Microsoft Word 2010

Aplikácia Office Word 2010 uľahčuje používateľom vytváranie profesionálne vyzerajúcich dokumentov pomocou komplexného balíka nástrojov pre zápis v novom používateľskom rozhraní. Výkonné funkcie kontroly, komentárov a porovnania umožňujú rýchlo získať spätnú väzbu od kolegov a zapracovať ju do dokumentov. Pokročilá integrácia dát pomáha zaistiť, že dokumenty zostanú pripojené k dôležitým zdrojom obchodných informácií.

 

Vyhľadávanie a orientácia v dokumente
Pri použití nástroja Vyhľadať sa zobrazia v prehľadnom navigačnom paneli všetky výskyty hľadaného slova v dokumente. Navigačný panel zobrazuje v prehľadných miniatúrach všetky stránky dokumentu.
 
Microsoft Word 2010 
 
Súčasná práca viacerých ľudí na jednom dokumente
Word umožňuje súčasnú prácu viacerých ľudí i na rovnakej stránke dokumentu. Stačí, aby dokument bol na zdieľanom webovom úložisku SkyDrive alebo SharePoint Foundation 2010. V dokumente sa vedľa upravovaného textu zobrazuje, kto práve upravuje dokument - autori môžu okamžite začať konverzáciu.
 
Microsoft Word 2010 
 
Zdieľanie dokumentov a prístup k nim odkiaľkoľvek
Dokumenty možno uložiť na Windows Live SkyDrive. Odtiaľ sú potom prístupné z ľubovoľného miesta, kde je prístup na internet. Pre ich prezeranie a drobné úpravy potom stačí Word Web Apps.
 
Pridávanie vizuálnych efektov textu
Na text je možné aplikovať nové grafické efekty, ako sú tiene, odrazy, žiara. Grafické efekty, ktoré v predchádzajúcich verziách bolo možné aplikovať len na obrázky, je teraz možné použiť aj na tvary a text.
 
Microsoft Word 2010 
 
Premena textu na pôsobivé diagramy
Bola rozšírená galérie diagramov SmartArt, do diagramov je možné vkladať fotografie (napr. fotografie do organizačnej schémy) či inú grafiku.
 
Microsoft Word 2010 
 
Pôsobivé grafické spracovanie dokumentu a vložených obrázkov
Vložené fotografie a obrázky je možné upravovať tak, ako v profesionálnych grafických aplikáciách - je možné meniť kontrast, farby, ostrosť, pridávať umelecké grafické efekty, odoberať pozadia a iné.
 
Microsoft Word 2010 
 
Obnova dokumentov z histórie verzií
Zavreli ste dokument, bez toho aby ste ho uložili? Žiadny problém, jednoducho ho obnovíte. Obnovíte aj niektorú z predchádzajúcich verzií dokumentu, ktoré sa priebežne ukladajú pri úpravách dokumentu. Frekvenciu ukladania je možné nastaviť.
 
Obojsmerné preklady
Služba Microsoft Translator v paneli Zdroje informácií obojsmerne preloží celé vety aj odseky do cca 20 jazykov medzi ktorými je aj slovenčina.
 
Vkladanie výrezov snímok obrazovky a písaného textu do dokumentu
Vďaka jednoduchému nástroju možno jedným klikom vložiť do dokumentu výrez obrazovky alebo akékoľvek otvorené okno. S počítačom tabletPC možno do dokumentu vložiť ručne písaný alebo kreslený text.
 
Zjednodušené a prispôsobiteľné užívateľské prostredie
Karta Súbor obsahuje nové okno pre prácu s nástrojmi, ktoré zaobchádzajú s dokumentom ako celkom (Tlač, Uložiť, Otvoriť, Nový, a pod). Nové usporiadanie a dostatok priestoru výrazne zjednodušuje prácu.
 
Microsoft Word 2010