SharePoint 2010

Microsoft SharePoint 2010 umožňuje jednoduchšiu spoluprácu medzi ľuďmi. Pomocou aplikácie SharePoint 2010 môžu ľudia vytvoriť webové lokality na zdieľanie informácií s ostatnými, spravovať dokumenty od začiatku do konca a publikovať zostavy, vďaka ktorým môžu všetci pracovníci prijímať lepšie rozhodnutia.

 

SharePoint

Stránky

Služba SharePoint 2010 Sites poskytuje jednu infraštruktúru pre všetky podnikové webové lokality. Zdieľajte dokumenty s kolegami, spravujte projekty s partnermi a publikujte informácie pre zákazníkov.

 

Komunity

Služba SharePoint 2010 Communities prináša vynikajúce nástroje na spoluprácu - a jednu platformu na ich správu. Zjednodušte zdieľanie nápadov a spoluprácu medzi ľuďmi tak, ako im to vyhovuje.

 

Kompozície

Služba SharePoint 2010 Composites ponúka nástroje a súčasti na vytváranie vlastných podnikových riešení. Reagujte na podnikové potreby vytváraním riešení bez použitia kódu.

 

Obsah

Služba SharePoint 2010 Content zjednodušuje správu obsahu. Zavádzajte opatrenia na dosiahnutie súladu s predpismi – pomocou funkcií ako typy dokumentov, politiky uchovávania informácií a automatické zoraďovanie obsahu - a potom umožnite ľuďom prirodzene pracovať v balíku Microsoft Office.

 

Analýzy

Služba SharePoint 2010 Insights poskytuje všetkým používateľom prístup k informáciám v databázach, zostavách a podnikových aplikáciách. Pomôžte ľuďom nájsť informácie potrebné pre správne rozhodnutia.

 

Vyhľadávanie

Služba SharePoint 2010 Search si poradí s neporiadkom. Jedinečná kombinácia relevancie, spresnenia a sociálnych upozornení pomáha ľuďom nachádzať informácie a kontakty, ktoré potrebujú pre úspešné splnenie úloh.