Pre firemných zákazníkov, ktorí v rámci svojich organizácií disponujú stovkami počítačov, ponúka spoločnosť Microsoft špecificky navrhnuté veľkoobjemové riešenia nákupu licencií, pokrývajúce konkrétne potreby tohto typu zákazníkov. Licenčné riešenia určené pre tento segment firiem zohľadňujú požiadavky na flexibilitu, v kombinácii so Software Assurance podporujú tvorbu dlhodobých stratégií nákupu licencií a uľahčujú proces ich správy.
 
  • Microsoft Select License je multilicenčný program vhodný pre organizácie s viac než 250 počítačmi, ktorý spolu s výhodnými cenami licencií prináša firemným zákazníkom aj celý rad práv a výhod, ďalej zvyšujúcich kvalitu a hodnotu licencie. Uzatvára sa na obdobie troch rokov s možnosťou predĺženia o jeden alebo tri roky.
  • Multilicenčné zmluvy Enterprise Agreement prinášajú firemným zákazníkom s viac než 250 počítačmi licenčné riešenie nákupu trvalých licencií vo forme ich rozložených splátok či dočasných licencií vo forme prenájmu s možnosťou následného odkúpenia.
  • Microsoft Enterprise Agreement je multilicenčná zmluva určená pre firemných zákazníkov s 250 či viacerými stolnými počítačmi, ktorí si licencie na softvér Microsoft chcú predplatiť, nie však kúpiť.