Microsoft Office SharePoint Server 2007

Office SharePoint Server 2007 poskytuje funkcie pre škálovanie umožňujúce plnenie dôležitých cieľov, napríklad správu obsahu a obchodných procesov, zjednodušenie spôsobu, ako ľudia vyhľadávajú a zdieľajú informácie cez hranice sietí, a funkcie umožňujúce prijímať kvalifikovanejšie rozhodnutia. Office SharePoint Server 2007 podporuje všetky intranetové, extranetové a webové aplikácie v celom podniku v rámci jednej integrovanej platformy, namiesto využívania oddelených fragmentovaných systémov.

 

Spravujte obsah a procesy

Zjednodušte dodržiavanie podmienok licencií a udržujte obchodné informácie zabezpečené prostredníctvom komplexného balíka nástrojov pre správu a riadenie elektronického obsahu. Zjednodušte každodenné obchodné procesy, ktoré spomaľujú produktivitu organizácie, pomocou elektronických formulárov a integrovaných procesov pracovných postupov, ktoré používatelia môžu spúšťať, sledovať a do ktorých sa môžu zapojiť prostredníctvom známych aplikácií systému produktov Microsoft Office, e-mailu alebo prehľadávačov.

 • Zaistite kontrolu dokumentov pomocou podrobnej, rozšíriteľnej správy zásad. Môžete definovať vlastné zásady správy dokumentov zaisťujúce riadenie prístupových práv na úrovni jednotlivých položiek, zadávať obdobia zachovania a akcie pri vypršaní platnosti a sledovať obsah prostredníctvom nastavenia zásad auditovania dokumentov. Vďaka integrácii zásad so známymi klientskymi aplikáciami je dodržiavanie podmienok licencií prehľadné a ľahké. Integrácia so Službou správy prístupových práv k informáciám (Information Rights Management) zaisťuje, že proprietárne a dôverné informácie sú efektívne chránené aj bez pripojenia k serveru.
 • Dokumenty môžete centrálne ukladať, spravovať a pristupovať k nim v rámci celého podniku. Organizácie môžu ukladať a usporiadať všetky obchodné dokumenty a obsah v jednom centrálnom umiestnení a používatelia majú k dispozícii konzistentný mechanizmus pre používanie a vyhľadávanie relevantných informácií. Nastavenie východiskového úložného priestoru je možné zmeniť za účelom pridávania pracovných postupov, definovania zásad zachovania a pridávania nových typov šablón a obsahu.
 • Zjednodušená správa webového obsahu. Poskytuje ľahko ovládateľné funkcie vytvárania, schvaľovania a publikovania webového obsahu. Šablóny stránok a Rozloženie stránky poskytujú znovu využiteľné šablóny pre konzistentný vzhľad. Nové funkcie podnikom umožňujú publikovať obsah z jednej oblasti do inej (napríklad z lokalít WWW pre spoluprácu na portál) alebo nákladovo efektívne spravovať poskytovanie obsahu na viac intranetových, extranetových a internetových lokalít WWW.
 • Rozšírenie obchodných procesov v celej organizácii. Riešenia založené na službe Forms Services umožňujú bezpečne a presne zhromažďovať informácie v rámci organizácie aj mimo nej bez nutnosti vývoja vlastných aplikácií. Tieto informácie je potom možné ľahko integrovať do obchodných systémov, uložiť do knižníc dokumentov, použiť na spustenie procesov pracovných postupov alebo odoslať do webových služieb, a vyhnúť sa tak duplicitným činnostiam a nákladným chybám, ktoré sú dôsledkom ručného zadávania dát.
 • Zjednodušte si každodenné obchodné činnosti. Využite pracovné postupy na automatizáciu bežných obchodných činností a získanie lepšieho prehľadu o týchto činnostiach, napríklad o kontrole a schvaľovaní dokumentov, sledovaní ťažkostí a zhromažďovaní podpisov. Integrácia so známymi klientskymi aplikáciami systému produktov Microsoft Office, e-mailom a webovými prehľadávačmi zjednodušuje používateľské rozhranie. Organizácie môžu ľahko zmeniť integrované procesy alebo definovať svoje vlastné procesy pomocou známych nástrojov spoločnosti Microsoft, ako je napríklad aplikácia Microsoft Office SharePoint Designer 2007 (ďalšia generácia aplikácie Microsoft Office FrontPage) alebo vývojársky balík Microsoft Visual Studio.

 

Získajte lepší prehľad o podniku

Môžete efektívne monitorovať akcelerátory rozvoja podniku, umožniť prijímanie kvalifikovanejších rozhodnutí v celej organizácii a proaktívne reagovať na dôležité obchodné udalosti.

 • Zverejňujte dôležité obchodné informácie v jednom centrálnom umiestnení. Môžete vytvárať živé, interaktívne portály pre obchodné aplikácie, ktoré zhromažďujú a zobrazujú obchodné informácie z rôznych zdrojov pomocou integrovaných obchodných funkcií, ako sú napríklad vývesky, webové časti, kľúčové indikátory výkonu a technológie prepojenia obchodných dát. Centralizované Centrum zostáv používateľom poskytuje jediné miesto pre vyhľadávanie najnovších tabuliek, zostáv alebo kľúčových indikátorov výkonu.
 • Môžete rýchlo prepojiť osoby s informáciami. Funkcia SharePoint Enterprise Search zahŕňa osoby a obchodné dáta spoločne s dokumentmi a webovými stránkami za účelom poskytovania komplexnejších výsledkov. Centrum vyhľadávania zaisťuje zamestnancom jediné integrované umiestnenie pre vyhľadávanie obsahu, procesov, osôb a obchodných dát, ktoré sú relevantné pre ich konkrétne potreby. Tak môžu osoby a organizácie prijímať rozhodnutia rýchlejšie, na základe najnovších informácií a faktov.
 • Môžete zdieľať obchodné dáta so širším okruhom používateľov a súčasne zaistiť ochranu citlivých informácií. Služba Excel Services prevádzkovaná na serveri Office SharePoint Server 2007 poskytuje prístup k dátam a analýzam pomocou interaktívnych tabuliek aplikácie Microsoft Office Excel v reálnom čase z webového prehľadávača. Tieto tabuľky slúžia na správu a efektívne zdieľanie jednej centralizovanej a aktuálnej verzie a súčasne na zaistenie ochrany všetkých citlivých a patentovaných informácií vložených v dokumentoch (napríklad finančných modelov).
 • Môžete využiť neštruktúrované obchodné siete na prijímanie lepších rozhodnutí. Zamestnanci môžu pomocou nových nástrojov pre správu znalostí maximálne využiť výkonné neštruktúrované obchodné siete, vo vnútri organizácií aj mimo nich, a spojiť sa tak s osobami rýchlejšie a efektívnejšie. Využitím týchto nezdokumentovaných obchodných vzťahov a vyhľadaním odborníkov na danú problematiku môžu jednotlivci rýchlejšie prijímať lepšia rozhodnutia.
 • Odomknite obchodné dáta. Integrované konektory poskytujú prístup k dátam v systémoch SAP a Siebel. Funkcia Katalóg obchodných dát umožňuje integrovať dáta z obchodných aplikácií do služby SharePoint mnohými rôznymi spôsobmi, prostredníctvom webových častí, zoznamov, profilov osôb a vyhľadávania. Centrálne spravované pripojenia k systémom back-end je možné definovať len raz a koncoví používatelia môžu znovu využívať dáta v systémoch back-end bez písania akéhokoľvek kódu – obchodné dáta sa tak ľahko stávajú súčasťou obsahu portálu. Katalóg obchodných dát taktiež poskytuje službe SharePoint Enterprise Search možnosť integrovať obchodné dáta v systémoch back-end do prostredia vyhľadávania bez nutnosti vývoja obslužných rutín protokolov, filtrov iFilter alebo vlastného kódu.

 

Zjednodušte internú a externú spoluprácu

Zdieľať znalosti, vyhľadávať informácie a spolupracovať môžete teraz ľahšie a bezpečnejšie v rámci hraníc organizácie aj mimo nej. Zapojte svojich partnerov a zákazníkov a využite osobné siete na efektívnejšie prepojenie osôb.

 • Zlepšite vzťahy so zákazníkmi a partnermi. Vďaka inteligentným, štandardným riešeniam založeným na elektronických formulároch môžete zhromažďovať obchodné informácie od zákazníkov a partnerov prostredníctvom webového prehľadávača. Integrácia protokolu LDAP a podpora ďalších pripojiteľných sprostredkovateľov overenia uľahčuje spoluprácu so zdrojmi adresárových služieb iných než Active Directory, a zjednodušuje tak nastavenie extranetov a zaistenie lepších možností pripojenia k zákazníkom, partnerom a dodávateľom.
 • Všestranný nástroj Enterprise Search. Funkcia SharePoint Enterprise Search servera Office SharePoint Server 2007 má veľký význam a zahŕňa osoby a obchodné dáta spoločne s dokumentmi a webovými stránkami za účelom poskytovania komplexnejších výsledkov. Vyhľadávanie je v serveri Office SharePoint Server všadeprítomné a je úzko integrované s lokalitami WWW služby SharePoint, zoznamami služby SharePoint, profilmi osôb a ďalšími súčasťami. To umožňuje používateľom vyhľadávať požadované informácie na všetkých miestach portálu. Nástroj Enterprise Search umožňuje prehľadávať obchodné dáta a výsledky hľadania je možné do značnej miery prispôsobiť, je možné napríklad zobraziť špecifické elementy metadát záznamov v systémoch back-end.
 • Pracujte kedykoľvek a kdekoľvek chcete. Vďaka offline prístupu k zoznamom a knižniciam dokumentov servera Office SharePoint Server sa zbavíte obmedzení pripojenia k podnikovej sieti. Úzka integrácia so serverom Microsoft Office Groove Server 2007 ďalej zdokonaľuje prácu používateľov offline.
 • Pripojte sa a zdieľajte znalosti. Nové nástroje správy znalostí umožňujú zamestnancom vytvárať a využívať osobné siete v organizáciách aj mimo nich, preto sa môžu ľahšie a efektívnejšie pripojiť k znalostiam a zdieľať ich rýchlejšie a efektívnejšie s ďalšími používateľmi.
 • Prispôsobte si operácie. Osobná lokalita WWW poskytuje používateľom úplne prispôsobené prostredie s dedikovanou lokalitou WWW pre každého používateľa. Každú lokalitu WWW je možné použiť na ukladanie, prezentáciu, zobrazenie a správu obsahu, informácií a aplikácií kontrolovaným spôsobom. Jednotlivé lokality WWW je možné použiť taktiež na zobrazenie informácií o používateľovi, napríklad o schopnostiach a rolách, spolupracovníkoch a manažéroch, skupinách a distribučných zoznamoch, do ktorých používateľ patrí, a dokumentoch, na ktorých pracuje. Jednotlivé lokality WWW taktiež zahŕňajú priame mechanizmy kontroly osobných údajov a zabezpečenia, takže sa každý používateľ môže rozhodnúť, koľko informácií poskytne a komu. Osobnú lokalitu WWW je možné taktiež plne prispôsobiť, aby vyhovovala požiadavkám jednotlivých používateľov.

 

Poskytnite oddeleniu IT nástroje na vykonávanie strategických krokov

Zrýchlite reakcie oddelenia IT na obchodné potreby a znížte počet platforiem nutných pre podporu všetkých intranetov, extranetov a webových aplikácií v celom podniku na jedinú integrovanú platformu.

 • Získajte zdokonalenú podporu pre spoluprácu. Office SharePoint Server 2007 je založený na škálovateľnej architektúre s podporou webových služieb a štandardov pre vzájomnú funkčnú spoluprácu, medzi ktoré patria jazyk XML a protokol SOAP (Simple Object Access Protocol). Office SharePoint Server 2007 obsahuje taktiež otvorené rozhrania API s mnohými funkciami a obslužné rutiny udalostí pre zoznamy a dokumenty. Tie umožňujú integráciu s existujúcimi systémami a poskytujú flexibilitu pre pridávanie nových technológií iných spoločností. Podpora integrácie protokolu LDAP pre ďalších pripojiteľných sprostredkovateľov overovania uľahčuje spoluprácu so zdrojmi adresárových služieb iných než Active Directory. Integrovaná webová časť WSRP Consumer umožňuje integráciu s ďalšími portálovými riešeniami kompatibilnými s technológiou WSRP. Integrované konektory a webové časti pre bežné obchodné systémy, napríklad SAP a Siebel, zjednodušujú spôsob, akým podnikoví používatelia môžu získať prístup k dátam v týchto systémoch priamo z portálových riešení.
 • Umožnite oddeleniu IT sústrediť sa na strategickejšie úlohy. Používatelia môžu teraz vytvárať lokality WWW, spúšťať pracovné postupy, sami spravovať aplikácie, získavať prístup k dátam v systémoch back-end, definovať zabezpečenie na úrovni jednotlivých položiek, obnovovať odstránené položky a vykonávať ďalšie úlohy bez pomoci oddelenia IT. Táto znížená závislosť používateľov na oddelení IT zvyšuje produktivitu a súčasne umožňuje oddeleniu IT zamerať sa na poskytovanie skutočných služieb prinášajúcich organizácii hodnotu. Katalóg obchodných dát poskytuje možnosť definovať a nasadiť Knižnicu obchodných informácií obsahujúcu pripojenia k systémom back-end. Túto funkciu môžu podnikoví používateľa opakovane využívať na vytváranie prispôsobených zobrazení obchodných dát bez nutnosti vývoja vlastného kódu.
 • Zjednodušte nasadenie, správu dát a správu systému. Správa farmy webových serverov, nasadenie nového obsahu a správa synchronizácie týchto lokalít WWW je teraz oveľa ľahšia. Nasadenie je možné vykonať pomocou metódy „zhora dole“ alebo „zdola hore“. Vytváranie lokalít WWW môžete zjednodušiť pomocou integrovaných šablón pre začatie vytvárania bežných lokalít WWW, vrátane šablón rozloženia oblasti a stránky a dopredu konfigurovanou navigáciou. A zdokonalené funkcie zálohovania a obnovenia obsahu uľahčujú odborníkom v oblasti IT plánovanie zálohovania, zálohovanie kolekcií viacerých serverov a neskoršie obnovenie jednotlivých serverov.
 • Výkonné monitorovanie systému, sledovanie používania a nástroje monitorovania. Tieto nástroje uľahčujú rýchlejšie rozpoznávanie a riešenie problémov a zvyšujú efektivitu prevádzky infraštruktúry systému.