Firemní zákazníci môžu využiť pre nákup licencií multilicenčný program Microsoft Open License. Ide o riešenie vhodné pre menšie a stredne veľké objemy nákupu licencií vyznačujúce sa jednorázovou platbou za licencie v okamihu nákupu a voliteľnou možnosťou nákupu licencií v kombinácii so Software Assurance.
 
Multilicenčný program Microsoft Open License je riešenie nákupu licencií navrhnuté pre firemných zákazníkov, ktorí vyžadujú jednoduchosť, flexibilitu rozhodovania a možnosť jednoduchého reagovania na rast firmy.
 
Dva varianty multilicenčnej zmluvy Open License – Open Business a Open Volume zohľadňujú odlišné objemy nákupu licencií.
 
Open Business License je riešenie poskytujúce firemným zákazníkom flexibilitu rastu. Nákup požadovaných licencií vykonáva zákazník v okamihu ich potreby. Licenčný poplatok je realizovaný formou jednorázovej platby.
 
Open Volume License je riešenie vhodné pre firemných zákazníkov, ktorí hodlajú zakúpiť väčší objem licencií. Pre presnejšie plánovanie nákupu licencií v rámci tohto licenčného variantu, poskytujúceho zvýhodnenú cenu, sú jednotlivé produkty opatrené bodovou hodnotou a sú kategorizované do produktových kategórií. Možnosť nákupu licencií v rámci Open Volume License je podmienená nákupom produktov v určenej minimálnej bodovej hodnote v rámci produktovej kategórie. Licenčný poplatok je realizovaný formou jednorázovej platby.
 
Medzi hlavné princípy a výhody spôsobu nákupu licencií v rámci multilicenčnej zmluvy Open License patria nasledujúce body:
 
Jednoduchá možnosť nákupu licencií
 • Nákup aspoň piatich licencií pri variante Open Business, alebo licencií v bodovej hodnote 500 bodov v rámci produktovej kategórie (aplikácie, operačné systémy, servery) pri variante Open Volume, ako minimálna požiadavka pre uzatvorenie multilicenčnej zmluvy Open License.
 • Pre uzatvorenie zmluvy Open License vo variante Business musí byť zakúpených aspoň 5 licencií pre produkty spoločnosti Microsoft. Výhodné je, že licencie je možné objednávať v akejkoľvek kombinácii produktov a ich typov a že sa Software Assurance taktiež započítava ako licencia.
 • Pre uzatvorenie zmluvy Open License vo variante Volume musia byť zakúpené licencie produktov spoločnosti Microsoft v minimálnom množstve 500 bodov v rámci produktovej kategórie. Tento variant nákupu delí všetky produkty do troch kategórií – na aplikácie, operačné systémy a servery. Bodové hodnoty jednotlivých produktov sú rôzne a najlepšie vás o nich bude informovať kvalifikovaný predajca. Pri nákupe licencií v kombinácii so Software Assurance sa bodová hodnota licencií zdvojnásobuje. Zmluvu je možné otvoriť hoci len pre jedinú produktovú kategóriu, napr. iba pre servery, ktorých licencie potrebuje zákazník zakúpiť.

Zvýhodnená cena

 • Licencie pre produkty spoločnosti Microsoft predávané v rámci multilicenčnej zmluvy Open License sú dostupné za zvýhodnenú cenu v porovnaní s cenami zodpovedajúcich licencií softvéru v rámci krabicového balenia.

Jednorázová platba

 • Nákup licencií v rámci multilicenčnej zmluvy Open License je realizovaný formou jednorázovej platby za licencie v okamihu ich nadobudnutia.

Možnosť nákupu licencií v kombinácii so Software Assurance

 • V rámci dvojročného obdobia platnosti multilicenčnej zmluvy Open License môžu zákazníci nakúpiť samostatné licencie produktov spoločnosti Microsoft, prípadne licencie v kombinácii so Software Assurance. Týmto spôsobom môžu firemní zákazníci získať trvalé licencie pre najnovšie verzie produktov spoločnosti Microsoft, ku ktorým licenciám bola Software Assurance nadobudnutá a taktiež čerpať celý rad výhod z ponuky Software Assurance benefitov. Viac informácií o Software Assurance a výhodách plynúcich z tohto programu získate tu.
 • K licenciám zakúpeným v rámci zmluvy Open License v kombinácii so Software Assurance je možné v nadväznosti dokúpiť Software Assurance na ďalšie dvojročné obdobie.

Možnosť prevodu licencií medzi počítačmi

 • Oprávnenie na prevod licencií medzi počítačmi dostupné pre produkty zakúpené v rámci multilicenčnej zmluvy Open License (okrem licencie Windows Desktop Upgrade) poskytuje firemným zákazníkom možnosť prevodu licencií medzi počítačmi v okamihu potreby, najskôr však 90 dní od ich posledného priradenia licencovanému zariadeniu.

Možnosť dokúpenia licencií

 • Firemní zákazníci môžu flexibilne reagovať na rast firmy a vzrastajúci počet požadovaných licencií ich dokúpením v rámci dvojročného obdobia platnosti aktuálnej zmluvy Open License, a to vykonaním doobjednávky ďalších licencií u svojho predajcu pre ľubovoľný počet licencií, alebo licencií v kombinácii so Software Assurance.

Oprávnenie na využitie inštalačnej bitovej kópie

 • Možnosť využitia oprávnenia na vytvorenie inštalačnej bitovej kópie (Reimaging) uľahčuje zákazníkom technický proces zavádzania nových počítačov do firemného prostredia. Viac informácií o oprávnení na využitie inštalačnej bitovej kópie získate v dokumente „Re-imaging Rights (EN)“, ktorý je na prevzatie na internetovej stránke Microsoft Volume Licensing Briefs.

Oprávnenie na použitie predchádzajúcich verzií produktov

 • V rámci multilicenčnej zmluvy Open License získava zákazník automaticky právo na používanie predchádzajúcich verzií tých produktov, na ktoré má prostredníctvom zmluvy Open License zakúpené licencie (downgrade).

Oprávnenie na využitie inej jazykovej verzie produktov

 • Produkty zakúpené v rámci zmluvy Open License môže zákazník používať v ľubovoľnej jazykovej verzii. Toto oprávnenie platí pre licencie produktov zakúpených po 1. októbri 2007.

Centralizovanie procesu nákupu licencií

 • Možnosť centralizovania procesu nákupu licencií v rámci organizácie prináša firemným zákazníkom výhodu zjednoteného a optimálneho nákupu licencií.

Jednotná správa licencií a Software Assurance benefitov