Exchange Server 2013

Relačný databázový systém Microsoft SQL Server 2012 ponúka používateľom možnosť vytvárať kľúčové aplikácie a riešenia využívajúce veľké objemy dát a poskytne lepší prehľad a biznisovú inteligenciu v celej organizácii rýchlejšou a účinnejšou integráciou informácií do údajového skladu.

 

Novinky v Microsoft SQL Server 2012

  • Active Secondary v AlwaysOn riešenie - funkcia zabezpečuje zrkadlenie produkčnej databázy na druhom serveri (s podporou automatického "fail over").
  • Rozšírenie analytických funkcií a klauzuly OVER() tak, aby poskytovala plnohodnotnú prácu s oknom dát.
  • Checkpoint - možnosť definovania vlastného intervalu pre checkpoint, kvôli zmenšeniu nepríjemností s obnovou dát.
  • File stream súbory - môžu byť uložené vo viacerých adresároch, taktiež je poskytnutá možnosť definovania filestream súboru osobitne pre každú tabuľku.
  • Columnstore indexy - najrýchlejšie indexy v SQL Serveri, sú to takzvané in-memory indexy, SQL Server sa snaží udržiavať čo najväčšiu ich časť v pamäti RAM.
  • Batch Processing mód - mód pre dotazy - nový spôsob vykonávania dotazov, použitý zatiaľ len pre columnstore indexoch.