Domáci aj firemní zákazníci môžu s nákupom nového počítača zakúpiť aj vybrané, cenovo zvýhodnené licencie operačného systému Windows, balíkov aplikácií Microsoft Office, prípadne niektoré serverové licencie. Do 90 dní od nákupu OEM licencií k nim môžu firemní zákazníci v rámci svojich multilicenčných programov dokúpiť Software Assurance a získať tak niektoré rozšírené užívacie práva.
 

OEM licencia pre domácnosti

Pre domácnosti je nákup licencií operačných systémov Windows a balíkov aplikácií Microsoft Office vo forme OEM licencií predinštalovaných na novom počítači jednoduchým riešením nákupu licencií dostupných za zvýhodnenú cenu.

OEM licencia pre firemných zákazníkov

Firemní zákazníci môžu pri nákupe nových počítačov zakúpiť licencie operačného systému Windows, balíkov aplikácií Microsoft Office, prípadne niektoré serverové licencie. Ide jednoduché a cenovo výhodné riešenie nákupu licencií.
 
Medzi hlavné princípy, výhody a obmedzenia licencií typu OEM patria:
 
Jednoduchá možnosť nákupu licencií 
 • OEM licencie operačného systému Windows, balíkov aplikácií Microsoft Office a niektorých serverových produktov sú dostupné vo forme softvéru predinštalovaného na nových či repasovaných počítačoch.
 • Pre predinštalovanie produktov využívajú tvorcovia počítačov (System Builder partneri spoločnosti Microsoft) pokročilé technické nástroje umožňujúce optimálne vykonanie predinštalácie operačných systémov a aplikácií Microsoft Office. Zákazníci tak získavajú hotové riešenia umožňujúce im okamžite začať využívať výhody plynúce z najnovších technológií a produktov spoločnosti Microsoft.

Zvýhodnená cena

 • Licencie pre produkty spoločnosti Microsoft ponúkané v rámci programu OEM sú dostupné za zvýhodnenú cenu v porovnaní s cenami zodpovedajúcich licencií softvéru v rámci krabicového balenia či v rámci nákupu licencií prostredníctvom multilicenčných programov.

Jednorázová platba

 • Nákup licencií v rámci programu OEM je realizovaný formou jednorázovej platby za licencie v okamihu ich nadobudnutia.

Možnosť dokúpenia Software Assurance

 • Pre OEM licencie môžu firemní zákazníci do 90 dní od ich nadobudnutia dokúpiť v rámci svojich multilicenčných programov Software Assurance a získať tak licencie pre najnovšie verzie produktov spoločnosti Microsoft, ku ktorým licenciám bola Software Assurance nadobudnutá a možnosť využiť niektoré rozšírené užívacie práva licencií.

Obmedzená možnosť prevodu licencií medzi počítačmi a viazanosť na hardvér

 • OEM licencie produktov spoločnosti Microsoft je možné používať iba v jednej kópii softvéru na jednom licencovanom zariadení.
 • OEM licencie produktov spoločnosti Microsoft sú viazané na zariadenie, na ktoré boli prvotne nainštalované.
 • Pre OEM licencie zakúpené po 1. 5. 2004 platí, že v prípade rozširovania zariadenia, na ktorom sú nainštalované, je pre ich zachovanie možné vymeniť akúkoľvek súčasť zariadenia s výnimkou základnej dosky. Výmenu základnej dosky pri zachovaní licencie OEM je možné uskutočniť v prípade záručnej opravy zariadenia, a to do dvoch rokov od jeho zakúpenia.

Povinná aktivácia

 • Všetky produkty zakúpené vo forme OEM licencií vyžadujú aktiváciu. Ak nedôjde k aktivácii, sú práva na použitie softvéru po uplynutí určitej lehoty obmedzené. Cieľom procesu aktivácie je zabrániť použitiu softvéru bez licencie. Aktiváciu je možné vykonať telefonicky alebo prostredníctvom Internetu.
 • Predinštalované produkty zakúpené vo forme OEM licencií môžu byť tvorcom systému (System Builder partnerom spoločnosti Microsoft) predaktivované.

Obmedzené oprávnenie na použitie predchádzajúcich verzií produktov

 • Licencie produktov zakúpených v rámci programu OEM majú obmedzené práva pre užívanie predchádzajúcich verzií týchto produktov (downgrade).
 • V rámci programu OEM je možné vykonať downgrade pre licencie operačného systému Windows XP Professional, Windows Vista Business a Windows Vista Ultimate. Ďalej je možné využiť oprávnenie pre downgrade u OEM licencií operačného systému Windows Server 2003 Standard a Windows Server 2003 Enterprise a produktu Small Business Server 2003 Premium Edition.
 • OEM licencie balíkov aplikácií Microsoft Office nemajú právo pre užívanie predchádzajúcich verzií.

Obmedzené oprávnenie na využitie inej jazykovej verzie produktov

 • Licencie produktov zakúpených v rámci programu OEM neumožňujú použitie v inej jazykovej verzii, než je verzia zakúpená.
 • OEM licencia operačného systému Windows Vista Ultimate umožňuje prepnutie jazykového rozhrania systému s využitím jazykových balíčkov v rámci doplnkov Windows Ultimate Extras.

Technická podpora
Technickú podporu k OEM produktom zaisťuje zákazníkovi výhradne dodávateľ systému, prípadne ten, kto inštaluje softvér OEM do počítača (neplatí pre OEM licencie Microsoft Office 2007). Všetci dodávatelia a predajcovia OEM softvéru sú v tomto smere viazaní zmluvou, ktorú akceptujú pri rozbalení OEM produktov. Spoločnosť Microsoft poskytuje technickú podporu pre systém Microsoft Office 2007, a to do 90 dní od nákupu príslušnej licencie.