Microsoft Office je súbor navzájom integrovaných softvérových produktov spoločnosti Microsoft. Skladá sa z aplikácií, aplikačných sád, serverov a služieb poskytovaných na internete. 

Produkty Microsoft Office uľahčujú prácu s informáciami, zvyšujú produktivitu práce a zlepšujú vzájomnú spoluprácu zamestnancov. Pracovať s nimi môžete na počítači, v internetovom prehliadači alebo v mobilnom telefóne.
 
 

Microsoft Office je v súčasnosti najrozšírenejší kancelársky balík pre osobné počítače PC. Existuje pre operačné systémy Microsoft Windows, Mac OS a Mac OS X.