Microsoft v rámci vydávania nových verzií tie pôvodné sťahuje zo svojích cenníkov, avšak v rámci zásad životného cyklu technickej podpory naďalej podporuje.

Zásady životného cyklu technickej podpory poskytovanej spoločnosťou Microsoft sa vzťahujú na väčšinu produktov, ktoré sú v súčasnosti dostupné prostredníctvom maloobchodnej siete alebo multilicenčných programov, ako aj na produkty, ktorých vydanie sa plánuje v budúcnosti. Prostredníctvom týchto zásad spoločnosť Microsoft poskytne minimálne:

  • 10 rokov technickej podpory (5 rokov bežnej podpory a 5 rokov rozšírenej podpory) na úrovni podporovaného balíka Service Pack pre podnikové a vývojárske produkty,
  • 5 rokov bežnej podpory na úrovni podporovaného balíka Service Pack pre spotrebné, hardvérové a multimediálne produkty,
  • 3 roky bežnej podpory pre každoročne vydávané produkty (napríklad programy Money, Encarta, Picture It! a Streets & Trips).

 

Windows Operačný systém Windows
 Office  Kancelárske produkty Office
 Dev tools  Vývojárske nástroje
 Security  Bezpečnostné nástroje
Servers Servery