Microsoft Publisher 2010

Aplikácia Office Publisher 2010 vám pomáha vytvárať marketingové matriály od vytvorenia konceptu až po ich odoslanie. Nové a vylepšené nástroje vás prevedú procesom vytvárania celej škály marketingových materiálov, budovania značky, správy zoznamov zákazníkov a sledovania marketingových kampaní, to všetko priamo.

 
 

Rýchla cesta od konceptu po dokončenie

Program Publisher 2010 prináša funkcie, ktoré potrebujete, aby ste sa mohli zamerať na dosiahnutie čo najlepšieho pracovného výsledku. Pozrite si ukážky vstavaných šablón s použitými prvkami vašej značky a vybratými schémami písiem a farebnými schémami. Zrevidujte publikáciu pred jej zadaním do tlače a distribúciou a uistite sa, že neobsahuje chyby návrhu a rozloženia. Používajte svoj vlastný obsah, vrátane grafiky a textov, pri vytváraní ďalších materiálov. Použiť a prispôsobiť môžete tiež obsah z galérií vstavaných preddefinovaných blokov alebo preddefinovaných blokov online, akými sú napríklad stránky s článkami, bočné panely, reklama a kalendáre.

Vkladajte a prispôsobujte obsah, ktorý je k dispozícii v galériách vstavaných preddefinovaných blokov a preddefinovaných blokov online.


Oživenie práce pomocou vylepšených nástrojov na úpravu fotografií

S programom Publisher 2010 budete vyzerať ako expert na úpravu fotografií. Fotografie môžete jednoduchým spôsobom vkladať a nahrádzať bez toho, aby sa zmenil vzhľad a rozloženie publikácie alebo šablóny. Perfektný vzhľad dosiahnete posúvaním, približovaním a orezávaním obsahu a používaním ukážky vykonávaných zmien, vďaka ktorej vždy viete, či chcete zmeny aplikovať. V programe Publisher môžete upraviť farbu, jas aj veľkosť fotografií a v knižnici máte k dispozícii na výber rôzne typy popisov k fotografiám.

Vkusné publikácie s profesionálnym nádychom

V programe Publisher 2010 nájdete nové nástroje, s ktorými môžete zmeniť obyčajný text na pútavú typografiu. Pomocou štylizačných súprav a alternatív, reálnych zmenšených veľkých písmen, ligatúr, štýlov čísiel a ďalších prvkov dostupných v mnohých písmach typu OpenType, ktoré sú súčasťou programu Publisher, získate odlišný vzhľad bez toho, aby ste museli hľadať nové písma. Použiť môžete aj písma OpenType, ktoré získate prostredníctvom iných spoločností. Prejavte svoj tvorivý rozlet v publikáciách, ktoré pripravujete.1

Niektoré zo štýlov písma v programe Publisher 2010


Väčšia kontrola pri tvorbe návrhu a rozloženia

V programe Publisher 2010 sa využíva nová a flexibilnejšia technológia zarovnávania objektov a vodiace čiary, s ktorými je zarovnávanie nových objektov, obrázkov a textových polí s existujúcimi objektmi v publikácii alebo šablóne jednoduchšie než kedykoľvek predtým. Program Publisher navrhne umiestnenie nového objektu ešte pred jeho vložením, no konečné rozhodnutie zostáva vždy na vás.


Rovnaký vzhľad materiálov pri tlači ako pri ich zobrazení na obrazovke

V programe Publisher 2010 presne vidíte, ako bude vaša práca vyzerať po vytlačení. Nastavenie tlače môžete upraviť aj so zobrazenou veľkou ukážkou pred tlačou, čo znamená, že sa nemusíte prepínať medzi viacerými zobrazeniami alebo obrazovkami, aby ste videli, ako sa vykonávané zmeny prejavia. Použiť môžete tiež novú funkciu podsvietenia, s ktorou uvidíte cez papier a zistíte, či sú obe strany na hárku papiera správne zarovnané.

Nastavenie tlače sa dá upraviť aj pri prezeraní veľkej ukážky publikácie pred tlačou.


Komunikácia s dôverou

V programe Publisher 2010 je predchádzanie chybám pred publikovaním alebo zdieľaním materiálov hračkou. Nové zobrazenie Microsoft Office Backstage™ poskytuje centralizovaný prístup k informáciám o publikácii, ako aj nástroj na kontrolu návrhu, ktorý automaticky kontroluje, či sa v publikácii nenachádzajú rôzne chyby, identifikuje bežné problémy s bežnou a komerčnou tlačou a e-mailami a poskytuje možnosti na ich odstránenie pred spustením distribúcie.

Vopred navrhnuté šablóny s možnosťou prispôsobenia umožňujú okamžite začať pracovať

Hľadáte niečo špeciálne? Bez toho, aby ste opustili prostredie programu Publisher 2010, môžete zobraziť a prevziať kvalitné šablóny vytvorené spoločnosťami a inými používateľmi programu Publisher, ktoré sú k dispozícii na webovej lokalite balíka Office. Môžete si tiež vybrať z knižnice obsahujúcej stovky vstavaných a prispôsobiteľných šablón návrhov. Vytvorte si vlastné šablóny a podeľte sa o ne s komunitou používateľov programu Publisher. Je to jednoduché, zábavné a rýchle.

Kombinovanie zoznamov priamo v programe Publisher pre potreby prispôsobenej korešpondencie

S kartou Korešpondencia na páse s nástrojmi je vytvorenie, správa a uloženie jednoduchého zoznamu zákazníkov v programe Publisher ešte efektívnejšie. Kombinujte a upravujte zoznamy zákazníkov z rôznych zdrojov, vrátane programov Excel, Outlook, Word a ďalších. Potom vykonajte ďalšie úpravy publikácií a marketingových materiálov, s ktorými sa stanú ešte pútavejšími.

Jednoduché zdieľanie práce

Teraz môžete svoje publikácie zdieľať ešte jednoduchšie. Uložte publikáciu vo formáte PDF alebo XPS alebo v niektorom z obrázkových formátov, napríklad vo formáte jpeg, ktorý umožní jej jednoduchú tlač a zdieľanie. V súbore PDF môžete nastaviť ochranu heslom, čím získate vyššiu úroveň zabezpečenia. Nepotrebujete na to žiadne doplnky ani ďalšie súčasti na prevzatie.

Publikáciu môžete uložiť ako súbor vo formáte PDF alebo súbor v niektorom z ďalších formátov obrázkov.


Efektívnejšia práca

S programom Publisher 2010 dokončíte úlohy rýchlo a efektívne. V programe Publisher je teraz k dispozícii pás s nástrojmi, s ktorým je používanie príkazov rýchlejšie a ktorý si môžete prispôsobiť tak, aby sa na ňom zobrazovali najpoužívanejšie príkazy. Zobrazenie Backstage umožňuje uložiť, zdieľať, tlačiť a publikovať dokumenty iba niekoľkými kliknutiami. Nová vizuálna navigácia poskytuje zobrazenie miniatúr jednotlivých strán publikácie na rýchle prechádzanie zo strany na stranu, v ktorom môžete miniatúry presúvať myšou, a tým zmeniť poradie strán. A prehľadnejší pracovný priestor vám umožní naplno sa venovať vykonávanej úlohe.