Microsoft Select Plus je multilicenčná zmluva určená organizáciám a firmám s viac než 250 počítačmi. Uzatvára sa na dobu 3 rokov s možnosťou predĺženia o jeden alebo tri roky. Od 1. júla 2011 nie sú k dispozícii zmluvy k programu Select. Zákazníci, ktorí si zakúpili program Select License, môžu migrovať na program Select Plus pri zachovaní súčasnej cenovej úrovne.
 
Umožňuje zákazníkovi inštalovať v každom okamihu potrebný počet licencií. Podľa presne definovaných pravidiel je potom tento počet každý mesiac nahlásený predajcovi (LAR), toto hlásenie je postúpené spoločnosti Microsoft a následne prebehne vyúčtovanie. Súčasťou programu je pravidelné zasielanie sady CD-ROM obsahujúcej softvér (tzv. CD kit), z ktorej je možné jednotlivé produkty inštalovať.
 
V rámci zmluvy Select sa produkty ponúkajú formou Licencie alebo balíku Licencie so Software Assurance a rozdeľujú sa do kategórií (aplikácie, operačné systémy, servery). Každý produkt má určenú bodovú hodnotu. Minimálny počet bodov pre zaradenie do programu Select je 750.
 
Sčítaním bodov sa zákazník kvalifikuje do kategórie pre získanie zliav. Cenové hladiny sú členené na Select A až Select D. V zmluve sa definuje plán nákupu softvéru a z neho vyplývajúca výška zľavy. Výška zľavy je určená výškou plánu nákupu na celú dobu platnosti zmluvy.
 
Licencie prostredníctvom programu Microsoft Select Plus môže poskytovať len predajca na to autorizovaný spoločnosťou Microsoft, t.j. LAR (Large Account Reseller).