Windows Server 2012

Systém Windows Server 2012 R2 v srdci vízie operačného systému Microsoft Cloud OS prináša možnosti. ktoré ponúka spoločnosť Microsoft - poskytuje vašej infraštruktúre globálne cloudové služby snovými funkciami a vylepšeniami v oblasti virtualizácie, správy, úložiska, siete, infraštruktúry virtuálnych klientských počítačov, prístupe a ochrane informácií, webové a aplikačné platformy a mnoho ďalšieho.

So systémom Windows Server 2012 R2 môžete škálovať prostredie podľa potreby a spúšťať vaše najdôležitejšie úlohy s komplexnými možnosťami obnovy. Pomôžu vám pri tom celé rady cenovo výhodných, výkonných možností úložiska a zjednodušené poskytovanie viacklientských IT služieb. Môžete vytvárať, nasadzovať, prevádzkovať a monitorovať aplikácie - lokálne i v cloude. Používateľom Môžete poskytnúť zabezpečený prístup k podnikovým prostriedkom z ľubovoľného zariadenia.

 

Windows Server 2012 R2 edície:

Edícia Windows Server 2012 R2 Datacenter je určená pre používanie vo vysoko virtualizovaných dátových centrách a pre cloudové prostredie.

Edícia Windows Server 2012 R2 Standard je určená pre fyzické alebo minimálne virtualizované prostredie.

Edícia Windows Server 2012 R2 Essentials je určená pre malé podniky s počtom používateľov do 25 a počtom zariadení do 50.

 

Virtualizácia serverov

Technológia Hyper-V umožňuje spúšťanie niekoľkých operačných systémov, vrátane systému Windows, Linux a ďalších na jednom serveri. Systém Windows Server 2012 R2 naviac rozširuje možnosti technológie Hyper-V o ďalšie funkcie a špičkovú škálovateľnosť pre hostiteľské procesory a pamäť.

 

Úložisko

Systém Windows Server 2012 R2 vám pomáha s optimalizáciou existujúcich investícií do úložísk dát, ako sú siete SAN. Umožňuje budovať škálovateľné, výkonné, vysoko dostupné úložné riešenia využívajúce štandardný hardvér. Pomáha zaistiť, aby bolo vaše úložisko vždy k dispozícii a spolu s ním vám boli kedykoľvek k dispozícii taktiež všetky služby.

 

Siete

Spoločne s nástrojom System Center 2012 R2 dokáže systém Windows Server 2012 R2 poskytovať softvérovo definované riešenie sietí naprieč implementáciami verejného, privátneho a hybridného cloudu. Celú sieť je možné spravovať ako jeden server, takže pri nižších nákladoch je ponúknutá spoľahlivosť a škálovateľnosť niekoľkých serverov. Vďaka funkcii automatického presmerovania pri poruchách úložiska, serverov a siete sú súborové služby k dispozícii online len s minimálnymi výpadkami.

 

Správa serverov a automatizácia

Rozhranie Windows Management Framework, ktorý využíva prístup správy založený na štandardoch, poskytuje spoločnú platformu pre automatizáciu a integráciu, kde vám pomocou nástrojov ako je Windows PowerShell pomôže zautomatizovať rutinné úlohy. Ďalšie vylepšenia prispievajú k zjednodušeniu nasadzovania, zabezpečujú správnu konfiguráciu súčastí dátových centier a umožňujú vám správu naprieč viacerým serverom prostredníctvom jediného príslušného riadiaceho panelu v nástroji Server Manager.

 

Webová a aplikačná platforma

Systém Windows Server 2012 R2 stavia na tradícii rady systémov Windows Server. Aplikácie je možné vyvíjať a nasadzovať buď lokálne alebo v cloude - je možné však využiť aj obidve možnosti naraz vďaka hybridným riešeniam, ktoré fungujú v obidvoch prostrediach.

 

Ochrana informácií a prístupu

S riešením Access and Information Protection od spoločnosti Microsoft máte možnosť spravovať jedinú identitu pre každého používateľa naprieč vašimi lokálnymi a cloudovými (SaaS) aplikáciami.

 

Infraštruktúra virtuálnych klientských počítačov

So systémom Windows Server 2012 R2 je jednoduchšie nasadzovať a zriaďovať virtuálne prostriedky naprieč rôznym zariadeniam. Technológie infraštruktúry virtuálnych klientských počítačov (VDI) ponúka ľahký prístup k používateľsky prívetivému prostrediu systému Windows spustenému v dátovom centre a to z akéhokoľvek zariadenia. Pomocou technológie Hyper-V a služieb vzdialenej plochy poskytuje spoločnosť Microsoft tri flexibilné voľby nasadenia VDi v jedinom riešení: združený fond počítačov, osobné počítače a reláciu vzdialenej plochy.