Microsoft Office Groove Server 2007

Office Groove Server 2007 poskytuje organizáciám IT softvér a nástroje podnikového servera pre nasadenie, správu a integráciu technológie Microsoft Office Groove 2007 v celom podniku. Vďaka serveru Office Groove Server 2007 nasadenému v kombinácii s produktom Office Groove 2007 môžu podnikové tímy dynamicky spolupracovať – kdekoľvek, kedykoľvek a s kýmkoľvek – bez toho, aby ohrozili štandardy IT alebo zabezpečenie alebo výrazne zvýšili náklady na infraštruktúru.

 

Poskytnite tímom viac možností, ale ponechajte si riadenie

Konečne môžu tímy ľahko a nezávisle spolupracovať v rámci organizácie aj mimo nej, online či offline bez toho, aby ohrozili centrálnu správu a riadenie IT. Pomocou nástroja Microsoft Office Groove Server Manager, súčasti servera Office Groove Server 2007, môžete:

  • Spravovať všetky aspekty rozsiahleho nasadenia produktu Office Groove 2007 z jedného, ľahko ovládateľného webového rozhrania.
  • Používať súčasnú adresárovú službu Microsoft Active Directory na ľahkú konfiguráciu používateľských účtov servera Office Groove 2007.
  • Vytvoriť viac domén produktu Office Groove 2007 v celom podniku, každú s vlastnými zásadami IT.
  • Monitorovať používanie, vykonávať audity dát a centrálne zálohovať používateľské účty, to všetko z jediného rozhrania.

 

Office Groove Server 2007 Groove Manager
Rozhranie nástroja Office Groove Server Manager umožňuje správcom IT ľahko spravovať a konfigurovať používateľské účty produktu Office Groove 2007.

 

Prekonajte prekážky spolupráce s použitím minimálnej infraštruktúry

Ak chcete rozšíriť pracovné priestory pre spoluprácu aj za hranice organizácie a siete, nie je potrebné reorganizovať celú infraštruktúru IT. Microsoft Office Groove Server Relay, súčasť servera Office Groove Server 2007, udržuje pracovné priestory Groove synchronizované, bez ohľadu na to, či sú používatelia online či offline alebo či spolupracujú s kolegami alebo obchodnými partnermi. Súčasť Office Groove Server Relay poskytuje tri základné funkcie:

  • Poskytuje efektívnu službu „uloženia a preposlania“, ktorá dočasne ukladá zmeny dát pracovného priestoru pre používateľov produktu Office Groove 2007 pracujúcich offline. Nie je nutné vytvárať hlavné kópie jednotlivých pracovných priestorov, preto sa nezvyšujú náklady na úložný priestor na serveri.
  • Automaticky smeruje zašifrované dáta a komunikáciu z jedného klienta produktu Office Groove 2007 do iného prechádzaním cez otvorené porty brány firewall pomocou bežných protokolov. Pre spoluprácu s partnermi alebo zákazníkmi nie je nutné vytvárať virtuálne privátne sieť (VPN) ani vykonávať vylepšenia siete.
  • Umožňuje ľahko zdieľať veľké súbory v rámci pracovných priestorov produktu Office Groove 2007 prostredníctvom inteligentnej technológie „fan out“. Používatelia ocenia bezproblémovú spoluprácu na dokumentoch a súčasne je maximalizovaná šírka pásma.

 

Prepojte tímy so správnymi dátami v správnom čase

Office Groove Server 2007 taktiež umožňuje vytvárať vlastné riešenia, ktoré efektívne vypĺňajú medzeru medzi centralizovaným dátovým centrom a projektovými tímami pracujúcimi neštruktúrovaným spôsobom. Microsoft Office Groove Server Data Bridge, súčasť servera Office Groove Server 2007, poskytuje integračnú platformu založenú na serveri a systém pre prepojenie existujúcich zdrojov dát s pracovnými priestormi produktu Office Groove 2007. Súčasť Microsoft Office Groove Server Data Bridge umožňuje:

  • Vytvárať vlastné riešenia, ktoré prepájajú projektové tímy pracujúce v pracovných priestoroch Groove so „živými“ obchodnými dátami z obchodných aplikácií, portálov a databáz.
  • Zaistiť, že projektové tímy budú mať vždy prístup k najpresnejším, aktuálnym dátam a že dáta v systémoch budú vždy synchronizovaná s najnovšími aktualizáciami tímov.
  • Začleniť logiku obchodných procesov do činností produktu Office Groove 2007, a umožniť tak automatické načítanie dát a nástrojov a správu životného cyklu na základe obchodných pravidiel.