OVS ES je novým licenčným programom spoločnosti Microsoft, ktorý je určený všetkým školám na území SR. Program OVS ES nahradzuje s účinnosťou od 1.3.2011 School Agreement. Zmluvy, ktoré boli uzatvorené v programe School Agreement sú naďalej platné s takými podmienkami, ako boli dohodnuté pri uzatváraní zmluvy. Platia aj cenové hladiny pri uzatvorení zmluvy. Nové zmluvy v programe School Agreement už nie je možné uzatvoriť.

OVS ES neponúka len samotné licencie, ale aj jednoduché riešenie správy software na škole. Škola získava program, ktorý jej zaistí predvídateľné ročné náklady a tiež uľahčí prácu zodpovedným osobám za zákonnosť software na škole.

 

Informácie o programe:

 • Nejde o trvalý nákup, ale o prenájom licencií. Platba prebieha ročne.

 • Licencované na počet prepočítaných zamestnaneckých úväzkov tzv FTE (Full Time Equivalent) - pod 200 hodín ročne sa úväzky nezapočítavajú ...
 • Minimálny počet pre otvorenie zmluvy 5+ FTE

 • 2 cenové úrovne (E a F) podľa počtu FTE

 • Zmluva pokrýva všetky PC na škole.

 • Možnosť licencovania pre študentov.

 • Microsoft Live@EDU ako súčasť programu OVS ES.

 • Potreba objednať aspoň jeden platformou produkt alebo celý balík Desktop :

  • Office Professional Plus (Word, Excel, PowerPoint, Outlook, OneNote, Publisher, Access, InfoPath, Communicator, SharePoint Workspace) - plná licencia, ktorá obsahuje Software Assurance (právo na nové verzie). Nemusíte vlastniť žiadnu predchádzajúcu licenciu.
  • Windows 7 upgrade - len UPGRADE, rovnako ako v ostatných multilicenčných zmluvách. Nutné vlastniť podkladovú licenciu - OEM (predáva sa priamo s PC), krabicu alebo Mac OS licenciu. Je možné inštalovať aj verzie predchádzajúce napr. Vista alebo XP Pro. Obsahuje Software Assurance (právo na nové verzie).
  • Core Cal Suite alebo Enterprise Cal Suite - balík prístupových licencií na server - napr. Windows server alebo poštový server Exchange Server. Počnúc augustom 2011 boli do sady Core CAL Suite pridané produkty Forefront Endpoint Protection (FEP) a Lync Server Standard CAL.
 • Ďalšie produkty sú doplnkové a možno ich licencovať na školou podľa potrebného množstva licencií - serverové licencie a aplikácie.

 • Nahlásenie počtu zamestnancov len raz ročne - licencovanie platné na celý rok. Zvýšený počet zamestnancov sa nahlasuje až pri výročí zmluvy - teda po roku.

 • Fakturácia raz ročne - cena v Eurách zafixovaná po celú dobu zmluvy.

 • Obsahuje právo používať licencie aj pre domáce použitie zamestnancov.

 • Zmluvy je možné kombinovať - teda nákup trvalých licencií a prenájom (OVS ES) a ďalšie EDU programy.

 • Licencie je možné používať v existujúcej verzii, inštalovať predchádzajúce a povyšovať na novo vydané verzie produktov.

 • Jednoduchá implementácia - jeden kľúč a image ku každému produktu.

 • Zmluva na jeden alebo tri roky.

 • Produkty na stiahnutie a kľúče na VLSC stránkach, rovnako ako prehľad o licenciách školy.

 • Jednoduchá licenčné správa - uľahčuje správu licencií a IT pracovníkom zodpovednosť za zákonnosť nainštalovaného SW na škole!

 

Pre prípadné ďalšie otázky ohľadom zmluvy OVS ES či ďalších akademických programov sa prosím neváhajte obrátiť na našich licenčných špecialistov.