Multilicenčný program MS Select pre vzdelávanie môže využiť každá vzdelávacia inštitúcia na území Slovenskej republiky, ktorá je :

 • zaradená do siete škôl, predškolských zariadení a školských zariadení
 • vysokou školou či univerzitou
 • organizáciou priamo riadenou alebo zriadenou Ministerstvom školstva Slovenskej republiky
 • organizáciou, voči ktorej Ministerstvo školstva SR plní funkciu zriaďovateľa
 • ďalej potom nemocnicou alebo školou pre výučbu pracovníkov v zdravotníctve, školou pre výučbu pracovníkov v rezorte Ministerstva vnútra SR a Ministerstva poľnohospodárstva SR, verejnou knižnicou, verejným múzeom alebo verejným výskumným zariadením

Tento multilicenčný program môže využiť i tá najmenšia škola na území SR na základe podpisu tzv. Rámcovej zmluvy MS Select pre vzdelávanie, ktorú uzavrela spoločnosť Microsoft s Ministerstvom školstva Slovenskej republiky za všetky vzdelávacie inštitúcie uvedené vyššie.
 
Získanie produktov MS Select
 
V súčasnosti sa predaj produktov prostredníctvom tohto multilicenčného programu riadi podmienkami zmluvy Microsoft Select Academic verzia 2009 od apríla 2010, kedy bolo podpísané trojročné predĺženie tejto zmluvy ministrom školstva SR do 31. marca 2013.

Academic Select Plus

Multilicenčný program pre akademické inštitúcie s 250 a viac počítačmi

Program Academic Select Plus ponúka nekonečnú zmluvu (na dobu neurčitú) prostredníctvom ktorej si môžu zákazníci objednávať licencie vždy, keď ich potrebujú, registračné číslo zjednodušuje licenčný management i v zložitejšej štruktúre inštitúcie s mnohými oddeleniami, dáva užívateľom plnú 36- mesačnú Software Assurance.

 

Výhody programu Select Plus

 • Zjednodušený nákup: jediná, nekonečná zmluva pre objednávky licencií ponúka zákazníkom viac flexibility bez nutnosti každé 3 roky znovu vyjednávať a obnovovať zmluvu.
 • Vylepšený licenčný management: Zmluva Academic Select Plus je v spojení s jednotlivými registračnými číslami afilácií schopná poskytnúť zákazníkom podrobný prehľad o nakúpených licenciách i vo vnútro-organizačnej štruktúre. Vylepšený samoobslužný on-line nástroj dáva zákazníkom a partnerom lepšie možnosti pre licenčný management.
 • Úspory: špeciálna akademická cenová úroveň použitá pre nákupy licencií celej organizácie vrátane jednotlivých súčastí ako sú samostatné pracoviská, katedry alebo členovia asociácií akademických zákazníkpv či iných akademických združení.
 • Spravodlivejší Software Assurance: ak sa rozhodnete pre nákup licencií so Software Assurance – komplexného udržovacieho programu – získate vždy celých 36 mesiacov pre čerpanie všetkých benefitov bez ohľadu na načasovanie objednávky. 

 

Kvalifikačné kritériá

Ak ste oprávnený zákazník v oblasti vzdelávania, môžete začať s nákupom licencií Academic Select Plus, ak je splnení jedna z nižšie uvedených kvalifikačných možností:

 • Možnosť 1: Zákazník je kvalifikovaný na základe existujúcej zmluvy Campus a School Agreement (CASA). Ak je Select Plus pridružený k existujúcej zmluve Campus a School Agreement, nemusí ďalej plniť ročné množstvo minimálneho objemu nákupu. Ak existujúca zmluva Campus a School Agreement vyprší a nie je obnovená, je možné pre objednávky licencií stále využívať zmluvu Academic Select Plus, len vždy vo výročnom období prebehne kontrola, ktorá vyčísli percento plnenia objemu zmluvy vzhľadom k inak bežným podmienkam.
 • Možnosť 2: Zákazník je kvalifikovaný na základe iného multilicenčného programu než je Campus a School Agreement. Môže to byť napríklad práve končiaca multilicenčná zmluva Select pre vzdelávanie, v rámci ktorej boli nakúpené licencie v hodnote min. 500 bodov za posledných 12 mesiacov. V tejto otevrenej multilicenčnej zmluve Academic Select Plus musí zákazník naďalej pravidelne nakupovať licencie v min. hodnote 500 bodov pre každú skupinu produktov (pool – aplikácie, systémy, servery) do každého ďalšieho výročia zmluvy.

 

Podobne ako v programe Select pre vzdelávanie sú licencie v rámci programu Academic Select Plus rozdelené do 3rôznych produktových skupín: aplikácie, systémy a servery.

 • Aplikácie: Príkladom aplikácie je Microsoft Office Professional Plus 2010, aplikácia Microsoft Office Excel 2010 alebo Microsoft Office Project 2010.
 • Systémy: Príkladom systému je Windows 7 Professional Upgrade.
 • Servery: Príkladom servera je Windows Server, Microsoft Exchange Server, databázový software Microsoft SQL Server a väčšinou potrebné klientske prístupové licencie (CAL).


Ak máte zmluvu Academic Select Plus pripojenú k aktívnej zmluve Campus a School Agreement, je automaticky splnená podmienka objemu minimálneho ročného nákupu. V opačnom prípade je nutné každoročne nakúpiť toľko licencií produktov Microsoft v jednotlivých produktových skupinách v odpovedajúcej hodnote 500 a viac bodov. Ak táto podmienka nebude pre daný rok splnená, bude nákup v nasledujúcom období zákazníkovi blokovaná, dokiaľ nepodá opäť objednávku v min. hodnote 500 bodov.

 

Software Assurance

Software Assurance je jednoduchý spôsob ako udržovať produkty spoločnosti Microsoft aktuálne. V dobe platnosti Software Assurance má zákazník právo k inštalácii akejkoľvek novej verzie daného produktu uvedeného na trh. Je možné získať Software Assurance pre jednotlivé licencie alebo pre celé skupiny produktov (aplikácie, systémy alebo servery) a môžu priniesť tiež ďalšie výhody, ako sú napr. eLearningové kurzy.