Microsoft Forefront

Microsoft Forefront zaisťuje komplexné zabezpečenie a prístup k informáciám pomocou integrovanej sady produktov pre ochranu, prístup a správu identít.

Zabezpečenie by malo byť prostriedkom pre dosiahnutie obchodného cieľa. Spoločnosť Microsoft sa snaží pomôcť organizáciám dosiahnuť obchodných cieľov prostredníctvom svojej stratégie Business Ready Security a súčasne zabezpečiť, aby správny ľudia mali vždy prístup k informáciám, ktoré potrebujú pri plnení svojich úloh.

Produkty Forefront Security poskytujú riešenie pre ochranu, prístup a správu postavenú na identite užívateľov a integrovanú v rámci vysoko zabezpečenej platformy podporujúcej vzájomnú funkčnú spoluprácu. Naše riešenia pomáhajú vytvoriť riešenie zabezpečenia viac zasadené do kontextu a zamerané na užívateľa, ktoré je v súlade s potrebami zákazníkov.

 

Spoločnosť Microsoft realizáciu stratégie Business Ready Security stavia na 3 základných princípoch:

 

1. Integrácia a rozšírenie naprieč organizáciou

  • Tesná integrácia s infraštruktúrou pre identity naprieč všetkými vrstvami
  • Podpora heterogénnych prostredí
  • Hostované riešenie aj riešenie prevádzkované vo firemnom prostredí zaručujúce bezproblémové pripojenie

 

2. Platforma pre správu identít a zabezpečenia založená na otvorených štandardoch a protokoloch

  • Ochrana kdekoľvek, prístup odkiaľkoľvek
  • Dôkladná ochrana naprieč viacerými vrstvami poskytujúca zabezpečenie koncových bodov, serverov a siete
  • Zabezpečené, na identite založené produkty pre prístup umožňujúci pripojenie mobilných pracovníkov prakticky odkiaľkoľvek
  • Ochrana pracujúca s identitami napomáhajúca organizáciám zabezpečiť informácie a zabezpečiť prístup založený na zásadách

 

3. Zjednodušenie prostredia, zabezpečovanie súladu s predpismi

  • Podpora centralizovanej správy prostredia a získanie potrebného prehľadu o stave infraštruktúry
  • Vylepšenie zabezpečenia a dodržiavanie predpisov pomocou sledovania identít a uplatňovanie zásad v celom podniku
  • Poskytnutie funkcií správy zásad a generovanie zostáv umožňujúcich vykonávanie auditov a dodržiavanie predpisov