Windows Server 2008

Systém Windows Server 2008 R2 stavia na úspechoch a pevných základoch predchádzajúcich verzií platformy Windows Server, ale zároveň prináša cenné nové funkcie aj významné vylepšenia základného operačného systému. Nové webové nástroje, virtualizačné technológie, vylepšenia zabezpečenia a nástroje pre správu prinášajú úsporu času, znižujú náklady a vytvárajú pevný základ IT infraštruktúry.

Systém Windows Server 2008 R2 je k dispozícii v niekoľkých vydaniach podporujúcich potreby rôznych serverov v organizáciách všetkých veľkostí.

 

Windows Server 2008 R2 Foundation

Edícia Windows Server 2008 R2 Foundation predstavuje nákladovo efektívnu základnú úroveň, ktorá ponúkne technologický základ pre vaše podnikanie. Je určená majiteľom malých firiem a IT špecialistom, ktorí tieto firmy podporujú. Edícia Foundation je nenákladná, osvedčená a spoľahlivá technológia ponúkajúca jednoduché nasadenie, ktorá organizáciám poskytuje základ pre prevádzkovanie najčastejšie používaných podnikových aplikácií a pre zdieľanie informácií a prostriedkov.

Windows Server 2008 R2 Standard

Windows Server 2008 R2 Standard je najrobustnejším serverovým operačným systémom Windows v histórii. Obsahuje integrované vylepšené technológie pre web a virtualizáciu, ktoré umožňujú zvýšiť spoľahlivosť aj flexibilitu serverovej infraštruktúry a zároveň ušetriť čas a znížiť náklady. Výkonné nástroje ponúkajú väčšiu kontrolu nad servermi a optimalizujú konfiguráciu a správu. Rozšírené funkcie pre zabezpečenie posilňujú ochranu operačného systému, dát aj siete a zároveň vytvárajú pevnú, vysoko spoľahlivú funkčnú základňu pre každú organizáciu.

Windows Server 2008 R2 Enterprise

Windows Server 2008 R2 Enterprise predstavuje pokročilú serverovú platformu, ktorá poskytuje nákladovo efektívnejšiu a spoľahlivejšiu podporu najdôležitejších úloh. Ponúka inovatívne funkcie pre virtualizáciu, úsporu energie a jednoduchú správu a pomáha uľahčiť prístup mobilných pracovníkov k firemným prostriedkom.

Windows Server 2008 R2 Datacenter

Windows Server 2008 R2 Datacenter predstavuje platformu pre nasadenie nenahraditeľných podnikových aplikácií a rozsiahlu virtualizáciu na malých aj veľkých serveroch. Ponúka lepšiu dostupnosť, vylepšené riadenie spotreby a integrované riešenia pre pracovníkov v teréne a v pobočkách. Konsolidáciou aplikácií na základe neobmedzených licenčných práv na virtualizáciu umožňuje zníženie nákladov na infraštruktúru. Podporuje škálovanie od 2 do 64 procesorov. Windows Server 2008 R2 Datacenter predstavuje pevný základ, na ktorom je možné budovať podnikové riešenia pre virtualizáciu a škálovanie.

Windows Web Server 2008 R2

Windows Web Server 2008 R2 predstavuje výkonnú platformu pre webové aplikácie a služby. Táto edícia obsahuje službu Internet Information Services (IIS) 7.5 a je navrhnutá výhradne ako server pripojený k Internetu. Ponúka vylepšenú správu a diagnostické nástroje, ktoré pri použití na mnohých obľúbených vývojárskych platformách pomôžu znížiť náklady na infraštruktúru. Pretože táto platforma zahŕňa roly webového servera a servera DNS a zaznamenala vylepšenie spoľahlivosti a škálovateľnosti, umožňuje spravovať aj tie najnáročnejšie prostredia – od vyhradeného webového servera po celú farmu týchto serverov.

Windows Server 2008 R2 pro systémy s procesorem Itanium

Edícia Windows Server 2008 R2 pre systémy s procesorom Itanium predstavuje platformu pre nasadenie nenahraditeľných podnikových aplikácií. Podporuje škálovanie databáz, podnikových a vlastných aplikácií tak, aby spĺňali rastúce potreby podniku. Pomáha zvýšiť dostupnosť vďaka klastrovaniu s podporou prevzatia služieb pri zlyhaní a funkcii dynamického delenia hardvéru*. Virtualizuje nasadenie s možnosťou spúšťať neobmedzený počet virtuálnych inštancií systému Windows Server**. Edícia Windows Server 2008 R2 pre systémy s procesormi Itanium pomáha vytvoriť základ vysoko dynamickej infraštruktúry IT.

* Vyžaduje zodpovedajúci serverový hardvér.
** Vyžaduje virtualizačnú technológiu tretej strany. Pre počítače s procesorom Itanium nie je dostupná platforma Hyper-VTM.

 

Vylepšenie webovej aplikačnej platformy

Windows Server 2008 R2 zahŕňa množstvo vylepšení, vďaka ktorým toto vydanie predstavuje vôbec najrobustnejšiu webovú aplikačnú platformu Windows Server. Ponúka aktualizovanú rolu webového servera, službu Internet Information Services (IIS) 7.5 a širšiu podporu technológií .NET v serverovom jadre. Ciele pri návrhu služby IIS 7.5 sa sústredili na vylepšenia, ktoré umožnia správcom webových serverov ľahšie nasadzovať a spravovať webové aplikácie, ktoré zvyšujú výkon aj škálovateľnosť. Okrem toho služba IIS 7.5 obsahuje zjednodušené funkcie pre správu a ponúka viac spôsobov prispôsobenia prostredia webového servera vašim potrebám.

K vylepšeniam služby IIS a webovej platformy systému Windows, s ktorými sa v systéme Windows Server 2008 R2 stretnete, patrí nižšia náročnosť správy a podpory webových aplikácií a ich vylepšené zabezpečenie, vylepšené služby pre prenos súborov, možnosť rozšíriť funkcie webových aplikácií a vyššia dostupnosť a výkon týchto aplikácií a služieb.

 

Podpora virtualizácie serverov a klientskych počítačov

Virtualizácia je dôležitou súčasťou dnešných datacentier. Prevádzková efektivita, ktorú virtualizácia ponúka, dovoľuje organizáciám podstatne znížiť náročnosť prevádzky a spotrebu energie. Windows Server 2008 R2 poskytuje nasledujúce typy virtualizácie: Virtualizáciu klienta a servera na platforme Hyper-V a virtualizáciu prezentácie prostredníctvom Vzdialenej plochy. Platforma Hyper-V virtualizuje systémové prostriedky fyzického počítača a dovoľuje tak zaistiť virtualizované prostredie pre operačné systémy a aplikácie. Vzdialená plocha (predtým nazývaná Terminálová služba) virtualizuje prevádzkové prostredie a izoluje spracovanie od grafiky a vstupu/výstupu, čo umožňuje prevádzkovať aplikácie v jednom umiestnení a riadiť ich v inom. Virtualizácia prezentácie dovoľuje používateľom prevádzkovať jednu aplikáciu alebo aj celý klientsky počítač s niekoľkými aplikáciami.

 

Vylepšenie riadenia spotreby a zjednodušenie správy

Priebežná správa serverov v datacentre patrí k úlohám, ktorým sú dnes IT špecialisti nútení venovať najviac času. Nech už nasadíte akúkoľvek stratégiu správy, vždy je potrebné podporovať správu fyzického aj virtuálneho prostredia. Windows Server 2008 R2 na tento problém odpovedá novými funkciami, ktoré obmedzujú nutnosť priebežnej správy systému Windows Server 2008 R2 a náročnosť bežných každodenných prevádzkových úloh. Úlohy spojené so správou je možné navyše vykonávať na serveri aj vzdialene.

S rastúcim množstvom fyzických počítačov v datacentrách zásadne naberá na význame spotreba energie. Popri tlaku na úsporu nákladov vďaka nižšej spotrebe energie je mnoho datacentier obmedzených taktiež počtom počítačov, ktoré môžu podporovať vzhľadom na príkon energie, ktorý je pre datacentrum skutočne k dispozícii. Zníženie spotreby energie vám teda zároveň umožní s rovnakou alebo dokonca nižšou spotrebou podporovať viac fyzických počítačov.

 

Škálovateľnosť a spoľahlivosť

Windows Server 2008 R2 dokáže zvládať nebývalý objem záťaže, je dynamicky škálovateľný a môže sa pochváliť vynikajúcou dostupnosťou a spoľahlivosťou. K dispozícii bude rad nových a aktualizovaných funkcií, vrátane využitia najnovších špičkových procesorových architektúr, vyššej miery zameniteľných súčastí operačného systému a vylepšeného výkonu a škálovateľnosti aplikácií a služieb. Windows Server 2008 R2 je prvý operačný systém Windows, ktorý je dodávaný iba pre 64-bitové procesory. Windows Server 2008 R2 teraz dokáže podporovať až 256 logických procesorových jadier v jedinej inštancii operačného systému. Vylepšené boli aj virtuálne počítače Hyper-V, ktoré môžu v jedinom virtuálnom počítači adresovať až 32 logických jadier. Tieto vylepšenia nielen zaručujú lepšie využitie investícií vložených do serverového hardvéru, ale navyše zvyšujú spoľahlivosť, a to pri nižšom obmedzení z hľadiska použiteľnosti hardvéru a vyššej miere súbežného spracovania.

 

Lepšie výsledky spolu s Windows 7

Windows Server 2008 R2 obsahuje mnohé funkcie, ktoré sú zvlášť navrhnuté pre spoluprácu s klientskymi počítačmi so systémom Windows 7. Patrí k nim zjednodušenie vzdialeného pripojenia pre počítače v podnikoch vďaka funkcii DirectAccess, zabezpečené vzdialené pripojenie súkromných a verejných počítačov pomocou kombinácie funkcií Vzdialený pracovný priestor, virtualizácia prezentácie a služby Brána vzdialenej plochy a ďalej vylepšený výkon vo firemných pobočkách vďaka službe BranchCache.