SQL Server 2014

Microsoft SQL Server 2014 ponúka revolučný výkon a rýchlejšiu analýzu vďaka hybridnej dátovej platforme. Umožňuje zákazníkom vytvárať kľúčové aplikácie a riešenia využívajúce veľké objemy dát pomocou výkonnej technológie uchovávania dát v pamäti naprieč úlohami OLTP, úlohami dátového skladu, úlohami business intelligence a analytickými úlohami bez toho, aby bol potrebný nákup nákladných doplnkových funkcií, či špičkového zariadenia. SQL Server 2014 pomocou bežnej sady nástrojov nasadzuje a spravuje miestne i cloudové databázy.

 

Novinky v Microsoft SQL Server 2014

 

Technológia uchovávania dát

Systém SQL Server 2014 obsahuje nové funkcie uchovanie dát v pamäti pre spracovanie transakcií a vylepšené riešenie dátového skladu, ktoré dopĺňajú naše existujúce technológie v oblasti skladovania dát a analytických nástrojov. Vďaka priemerne desaťkrát vyššiemu výkonu pri spracovaní transakcií s použitím existujúceho hardvéru a viac než stonásobnému zvýšenie výkonu pri dátovom sklade môžete ľahko vykonať škálovanie a transformáciu svojho podnikania.

 

Predvídateľný výkon

Systém SQL Server konzistentne vykonáva porovnávacie testy TPC-E a TPC-H a tiež porovnávacie testy výkonu používaných aplikácií. Systém SQL Server má certifikáciu SAP a umožňuje spúšťať aj niektoré z najnáročnejších úloh. S procesom IO Governance v nástroji Resource Governor získate predvídateľnejší výkon virtualizovaných inštancií systému SQL Server.

 

Vysoká dostupnosť a obnova po havárii

Vyššia prevádzkyschopnosť, rýchlejšie prevzatie služieb pri zlyhaní, lepšia spravovateľnosť a lepšie využitie hardvérových prostriedkov prostredníctvom technológie AlwaysOn, jednotné riešenie pre vysokú dostupnosť. V systéme SQL Server 2014 môžete využívať výhody dodatočných aktívnych sekundárnych inštancií, nových online operácií a možnosti rýchleho nastavenia sekundárnej inštancie v systéme Microsoft Azure.

 

Škálovateľnosť

Pri systéme Windows Server je teraz fyzické spracovanie rozšírené až na 640 logických procesorov a virtuálne počítače sú rozšírené až na 64 logických procesorov. Systém SQL Server 2014 využíva toto škálovanie, priestory úložiska a virtualizáciu siete k maximalizácii celkového využitia infraštruktúry. Môže fungovať aj na riešenie Windows Server Core a obmedziť nebezpečenstvo útoku.

 

Zabezpečenie a dodržiavanie predpisov

Pomôžte zabezpečiť dáta pomocou transparentného šifrovania dát, hĺbkového auditovanie, rozsiahlej správy kľúčov a šifrovaných záloh. Môžete veľmi ľahko spravovať povolenia pre prístup k dátam za účelom podpory delenia povinností medzi rôznych používateľov.

 

Prechod konzistentnej dátovej platformy z miestneho riešenia do cloudu

Systém SQL Server vám umožňuje na virtuálnom počítači Microsoft Azure využívať existujúce zručnosti a známe nástroje naprieč dátovou platformou spoločnosti Microsoft a presunúť používané miestne aplikácie do cloudu. Taktiež môžete pomocou databázy SQL systému Microsoft Azure vyvíjať nové moderné aplikácie, ktoré plne využívajú možnosti cloudu.

 

Podnikové riešenia business intelligence

Škálujte svoje modely BI, rozšírte a vylepšite zabezpečenie svojich dát a zaistite kvalitu a presnosť pomocou kompletného riešenia BI. Vytvorte komplexné celopodnikové analytické riešenia pomocou služby Analysis Services a zjednodušte nasadenie modelu BI pomocou sémantického modelu BI.

 

Rýchlejšie analýzy pre všetkých používateľov

Skráťte čas spracovania dát, lokálne aj v cloude, pomocou systému SQL 2014 a služby Power BI pre Office 365. Získajte bohatšie vizualizácia prostredníctvom doplnkov Power Map a Power View. Doplnok Power Query vám zaistí ľahšie vyhľadávanie, prístup a formovanie interných, externých, štruktúrovaných i neštruktúrovaných dát. Zaistite si prístup k informáciám odkiaľkoľvek pomocou služby Power BI pre Office 365.

 

Škálovateľný dátový sklad

Škálovanie až petabajtov dát pre sklady relačných dát a ich integrácia so zdrojmi nerelačných dát, ako je Hadoop. Splnenie požiadaviek na ukladanie malého i veľkého objemu dát a až 100 × rýchlejšie spracovanie dotazov oproti staršej dátové platforme vďaka masívne paralelnému spracovaniu a technológiám uchovanie dát v pamäti s riešením SQL Server Parallel Data Warehouse.

 

Kvalita dát a integračné služby

Integračné služby obsahujú širokú podporu pre úlohy ETL (Extract, Transact and Load) a ponúka možnosť spustenia a správy ako samostatné inštancie systému SQL Server. Prostredníctvom služby Data Quality Services môžete zlepšiť kvalitu dát používaním organizačných znalostí a ďalších poskytovateľov dát za účelom čistenia dát.

 

Ľahko použiteľné nástroje pre správu

SQL Server Management Studio vám pomáha centrálne spravovať infraštruktúru vašej databázy, a to lokálne aj v cloude. Pridaná podpora pre Windows PowerShell 2.0 automatizuje úlohy správy a vylepšenia aplikácie Sys Prep umožňujú efektívnejšie vytvárať virtuálne počítače. Nástroj Distributed Replay zjednodušuje testovanie aplikácií na jednej databáze.

 

Komplexné vývojárske nástroje

Nástroje SQL Server Data Tools je možné integrovať do aplikácie Visual Studio a sú k dispozícii na stiahnutie pre účel vytvárania webu budúcej generácie, podnikových a mobilných aplikácií a aplikácií business intelligence, a to lokálne alebo v cloude. Zákazníci môžu využívať štandardné rozhranie API (ADO.NET, ODBC, JDBC, PDO a ADO) naprieč rôznymi platformami, vrátane .NET, C / C ++, Java, Linux a PHP.