Microsoft Outlook 2010

Aplikácia Office Outlook 2010 poskytuje komplexné riešenie pre správu času a informácií, zaisťuje prepojenie cez hranice a poskytuje nástroje na zachovanie kontroly nad informáciami, s ktorými pracujete. Aplikácia Office Outlook 2010 prináša inovácie, ktoré môžete použiť na rýchle prehľadávanie komunikácie, usporiadanie práce a lepšie zdieľanie informácií s ostatnými – to všetko z jedného umiestnenia.

 
Spravovanie niekoľkých e-mailových účtov na jednom mieste
Outlook prijíma e-mailové správy z rôznych e-mailových účtov, ale vďaka zlepšeniu komunikácie so serverom Exchange aj z účtov na rôznych serveroch Exchange.
 
Zvládnutie prívalu e-mailov
Konverzačné zobrazenie správ združuje všetky e-maily týkajúce sa jednej téme do jednej konverzácie. Schránka plná e-mailov sa potom zorganizuje do niekoľkých konverzácií. Konverzácia môže byť vyčistená od nadbytočných správ, vymazaná alebo vymazaná a ďalej ignorovaná - ďalšie správy na danú tému už neprichádzajú do schránky.
 
Microsoft Outlook 2010 
 
Združovanie niekoľkých úkonov do nástrojov použiteľných na jedno kliknutie
Pri častom vykonávaní niekoľkých úkonov (napr. odpovedať a zmazať, poslanie správy manažérom alebo iným skupinám adresátov, presunutie do špecifickej zložky), možno ich postupnosť uložiť ako Rýchly krok. Celú postupnosť krokov je možné potom vykonať len jedným kliknutím.
 
Microsoft Outlook 2010 
 
Zjednodušené zvolávanie porád a stretnutí
Nové zobrazenie kalendárov pod sebou uľahčuje plánovanie a dopĺňa zobrazenie kalendárov vedľa seba. Nové nástroje pre správu kalendárov umožňujú vytvoriť skupiny niekoľkých kalendárov a tak uľahčujú plánovanie porád pracovných skupín.
 
Microsoft Outlook 2010 
 
Zjednodušené vyhľadávanie v uložených e-mailoch
Pri umiestnení kurzora do poľa pre okamžité vyhľadávanie sa otvára karta s nástrojmi pre upresnenie vyhľadávania. Možno na nej nájsť aj históriu hľadania. Možno vyhľadávať nielen medzi e-maily, ale aj kontaktmi, položkami kalendára, úlohami a poznámkami.
 
Microsoft Outlook 2010 
 
Vytváranie graficky pôsobivých e-mailov
Editor správ umožňuje vytváranie diagramov SmartArt, motívy a štýly. Do tela správ možno jedným klikom vkladať výrezy snímok obrazovky alebo aplikačného okna. Na vloženú grafiku možno použiť nové možnosti profesionálnej úpravy grafiky.
 
Microsoft Outlook 2010 
 
Majte informácie o ľuďoch, s ktorými si dopisujete
Outlook je stredobodom komunikácie s ľuďmi, Outlook Social Connector umožňuje získavať ďalšie informácie o ľuďoch, s ktorými si dopisujete, a to zo sociálnych sietí. Existuje konektor na sieť LinkedIn, pripravuje sa konektor na Facebook, MySpace a ďalšie.
 
Microsoft Outlook 2010 
 
E-maily už nikdy k nesprávnym adresátom
Než odošlete ... je nový nástroj, ktorý zabráni zbytočnému posielaniu e-mailov adresátom, ktorí sú mimo kancelárie (majú nastaveného Asistenta "mimo kancelárie "), zabraňuje neúmyselnému poslaniu e-mailu na rozsiahle distribučné zoznamy a upozorní, ak je odosielaný e-mail niekomu mimo organizácie.
 
Microsoft Outlook 2010 
 
Prepisy zanechaných telefónnych hlasových správ v poštovej schránke
Prepis a hlasový záznam je poslaný adresátovi do poštovej schránky. Vyžaduje pripojenie na Exchange Server 2010 a telefónnu ústredňu v organizácii. Medzi podporovanými jazykmi nie je slovenčina.
 
Zasielanie rýchlych správ priamo z programu Outlook
Outlook je prepojený s aplikáciou Communicator, pri každom kontakte sa zobrazuje stavový indikátor prezencie (zobrazuje prítomnosť) a umožňuje okamžite začať posielanie rýchlych správ.
 
Microsoft Outlook 2010