EES je novým licenčným programom spoločnosti Microsoft, ktorý je určený všetkým školám na území SR. Program EES nahradzuje s účinnosťou od 1.12.2010 Campus Agreement. Zmluvy, ktoré boli uzatvorené v programe Campus Agreement sú naďalej platné s takými podmienkami, ako boli dohodnuté pri uzatváraní zmluvy. Platia aj cenové hladiny pri uzatvorení zmluvy. Nové zmluvy v programe Campus Agreement už nie je možné uzatvoriť.

EES neponúka len samotné licencie, ale aj jednoduché riešenie správy software na škole. Škola získava program, ktorý jej zaistí predvídateľné ročné náklady a tiež uľahčí prácu zodpovedným osobám za zákonnosť software na škole.

 

Informácie o programe:

 • Nejde o trvalý nákup, ale o prenájom licencií. Platba prebieha ročne.

 • Licencované na počet prepočítaných zamestnaneckých úväzkov tzv FTE (Full Time Equivalent) - pod 200 hodín ročne sa úväzky nezapočítavajú ...
 • Minimálny počet pre otvorenie zmluvy 1000+ FTE

 • 4 cenové úrovne (A, B, C a D) podľa počtu FTE

 • Zmluva pokrýva všetky PC na škole.

 • Možnosť licencovania pre študentov.

 • Microsoft Live@EDU ako súčasť programu EES.

 • Potreba objednať aspoň jeden platformou produkt alebo celý balík Desktop :

  • Office Professional Plus (Word, Excel, PowerPoint, Outlook, OneNote, Publisher, Access, InfoPath, Communicator, SharePoint Workspace) - plná licencia, ktorá obsahuje Software Assurance (právo na nové verzie). Nemusíte vlastniť žiadnu predchádzajúcu licenciu.
  • Windows 7 upgrade - len UPGRADE, rovnako ako v ostatných multilicenčných zmluvách. Nutné vlastniť podkladovú licenciu - OEM (predáva sa priamo s PC), krabicu alebo Mac OS licenciu. Je možné inštalovať aj verzie predchádzajúce napr. Vista alebo XP Pro. Obsahuje Software Assurance (právo na nové verzie).
  • Core Cal Suite alebo Enterprise Cal Suite - balík prístupových licencií na server - napr. Windows server alebo poštový server Exchange Server. Počnúc augustom 2011 boli do sady Core CAL Suite pridané produkty Forefront Endpoint Protection (FEP) a Lync Server Standard CAL.
 • Ďalšie produkty sú doplnkové a možno ich licencovať na školou podľa potrebného množstva licencií - serverové licencie a aplikácie.

 • Nahlásenie počtu zamestnancov len raz ročne - licencovanie platné na celý rok. Zvýšený počet zamestnancov sa nahlasuje až pri výročí zmluvy - teda po roku.

 • Fakturácia raz ročne - cena v Eurách zafixovaná po celú dobu zmluvy.

 • Obsahuje právo používať licencie aj pre domáce použitie zamestnancov.

 • Zmluvy je možné kombinovať - teda nákup trvalých licencií a prenájom (EES) a ďalšie EDU programy.

 • Licencie je možné používať v existujúcej verzii, inštalovať predchádzajúce a povyšovať na novo vydané verzie produktov.

 • Jednoduchá implementácia - jeden kľúč a image ku každému produktu.

 • Zmluva na jeden alebo tri roky.

 • Produkty na stiahnutie a kľúče na VLSC stránkach, rovnako ako prehľad o licenciách školy.

 • Jednoduchá licenčné správa - uľahčuje správu licencií a IT pracovníkom zodpovednosť za zákonnosť nainštalovaného SW na škole!

 

Pre prípadné ďalšie otázky ohľadom zmluvy EES či ďalších akademických programov sa prosím neváhajte obrátiť na našich licenčných špecialistov.