Operačný systém (OS) je softvér, ktorý spravuje zdroje počítača a poskytuje programátorom rozhranie na prístup k týmto zdrojom. Operačný systém tiež spracúva systémové dáta a vstupy od užívateľa a odpovedá alokovaním a spravovaním úloh a interných zdrojov počítača ako služby pre užívateľa. OS vykonáva základné úlohy ako kontrola a alokovanie pamäte, pridelenie priority systémovým požiadavkám, kontrola vstupných a výstupných zariadení, umožnenie pripojenia do siete a správa súborov. Operačné systémy môžme nájsť takmer vo všetkom, čo obsahuje integrované obvody, od osobných počítačov, cez internetové servery, mobilné telefóny, hudobné prehrávače, routre, switche, herné konzoly, digitálne kamery, až po šijacie stroje či teleskopy.

Vo väčšine prípadov, operačný systém nie je prvým kódom, ktorý sa spúšťa v počítači pri bootovaní. Inicializačný kód, vykonávaný v počítači, je zvyčajne nahratý z firmvéru, ktorý je uložený vo Flash ROM, niekedy označovaný aj ako BIOS alebo boot ROM. Firmvér nahrá a spustí jadro operačného systému (zvyčajne z disku, niekedy aj cez sieť) a zobrazí prvý grafický alebo textový výstup, ktorý užívateľ uvidí.

Najbežnejšie súčasné desktopové operačné systémy sú Microsoft Windows, Mac OS X, Linux, FreeBSD a Solaris.  S výnimkou Microsoft Windows, dizajny všetkých spomenutých operačných systémov boli inšpirované, alebo priamo zdedené, z operačného systému Unix. Unix bol vyvinutý v Bell Labs v 60tych rokov a bol základom vzniku mnohých voľných ale aj komerčných operačných systémov.

Rodina operačných systémov Microsoft Windows vznikla ako rozšírenie staršieho operačného systému MS-DOS, ktorý bol používaný v IBM PC. Novodobé verzie sú založené na novšom jadre Windows NT, ktoré bolo pôvodne zamýšľané pre OS/2. Windows bežia na 32 alebo 64 bitových procesoroch. Staršie verzie bežali taktiež na DEC Alpha, MIPS, Fairchild (neskôr Intergraph) Clipper a PowerPC architektúrach. Dlhodobo patrí Microsoftu veľká časť celosvetového trhu s desktopovými operačnými systémami. Windows je tiež používaný na serveroch, pričom podporuje aplikácie ako webové či databázové servery.

Najrozšírenejšou verziou z rodiny Microsoft Windows je Windows XP, vydaný v októbri 2001. V novembri 2006, po viac než 5 rokoch práce, Microsoft vydal Windows Vista, ktorá obsahuje veľké množstvo nových čŕt a zmien v architektúre. Výraznou zmenou je nové užívateľské rozhranie a vizuálny štýl nazývaný Windows Aero. Vista tiež obsahuje viacero bezpečnostných vylepšení, ako napríklad kontrola užívateľských účtov UAC, a je možné v nej nájsť aj multimediálne aplikácie ako Windows DVD Maker. Microsoft v auguste 2009 uvoľnil pre OEM partnerov, Certified partnerov, ISV partnerov a zákazníkov s aktívnou službou Software Assurance novú verziu operačného systému Windows 7. Celosvetová dostupnosť Windows 7 pre koncových zákazníkov je 22. októbra 2009. Windows 7 nahradí obchodne nie príliš úspešnú verziu Windows Vista a postupne aj technologicky zastaranú verziu Windows XP.