Operačný systém Microsoft Windows 7 je ďalšia verzia operačného systému Microsoft Windows, ktorá je nástupcom Windows Vista. Naproti Windows Vista, Windows 7 má mnoho nových doplnkov. Windows 7 je plne plne kompatibilný s programami a hardwarom na Windows Vistu. Novinkami vo Windowse 7 sú napríklad “Multi-touch support”, teda ovládanie programu viacerými prstami naraz cez touchpad, “Windows Shell” s novým taskbarom a spravovanie domácej siete pomocou aplikácie “Homegroup” a neposlednom rade vylepšený výkon. Niektoré Aplikácie, ktoré sa nachádzali v predošlých verziach Windows, vo Windows 7 nie sú. Ide napríklad o Windows Kalendár, Windows mail, Windows movie maker a Windows photo gallery.  Spoločnosť Microsoft ponúka šesť vydaní operačného systému Windows 7. Každé vydanie je zamerané na potreby špecifického typu užívateľov.

 

Funkcie Windows 7 Home Premium Windows 7 Proffesional Windows 7 Ultimate / Enterprise
Domáca skupina: Zdieľajte jednoducho médiá, súbory, tlačiarne a zariadenia z viacerých počítačov.  Áno  Áno  Áno
Centrum akcií: Riešte problémy sami v čase, kedy vám to vyhovuje, s použitím výkonných diagnostických a opravných nástrojov.  Áno  Áno  Áno
Nástroj Device Stage: Umožňuje interakciu a synchronizáciu s akýmkoľvek kompatibilným zariadením pripojeným k vášmu počítaču.  Áno  Áno  Áno
Vzdialené vysielanie médií: Posielajte video a audio výstup zjedného počítača na ďalšie zariadenia v sieti: prehrávač médií, domáce stereo alebo ďalšie počítače.  Áno  Áno  Áno
Podpora Bluetooth: Synchronizujte bezdrôtovo súbory a priečinky medzi vašim Bluetooth telefónom a vašim počítačom.  Áno  Áno  Áno
Živé náhľady v hlavnom paneli: Ak nabehnete myšou na hlavný panel alebo aplikačnú ikonu, uvidíte zoznam náhľadov naposledy používaných položiek.  Áno  Áno  Áno
Rýchle prepínanie používateľov: Prepínajte medzi používateľmi bez nutnosti prihlasovania, odhlasovania a zatvárania programov.  Áno  Áno  Áno
Komunikácia typu počítač-počítač: Pripojte sa k blízkemu počítaču bez bezdrôtového prístupového bodu pomocou priameho bezdrôtového spojenia.  Áno  Áno  Áno
Polohové a iné senzory: Umožňujú počítačom a aplikáciám prispôsobiť sa ich prostrediu.  Áno  Áno  Áno
Windows Mobility Center (s prezentačným režimom): Uložte vaše najpoužívanejšie nastavenie mobilného počítača na jedno ľahko dostupné miesto.  Áno  Áno  Áno
Aero® Glass: Vďaka priesvitným ponúkam a okrajom okien môžete vidieť aj obsah pod nimi.  Áno  Áno  Áno
Aero náhľady: Obsah okien môžete sledovať pomocou malých náhľadov v hlavnom paneli.  Áno  Áno  Áno
Windows Touch: Ovládajte počítač pomocou dotykovej obrazovky s viditeľnou odozvou na kliknutie a dvojité kliknutie.  Áno  Áno  Áno
Režim Windows XP Móde: Pod Windows 7 máte možnosť spustiť mnoho starších pracovných a obchodných aplikácií určených pre Windows XP    Áno  Áno
Pripojenie do domény a skupinové pravidlá: Pripojte sa jednoduchšie a bezpečnejšie do firemnej siete. Skupinové pravidlá umožňujú firmám lepšie spravovať bezpečnosť a náklady na množstvo počítačov.    Áno Áno 
Zálohovanie a obnova: Naplánujte pravidelné zálohovanie vašich údajov alebo celého obrazu systému na miesto v sieti alebo na miestny disk.    Áno  Áno
Nastavenie východiskovej tlačiarne podľa aktuálnej siete: Vytlačte vaše dokumenty na správnu tlačiareň nezávisle od skutočnosti, či ste v doma alebo v práci.    Áno  Áno
Vzdialený prístup na plochu: Pristupujte vzdialene k svojim dokumentom z iného počítača.    Áno  Áno
Pokročilé zálohovanie a obnova (podporuje sieťové a skupinové politiky): Zálohujte svoje dáta na miesto v sieti a získajte možnosť kedykoľvek obnoviť vaše dokumenty.    Áno  Áno
Šifrovaný súborový systém: Poskytuje šifrovanie súborov a priečinkov na používateľskej úrovni so zaistením vysokej bezpečnosti a kontroly.    Áno  Áno
Priečinky offline: Pracujte nepripojení s možnosťou automatickej synchronizácie medzi počítačom a obsahom v sieti.    Áno  Áno
Šifrovanie disku BitLockerTM a BitLocker To GoTM: Pomáha chrániť dôverné informácie a zostať v súlade s obchodnými a regulačnými pravidlami.      Áno
AppLockerTM: Určite, ktoré aplikácie sú prístupné ktorým používateľom. Tým znížite potrebu upravovať nastavenie.      Áno
DirectAccess: Hladko pripojte mobilných pracovníkov do ich siete bez použitia privátnej siete.      Áno
BranchCacheTM: Replikujte a synchronizujte súbory medzi centrálnym úložiskom a pobočkami. Tým zabezpečíte väčšiu produktivitu pracovníkov na vzdialených pracoviskách.      Áno
Viacjazyčné verzie používateľského rozhrania: Prepínajte používateľské rozhranie z jedného jazyka do druhého pomocou prídavného jazykového modulu.      Áno