Microsoft Office Outlook 2010 + Business Contact Manager

Program Microsoft Outlook 2010 s doplnkom Business Contact Manager poskytuje výkonné funkcie na správu zákazníkov a kontaktov, ktoré zvyšujú efektivitu predaja, marketingu a služieb pre zákazníkov. Nové rozhranie, nové nástroje na správu projektov a marketingu a účinné možnosti prispôsobenia umožňujú doplnok Business Contact Manager pre program Outlook 2010 spravovať všetky informácie o zákazníkoch organizácie v rámci programu Outlook, ktorý už používate na prácu s e-mailom a kalendármi.

 

Zlúčte informácie o zákazníkoch

Všetky informácie súvisiace s vašimi kontaktmi vrátane e-mailových správ, plánovaných činností a dokumentov môžete uchovávať na jednom mieste s funkciami poskytujúcimi stabilitu a výkonnosť databázy SQL. Informácie sú prístupné prostredníctvom dôverného známeho používateľského rozhrania programu Outlook, takže na prácu s doplnkom je potrebné iba minimálne školenie. Umožňuje vám vytvárať vlastné karty a používať filtre, aby sa zobrazili iba kontakty, ktoré potrebujete na svoju prácu.

Prepojte a sledujte e-maily

E-maily prijaté alebo odoslané určitému zákazníkovi sa automaticky prepájajú s týmto zákazníkom.

Zdieľajte informácie o zákazníkoch s kolegami

Zabezpečte zdieľanie kontaktov a informácií o predaji s členmi tímu, ktorí ich potrebujú. Ak zavolá potenciálny zákazník, predajcovia budú mať k dispozícii všetky informácie, ktoré potrebujú na realizáciu predaja.

Zosynchronizujte obchodné kontakty s kontaktmi programu Outlook, lokality SharePoint alebo služby Windows Live Kontakty

Zobrazte a upravte obchodné kontakty z ľubovoľného miesta, z ktorého môžete získať prístup ku kontaktom programu Outlook. Obojsmerná synchronizácia medzi obchodnými kontaktmi a kontaktmi programu Outlook zabezpečuje, aby boli obe kópie vždy aktuálne.

Zostaňte v kontakte, aj keď ste mimo pracoviska

Ak ste na cestách, môžete pracovať v režime offline na svojom prenosnom počítači a po návrate môžete vytvorené údaje zosynchronizovať.

Správa údajov o zákazníkoch


Spravovanie obchodných aktivít


Spravujte potenciálne obchody

Automaticky zoraďte svoje potenciálne obchody podľa vytvorených pravidiel, aby ste sa mohli prednostne venovať najdôležitejším prípadom.

Majte pod kontrolou obchodné príležitosti

Vytvorte štádiá a aktivity predaja, ktoré vyhovujú podnikovým procesom. Pri dokončení každej aktivity doplnok Business Contact Manager nastaví pripomenutie v programe Outlook týkajúce sa ďalšej aktivity v rade.

Identifikujte najdôležitejších zákazníkov a najdôležitejšie produkty

Sledujte svojich najdôležitejších zákazníkov a najpredávanejšie produkty a venujte im pozornosť, ktorú si zaslúžia.

Prognózujte predaj a zoraďte svoje úlohy podľa priority

Použite tabuľu na sledovanie podnikového predajného kanála a lieviku predaja. Môžete jednoducho prognózovať predaj a stanoviť priority pre obchodné aktivity.

Analyzujte údaje

Použite ľubovoľnú zo 72 preddefinovaných zostáv, alebo vytvorte a zdieľajte prispôsobené zostavy, ktoré obsahujú presne tie údaje, ktoré potrebujete. Zostavy spolu s ich formátovaním a vzorcami môžete exportovať do programu Excel na hlbšiu analýzu.

Správa obchodných aktivít


Vytvorenie a sledovanie marketingových aktivít


Vytvorte sofistikované a cielené e-mailovanie

Filtrujte údaje zákazníkov a potenciálnych zákazníkov a potom kampane jednoducho odošlite pomocou programov Publisher alebo Word.

Spravujte hovory so zákazníkmi

Uskutočňujte hovory so skupinami existujúcich alebo potenciálnych zákazníkov. Vyberte kontakty, ktorým potrebujete zavolať, a potom zapíšte alebo importujte prepis hovoru. Ako hovor pokračuje, vytvárajte si poznámky priamo do zápisu, potom označte hovor ako dokončený a nastavte príznak na spracovanie pre kontakty vyžadujúce ďalšie akcie, ako je napríklad poskytnutie brožúry alebo vykonanie osobnej návštevy.

Vytvorenie a sledovanie marketingových aktivít


Spravovanie projektov s časovými osami a šablónami


Sledujte projektové aktivity

Sústreďte všetky projektové informácie vrátane aktivít, e-mailových správ, schôdzí, poznámok alebo príloh.

Vytvorte a spravujte projektové šablóny

Použite projektové šablóny na okamžité vytvorenie projektov vrátane projektov s množstvom závislých úloh. Stačí raz definovať požadovaný projekt, uložiť ho ako pomenovanú šablónu a potom už len podľa potreby vytvárať ďalšie projekty rovnakého typu.

Priraďte projekty a projektové úlohy iným pracovníkom

Pri priradení projektovej úlohy sa informácie automaticky prenesú do zoznamov úloh príslušného pracovníka, ktorému sa zobrazia na paneli s úlohami a aj ako pripomenutie programu Outlook.

Spravovanie projektov s časovými osami a šablónami


Prispôsobenie obchodným potrebám


Vytvorte a prispôsobte nové alebo existujúce typy záznamov

Pridajte alebo odstráňte polia, aby každý záznam presne zodpovedal vašim obchodným potrebám.

Definujte nové typy záznamov

Vytvorte záznamy dodávateľa, predajcu alebo zamestnanca a potom rozhodnite, aké polia sa požadujú pre každý typ záznamu.

Definujte vzťahy medzi záznamami

Sledujte virtuálne tímy, obchodných partnerov na strane zákazníka a osoby s rozhodujúcim vplyvom.

Vykonajte úlohy pomocou návrhára formulára

Kliknutím a presúvaním myšou vytvorte vo formulári nové polia, odstráňte nepotrebné polia alebo zmeňte usporiadanie polí.

Integrujte produkt s vlastnými aplikáciami

Pomocou súpravy Software Development Kit (SDK) môžu vývojári technológií a konzultanti prispôsobiť aplikáciu Business Contact Manager tak, aby sa integrovala s ostatnými podnikovými aplikáciami.

Prispôsobenie podnikovým potrebám