Microsoft Enterprise Agreement je multilicenčná zmluva určená pre firemných zákazníkov s 250 či viacerými stolnými počítačmi. Ako zákazník Enterprise Agreement budete môcť získať licencie na softvér Microsoft so zľavou na trojročné zmluvné obdobie a štandardizovať svoje počítače na vybraných podnikových produktoch (Enterprise Products) Microsoft (Microsoft Office Professional, Microsoft Windows® Professional upgrade a Licencia klientskeho prístupu Core).


Medzi výhody, ktoré zo zmluvy Microsoft Enterprise Agreement vášmu podniku vyplynú, patria:
  • Vysoké zľavy v porovnaní s plnou maloobchodnou cenou, s pevnou ročnou cenou zostavenou na základe počtu oprávnených stolných počítačov v podniku.
  • Nárok na najnovší upgrade, odbornú pomoc so zavádzaním a školenia v rámci pokrytia Software Assurance pre všetky registrované produkty.
  • Náklady sú rozložené do ročných splátok na trojročné obdobie.
  • Nižšie celkové obstarávacie náklady a vyššia produktivita na pracovisku vďaka štandardizácii všetkých počítačov v podniku na softvér spoločnosti Microsoft.
  • Možnosť prevádzaciu zmluvu obnoviť na jedno- či trojročné obdobie.