Vývojárske nástroje

Posledný balík Service Pack

Dátum všeobecnej dostupnosti

Ukončenie bežnej podpory

Ukončenie rozšírenej podpory

Visual Studio 2005

Service Pack 1

27.1.2006

12.4.2011

12.4.2016

Visual Studio 2008

Service Pack 1

19.2.2008

9.4.2013

10.4.2018

Visual Studio 2010

Service Pack 1

29.6.2010

14.7.2015

8.9.2020

Expression Studio

 

27.7.2007

9.10.2012

10.10.2017

Expression Studio 2

 

24.7.2008

8.10.2013

9.10.2018

Expression Studio 3

 

19.10.2009

13.1.2015

13.1.2020

Expression Studio 4

 

26.8.2010

8.9.2015

8.9.2020