
 • Poskytovateľ aplikačných služieb
 • Poskytovateľ služieb v oblasti spracovania správ a/alebo spolupráce
 • Poskytovateľ infraštruktúr pre platformy
 • Poskytovateľ streamingových médií
 • Poskytovateľ webových/internetových služieb
 • Nezávislí poskytovatelia softvérových aplikácií poskytujúci aplikácie prevádzkované pomocou hostingu
 • Poskytovateľ IT outsourcingu poskytujúci softvérové licencie
 • Poskytovateľ outsourcingu v oblasti podnikových procesov poskytujúci softvérové licencie
 • Konzultant poskytujúci softvérové licencie

 

Udeľovanie poskytovateľských licencií prostredníctvom SPLA dnes funguje u všetkých typov podnikov, od portálov s nehnuteľnosťami poskytujúcich svojim zástupcom množstvo zoznamov, až k nezávislým poisťovacím agentom, ktorí dodávajú hotové aplikácie.

 

Ako funguje SPLA

Poskytnete služby svojim zákazníkom, nahlásite, aké licencie Microsoft ste na poskytnutie týchto služieb použili, a dostanete faktúru. Je to naozaj tak ľahké.
Microsoft Services Provider Licence Agreement (licenčná dohoda poskytovateľa služieb) je celosvetový program. Informácie o programe SPLA (US).

 

Riešenia Microsoft pre hostovanú výmenu správ a spoluprácu (.pdf, 1,3 MB)
Program Microsoft Solution na hosting na platforme Windows (.pdf, 1,4 MB)