Microsoft SQL Server 2008

Prevádzkujte svoje kľúčové aplikácie na dôveryhodnej platforme poskytujúcej vysoký stupeň zabezpečenia a spoľahlivosti. Produkt Microsoft SQL Server 2008 vám poskytne lepší prehľad a biznisovú inteligenciu v celej organizácii rýchlejšou a účinnejšou integráciou informácií do údajového skladu.

 

 

Ochrana informácií:
 • Šifrujte údaje v celej databáze alebo údajových súboroch bez zmeny aplikačných kódov.
 • Centralizujte auditovanie pomocou nových komplexných funkcií auditovania údajov, ako je napríklad auditovanie po čítaní údajov alebo vykonaní zmien.
 • Monitorujte všetky udalosti na úrovni servera i databáz.
Zníženie celkových nákladov na vlastníctvo zjednodušením úloh správy:
 • Zabezpečte dodržiavanie politiky konfigurácií a uplatnite v celej organizácii politiky pomocou infraštruktúry Declarative Management Framework.
 • Riešte problémy, vylaďujte a monitorujte jednu či viaceré inštancie produktu SQL Server v organizácii použitím funkcie Performance System Analysis.
 • Naplánujte automatizované úlohy správy a proaktívne reagujte n udalosti.
Poskytnutie biznisovej inteligencie tam, kde to požadujú používatelia:
 • Riaďte určovanie priorít prostriedkov pracovného zaťaženia a poskytujte koncových používateľom konzistentný výkon použitím funkcie Resource Governor.
 • Využite na maximum ukladacie kapacity a zvýšte výkon dotazovania použitím vstavanej kompresie údajov.
 • Využite výhody zlepšeného výkonu, použiteľnosti a integrácie s balíkom Microsoft Office 2007 v službách SQL Server Reporting Services.
 • Efektívne ukladajte, spravujte a analyzujte ľubovoľný druh štruktúrovaných i neštruktúrovaných údajov s rôznymi typmi údajov, vrátane relačných údajov, dokumentov XML, údajov FileStream a priestorových údajov.

 

Najväčšie výhody

 1. Ochrana informácií. SQL Server 2008 zlepšuje dodržanie pravidiel a zabezpečenie vďaka komplexným funkciám auditovania, transparentnému šifrovaniu údajov a konfigurácii povrchovej oblasti, čo minimalizuje útoky na zabezpečenie tým, že sa povolia iba tie služby, ktoré požadujete.
 2. Zaistenie kontinuity chodu podniku. SQL Server 2008 poskytuje funkciu zrkadlových kópií databáz, čo zvyšuje spoľahlivosť vašich aplikácií a zjednodušuje ich obnovu v prípade porúch ukladania údajov.
 3. Poskytnutie predvídateľnej odozvy. SQL Server 2008 prináša rozsiahlejšie zhromažďovanie prevádzkových údajov, nový centralizovaný sklad pre prevádzkové údaje a vylepšenú kompresiu údajov, ktorá umožňuje efektívnejšie ukladanie údajov.
 4. Minimalizácia správcovského monitorovania. Nová infraštruktúra DMF (Declarative Management Framework) produktu SQL Server 2008, založená na politike, zjednodušuje operácie každodennej údržby a znižuje celkové náklady na vlastníctvo definovaním spoločnej skupiny politík pre väčšinu databázových operácií.
 5. Integrácia ľubovoľných údajov. SQL Server 2008 ponúka zlepšený výkon dotazov a efektívne, cenovo výhodné ukladanie údajov, čo vám umožní spravovať a škálovať veľké množstvo používateľov a údajov.
 6. Poskytnutie relevantných informácií. SQL Server 2008 umožňuje používateľom vytvárať komplexné zostavy v programoch Microsoft Office Word a Microsoft Office Excel a zdieľať ich interne i externe. Okamžitý prístup k relevantným informáciám poskytuje vašim pracovníkom možnosť vykonávať lepšie, rýchlejšie a relevantnejšie rozhodnutia.

 

Systémové požiadavky

Operačný systém:

 • Pre 32-bitové systémy: Microsoft Windows XP Professional SP2; vydania systému Windows Vista x64; Windows Server 2003 s balíkom SP1 alebo novším; Windows Small Business Server 2003 s balíkom SP1 alebo novším; vydania systému Windows Server 2008 x64
 • Pre 64-bitové systémy: Windows XP Professional 64-bit x64 s balíkom SP2; vydania systému Windows Vista x64; vydania systému Windows Server 2003 x64 s balíkom SP1 alebo novším; vydania systému Windows Server 2008 x64
 • Pre verziu s procesorom Itanium: Windows Server 2003 pre počítače s procesorom Itanium s balíkom SP1 alebo novším; vydania systému Windows Server 2008 x64


Procesor:

 • Pre 32-bitové systémy: odporúča sa procesor s frekvenciou 1 GHz alebo výkonnejší
 • Pre 64-bitové systémy: 1 GHz procesor AMD Opteron, AMD Athlon 64, Intel Xeon s podporou pre Intel EM64T, Intel Pentium IV s podporou pre EM64T, alebo výkonnejší
 • Pre verziu s procesorom Itanium: 1 GHz procesor Itanium alebo výkonnejší

Pamäť: 512 megabajtov (MB) RAM alebo viac; odporúča sa 1 gigabajt (GB) alebo viac

Pevný disk: Najmenej 90 MB voľného miesta pre služby Analysis Services; najmenej 120 MB pre služby Reporting Services aj Integration Services; najmenej 280 MB pre mechanizmus Database Engine a údajové súbory, replikáciu a celotextové vyhľadávanie; najmenej 850 MB pre klientske súčasti

Zobrazenie: grafické nástroje produktu SQL Server vyžadujú rozlíšenie VGA (1024x768) alebo vyššie