Microsoft Excel 2010

Aplikácia Office Excel 2010 je účinný nástroj pre analýzy, zdieľanie a správu informácií napomáhajúci robiť informovanejšie rozhodnutia. Aplikácia Office Excel 2010 poskytuje nové rozhranie orientované na výsledky, zobrazenie kontingenčných tabuliek, ktoré sa ľahko vytvárajú a používajú, vylepšené vytváranie vzorcov, bohatú vizualizáciu dát a rýchlejší spôsob vytvárania profesionálnych tabuliek a grafov. Pomocou služby Excel Services a servera Microsoft Office SharePoint Server 2010 môžete zdieľať a spravovať tabuľky, ktoré obsahujú citlivé podnikové informácie.

 

Grafy vnútri každej bunky
Nový nástroj Minigrafy vie v rámci jednej bunky zobraziť čiarové a stĺpcové grafy. Pre každý riadok je tak možné zobraziť vývojový trend a dokonca na minigrafe vyznačiť najvyššie a najnižšie body alebo stĺpce.

Microsoft Excel 2010
 
Rýchla analýza dát vďaka dátovými prierezom
Kontingenčné tabuľky sú vybavené ďalšou formou filtrov nazývaných Dátové prierezy. Používateľom umožnia rýchlo a intuitívne získať a zobraziť požadované dáta.
 
Microsoft Excel 2010 
 
Doplnok pre spracovávanie stoviek miliónov riadkov dát
Do programu Excel možno doinštalovať doplnok PowerPivot for Excel - je k dispozícii k stiahnutiu zadarmo. Doplnok pomáha importovať z rôznych zdrojov rozsiahlej množiny dát a rýchlo s nimi manipulovať. Získané analýzy je potom možné publikovať na server SharePoint a tam ich ďalej filtrovať, radiť a formátovať vďaka službám Excel Services.
 
Microsoft Excel 2010 
 
Zdieľanie zošitov a prístup k nim odkiaľkoľvek
Zošity Excel možno uložiť na webové úložisko SkyDrive, odtiaľ sú potom zošity Excel (Súbory Excel) prístupné všade tam, kde je internet. Pre ich prezeranie a drobné úpravy potom stačí Excel Web Apps.
 
Súčasná práca viacerých ľudí na jednom dokumente
Excel umožňuje súčasnú prácu viacerých ľudí i na rovnakej stránke dokumentu. Stačí, aby súbor bol umiestnený na zdieľanom webovom úložisku SkyDrive alebo SharePoint Foundation 2010. Počas práce sa vedľa upravovaných tabuliek zobrazuje, kto práve upravuje dokument - autori môžu okamžite začať konverzáciu.
 
Microsoft Excel 2010 
 
Zdokonalené podmienené formátovanie
Boli rozšírené galérie ikon a grafov podmieneného formátovania. Výrazne a viditeľne sa vďaka podmienečnému formátovanie zobrazujú záporné hodnoty - odlíšenie farbou a umiestnením.
 
Microsoft Excel 2010 
 
Dynamické kontingenčné grafy
Priamo do kontingenčného grafu boli pridané ovládacie prvky filtra. Je možné meniť filtre priamo v grafe, teda to, aké hodnoty sa budú zobrazovať.
 
Microsoft Excel 2010 
 
Zjednodušené a prispôsobiteľné užívateľské prostredie
Karta Súbor obsahuje nové okno pre prácu s nástrojmi, ktoré zaobchádzajú s dokumentom ako celkom (Tlač, Uložiť, Otvoriť, Nový, a pod). Nové usporiadanie a dostatok priestoru výrazne zjednodušuje prácu.
 
Microsoft Excel 2010 
 
Zrýchlenie spracovanie rozsiahlych dátových zošitov vďaka 64bitové verzii
64bitová verzia umožňuje v rozumnom čase spracovávať dátové množiny o veľkosti väčšej ako 2 GB (počítané v starom formáte súborov).
 
Publikovanie a zdieľanie s využitím služieb Excel Services
Analýzy získané spracovaním dát v programe Excel je možné publikovať na servery SharePoint a tam ich ďalej filtrovať, radiť a formátovať vďaka službám Excel Services.