Microsoft Exchange 2010

Profesionálni informatici musia dnes viac než kedykoľvek predtým čeliť tlaku na znižovanie nákladov a zvyšovanie produktivity v organizácii. Súčasťou nevyhnutných opatrení je optimalizácia a transformácia komunikačnej infraštruktúry, aby vyhovovala meniacim sa obchodným potrebám, zaisťovala nepretržitý prístup k e-mailu, podporovala mobilných pracovníkov a chránila bezpečnosť firemnej komunikácie.

Microsoft Exchange Server, základná súčasť jednotného komunikačného riešenia spoločnosti Microsoft, už dlhoročne zvyšuje produktívnu spoluprácu v organizáciách. Najnovšia verzia servera Exchange vám môže pomôcť dosiahnuť lepšie obchodné výsledky a zachovať si pritom kontrolu nad nákladmi na nasadenie, správu a súlad s predpismi. Exchange ponúka veľké množstvo možností nasadenia, plnohodnotné používateľské prostredie na stolovom počítači, vo webovom prehľadávači aj na mobilnom zariadení a integrované funkcie pre správu a ochranu informácií, ktoré spolu vytvárajú najlepšie dostupné riešenie pre prenos správ a podporu spolupráce.

Microsoft® Exchange 2010 vychádza zo skúseností z produktuMicrosoft® Exchange Server 2007 a prináša novú úroveň spoľahlivosti a výkonu. Nové funkcie uľahčujú správu, pomáhajú chrániť komunikáciu a vychádzajú v ústrety požiadavkám používateľov na vyššiu mobilitu podnikania.

 

Nové funkcie Exchange Server 2010

 

 

Flexibilita a spoľahlivosť

Flexibilita nasadenia - Exchange je možné používať ako softvér na vlastnom serveri alebo ako hostovanú službu. Môžete si teda slobodne vybraťoptimálnu možnosť nasadenia pre svoju organizáciu.
 
Nepretržitá dostupnosť - Exchange Server 2010 ponúka zjednodušený prístup pre zaistenie vysokej dostupnosti a zotavenie po haváriách. Môžete tak dosiahnuť vyššie úrovne spoľahlivosti a nepretržitej dostupnosti. Medzi jeho vlastnosti patrí:
 • Odstránenie nutností nasadenia zložitých a nákladných riešení clusteringu pre zaistenie plnohodnotnej redundancie.
 • Automatizovaná replikácia databázy schránok a ochrana proti zlyhaniu, či už medzi dvorní miestnymi servermi alebo medzi vzdialenými dátovými centrami.
 • Udržovanie dostupnosti a rýchle zotavenie po havárií s použitím až 16 replík každej databázy schránok spravovaných Exchange serverom.
 • Obmedzenie výpadkov pri presune schránok, čo umožňuje vykonávať aktivity súvisiace s migráciou a údržbou podľa stanoveného plánu.
 • Ochrana proti strate e-mailov pri inováciách alebo výpadkoch prenosového servera vďaka novým integrovaným funkciám redundancie, ktoré inteligentne presmerujú tok správ cez inú dostupnú trasu.
Zjednodušená správa - Nové samoobslužné funkcie umožňujú používateľom vykonávať bežné činnosti bez toho, aby museli volať oddelenie podpory. Tieto funkcie umožňujú:
 • Povoliť používateľom aktualizáciu kontaktných informácií a sledovanie správ o doručení e-mailových správ bez podpory informatikov.
 • Ponúknuť jednoducho použiteľné webové rozhranie pre bežné činností zaisťované oddelením podpory.
 • Využiť nový model riadenia prístupu na základe rolí, v ktorom môžu špecializovaní používatelia vykonávať určité činnosti bez toho, aby museli mať práva správcu - napríklad riaditelia pre zaistenie súladu s predpismi môžu prehľadávať schránky používateľov .
 

Prístup odkiaľkoľvek

Prehľadná správa doručených správ - Exchange Server 2010 ponúka používateľom prístup ku všetkým komunikačným prostriedkom z jedného miesta a pomáha im jednoducho usporiadať správy v priečinku doručenej pošty. Môžete:
 • Zjednotiť prístup k e-mailom, hlasovej pošte, IM a správam SMS a umožniť tak používateľom výber najvhodnejšieho prostriedku komunikácie.
 • Pridať podporu pre takmer akýkoľvek smartphone vrátane aplikácie Microsoft® Office Outlook® Mobile pre systém Windows Mobile®.
 • Ponúknuť používateľom prístup k aplikácii Outlook na stolovom počítači, prostredníctvom webu aj na mobilných zariadeniach vrátane podpory aplikácie OWA pre prehľadávače typu Apple Safari a Mozilla Firefox.
Efektívna spolupráca - Exchange Server 2010 obsahuje nové funkcie, ktoré používateľom uľahčujú spoluprácu s obchodnými partnermi. Používatelia majú k dispozícii:
 • Zdieľanie stavu zaneprázdnenosti s externými partnermi pre jednoduché a rýchle plánovanie schôdzok, vrátane možnosti nastavenia úrovne zdieľaných podrobností s ohľadom na ochranu súkromia.
 • Funkciu MailTips, ktorá pred odoslaním upozorňuje na potenciálne nedoručiteľné alebo omylom odosielané správy.
 • Zdokonalené zobrazenie konverzácií, ktoré automaticky radí správy podľa histórie konverzácie medzí účastníkmi a uľahčuje tak orientáciu v priečinku doručenej pošty.
Zdokonalená hlasová pošta - Exchange Server 2010 umožňuje používateľom prijímať správy hlasovej pošty do priečinka doručených správ a pracovať s nimi rovnako ako s e-mailami. Vaša organizácia tak môže ušetriť náklady spojené s údržbou a konsolidáciou samostatného systému hlasovej pošty a ponúknuť používateľom nasledujúce funkcie:
 • Textový náhľad správ hlasovej pošty, s pomocou ktorého si môžu používatelia usporiadať správy bez nutnosti ich prehrávania.
 • Automatických sprievodcov pre vytváranie prispôsobených osobných IVR.
 • Nástroje pre tvorbu pravidiel príjmu hovorov na základe identifikácie volajúceho a kontaktných informácií.
 • Telefonický prístup do celej schránky doručenej pošty v takmer 30 jazykoch pomocou aplikácie Outlook Voice Access.
 

Ochrana a zhoda s legislatívou

Archivácia a uchovávanie - Exchange Server 2010 ponúka nové integrované funkcie pre archiváciu e-mailov, ktoré môžu pomôcť pri riešení problémov súvisiacich s legislatívou a vyhľadávaním. Tieto nové funkcie umožňujú:
 • Presunúť nepraktické dátové súbory aplikácie Outlook (PST) z počítača spať na server Exchange pre potreby efektívnejšej správy a vyhľadávania.
 • Zjednodušiť klasifikáciu e-mailu pomocou nových zásad uchovávania, ktoré je možné použiť pre jednotlivé e-mailové správy alebo pre celé priečinky
 • Vyhľadávať dáta vo viacerých schránkach súčasne pomocou jednoducho použiteľného webového rozhrania; povoliť povereným pracovníkom osobného oddelenia alebo riaditeľom pre zaistenie súladu s predpismi spúšťanie cielených hľadaní.
Ochrana a správa informácií - Exchange Server 2010 rozširuje možnosti ochrany a správy informácií, takže môžete jednoducho šifrovať, moderovať a blokovať citlivé alebo nevhodné e-maily podľa odosielateľov, príjemcov a kľúčových slov. Môžete:
 • Kombinovať server Exchange 2010 a službu Active Directory® Rights Management Services (AD RMS), aby bolo možné automaticky používať ochranu IRM (Information Rights Management) pre obmedzenie prístupu k informáciám.
 • Umožniť partnerom a zákazníkom čítať správy chránené technológiou IRM a odpovedať na ne, a to aj vtedy, keď sami nemajú službu AD RMS implementovanú.
 • Povoliť vedúcim kontrolu správ a schvaľovanie čí blokovanie ich prenosu.