Microsoft System Center

Rodina produktov System Center obsahuje ucelenú sadu konfiguračných nástrojov a prostriedkov na monitorovanie a správu fyzického aj virtuálneho prostredia.

 

 

Prečo System Center používať ?

 1. Monitoring a správa kompletného IT prostredia.
 2. Dohľad a konfigurácia aj nad softvér tretích strán.
 3. Monitorovanie a konfigurácia hardware a sieťových prostriedkov.
 4. Dohľad nad veľkými datacentrami vrátane privátneho cloudu.
 5. Správa virtualizácie Hyper-V aj VMWare.
 6. Automatizácia úloh a riadenie IT procesov.
 7. Využitie od malých prostredia po veľká datacentra.

 

Charakteristika produktov System Center

Riešenie System Center sa skladá z niekoľkých produktov, z ktorých každý má na starosti určitú časť IT prostredia. Výnimkou z tohto pravidla je produkt System Center Essentials 2010, ktorý je cielený na menšie riešenie do 50 serverov a ponúka kombináciu ďalších produktov System Center v jednom balení za nižšie obstarávacie náklady ako pri obstarávaní samostatných produktov.

 

 • SC Configuration Manager 2007 R3 je komplexné riešenie umožňujúce IT správcom nasadzovať operačné systémy, aplikácie, softvérové a hardvérové aktualizácie na klientov, servery a do mobilných zariadení v rámci distribuovanej siete. Správcovia môžu využívať rovnaké nástroje a procesy pre nasadenie do všetkých fyzických i virtuálnych zariadení bez ohľadu na to, kde sa nachádzajú.

 • SC Operations Manager 2007 R2 vám umožňuje znížiť náklady na správu datacentra s rôznymi serverovými operačnými systémami a Hypervisormi (virtualizované prostredia) prostredníctvom jednotného, známeho a ľahko použiteľného rozhrania. Vďaka rozšíreniu funkcií, ktoré už zákazníci využívajú pri správe aplikácií nasadených v systéme Windows Server, na operačných systémy UNIX a Linux môžu zákazníci tiež lepšie plniť svoje zmluvy o poskytovaní služieb súvisiacich s aplikáciami v datacentre.

 • SC Virtual Machine Manager 2008 R2 predstavuje riešenie pre správu virtualizovaného datacentra súčasnosti. Umožňuje centralizovanú správu IT infraštruktúry, lepšie využitie serverov a dynamickú optimalizáciu prostriedkov na rôznych virtualizačných a fyzických platformách.

 • SC Data Protection Manager 2010 ponúka jednotný spôsob ochrany dát pre Windows Servery a klientské počítače a predstavuje ideálne riešenie pre zálohovanie a obnovu dát v prostredí Windows. Môžete ťažiť z nasadenia produktu, ktorý jednoduchým spôsobom realizuje kontinuálne zálohovanie všetkých dôležitých súčastí infraštruktúry.

 • SC Service Manager 2010 je integrovaná platforma pre automatizáciu a prispôsobenie osvedčených postupov riadenia služieb IT organizácie. Tieto postupy vychádzajú napríklad zo špecifikácie Microsoft Operations Framework (MOF) alebo knižnice Information Technology Infrastructure Library (ITIL).

 • Opalis - Software Opalis pre automatizáciu IT procesov znižuje prevádzkové náklady a zvyšuje efektivitu IT vďaka tomu, že urýchľuje poskytovanie služieb a obmedzuje množstvo chýb. Dosahuje toho nahradením ručne vykonávaných činností s vysokými nárokmi na prostriedky štandardizovanými a automatizovanými procesmi.

 • System Center Essentials 2010 - Microsoft System Center Essentials 2010 (Essentials 2010) je riešenie v rodine produktov System Center pre správu systémov informačných technológií. Je určené pre stredne veľké firmy do 50 serverov a 500 klientov. Essentials 2010 predstavuje ucelené riešenie pre správu umožňujúce IT špecialistom v organizáciách strednej veľkosti proaktívne a efektívnejšie spravovať ich IT prostredie.