Microsoft Office Forms Server 2007

Office Forms Server 2007 poskytuje škálovateľné riešenia pre elektronické formuláre založené na štandardoch s pokročilým zabezpečením, ktoré vašej organizácii umožnia rozšíriť používanie obchodných procesov založených na formulároch na ktoréhokoľvek jednotlivca či spoločnosť používajúcu webový prehľadávač.

 

Office Forms Server 2007 je samostatný server poskytujúci formuláre aplikácie InfoPath založené na prehľadávači – ide o novú funkciu systému produktov Microsoft Office. Formuláre založené na prehľadávači sú k dispozícii taktiež ako súčasť produktu Microsoft Office SharePoint Server 2007. Táto nová technológia služby Microsoft Office InfoPath Forms Services používa elektronické serverové formuláre na zjednodušenie obchodných procesov, vytváranie súborov dát, distribúciu a integráciu, ktoré sú nákladovo efektívnejšie než papierové formuláre.

 

Office Forms Server 2007 v rôznych webových prehľadávačoch a v mobilnom zariadení
Žiadosť o pôžičku zobrazená v rôznych webových prehľadávačoch a v mobilnom zariadení.

 

Komunikujte so zákazníkmi, partnermi a dodávateľmi pomocou inteligentných, ľahko ovládateľných formulárov

Podpora rôznych platforiem a prehľadávačov zahrnutá v službe Office InfoPath Forms Services umožní vašej organizácii rozšíriť obchodné procesy vďaka ponuke komplexných, robustných riešení pre elektronické formuláre.

  •  Rozšírte svoju komunikáciu na organizácie nepoužívajúce aplikáciu Microsoft Office InfoPath 2007. Vďaka službe Office InfoPath Forms Services môžete vyplňovať formuláre v prehľadávači odoslané pomocou Internetu alebo mobilných zariadení.
  • Zaveďte formuláre aplikácie InfoPath do praxe. Využite možnosti formulárov – nasaďte ich na webové stránky v Internete navštevované zákazníkmi alebo do aplikácií zaisťujúcich tok dát obchodných procesov.
  • Vytvárajte formuláre s konzistentnými používateľskými funkciami. Formuláre aplikácie Office InfoPath 2007 zahŕňajú integrované ovládacie prvky pre vytváranie ľahko ovládateľných formulárov s predvídateľným správaním, tipy zobrazenými po zastavení myši nad položkou a integrovaným overením dát. Formuláre založené na službe Office InfoPath Forms Services nezaťažujú sieť. Môžete ich použiť na elimináciu zdĺhavých procesov, ktoré sú obvykle nutné pre overenie a výpočty dát.

 

Zjednodušte obchodné procesy založené na formulároch

Služba Office InfoPath Forms Services prepája dáta formulárov s koncovými systémami pomocou webových služieb, a zjednodušuje tak obchodné procesy založené na formulároch.

  • Integrujte dáta s existujúcimi koncovými systémami. Služba Office InfoPath Forms Services podporuje štandardy webových služieb pre príjem dát z viacerých koncových systémov a odosielanie dát do týchto systémov.
  • Vyhnite sa chybám a opakovaným úlohám spôsobeným nekonzistentnými dátami. Prepojte dáta formulárov aplikácie InfoPath s koncovými systémami, a poskytnite tak firemným používateľom prístup k všetkým súvisiacim dátam. Inteligentné formuláre môžete dopredu vyplniť dátami, obmedziť zdĺhavé zadávanie dát a vyhnúť sa chybám pri zadávaní dát. Pravidlá pre overovanie dát integrované do formulárov aplikácie InfoPath kontrolujú chyby počas zadávania dát a predchádzajú neskoršej opakovanej práci.
  • Zahrňte formuláre do toku dát. Nastavte formuláre aplikácie InfoPath na automatické odosielanie dát do knižnice dokumentov servera Office SharePoint Server 2007 alebo do webovej služby. Potom môžete prepojiť obchodné formuláre s technológiou pracovných postupov servera Office SharePoint Server 2007 alebo s procesmi pracovných postupov servera Microsoft BizTalk Server 2006, a zaistiť tak konzistentné používateľské rozhranie pre štruktúrované obchodné procesy.

 

Centralizujte správu a riadenie formulárových riešení

Office Forms Server 2007 predstavuje centralizované riešenie úložiska formulárov, v ktorom môžete formuláre ľahko vyhľadávať. Správcovia môžu taktiež riadiť prístup k formulárom a ich nasadenie.

  •  Centralizujte riadenie prístupu k vytváraniu a publikovaniu formulárov. Vďaka technológii služby Office InfoPath Forms Services môže vaša organizácia vyvíjať a poskytovať služby založené na formulároch rýchlejšie a efektívnejšie z hľadiska nákladov. Firemní používatelia môžu navrhovať a nasadzovať formuláre, ale správcovia aj naďalej riadia, kto môže formuláre publikovať na server.
  • Ľahký upgrade súčasných riešení. Vďaka paralelným upgradom formulárov môžu správcovia nasadzovať nové verzie formulárov bez prestojov.
  • Vytvárajte pokročilé riešenia formulárov. Služba Office InfoPath Forms Services podporuje spustenie spravovaného kódu na serveri. Vývojári softvéru tak získavajú priestor pre pridanie pokročilej obchodnej logiky a špecializovaných funkcií do riešení formulárov aplikácie InfoPath. Prepojenia zdieľaných dát zjednodušujú vývoj a nasadenie formulárových riešení.

 

Office Forms Server 2007 Šablóna Pridať formulár a šablóna Spravovať formulár
Office Forms Server 2007 – Šablóna Pridať formulár a šablóna Spravovať formulár.