Microsoft InfoPath 2010

Aplikácia Office InfoPath 2010 kombinuje známe prostredie systému produktov Microsoft Office so službou Microsoft Office InfoPath Forms Services, a zaisťuje tak pre vašu organizáciu účinné riešenie podnikových formulárov. Aplikácia Office InfoPath 2010 pomáha organizáciám účinne štruktúrovať a spravovať podnikové procesy založené na formulároch.

 

Rýchlejšie navrhovanie pomocou rozhrania pásu kariet : Namiesto tradičných ponúk a panelov nástrojov, s ktorými môže vykonanie úlohy vyžadovať niekoľko krokov, sú príkazy na páse kariet rozmiestnené v štruktúre založenej na kartách usporiadaných podľa úloh, ktoré sa vzťahujú k určitej činnosti, takže môžete požadované formuláre vytvoriť rýchlejšie.

 

Čistejšie vzhľad formulárov vďaka aplikácii InfoPath Filler : Aplikácia InfoPath Filler poskytuje čistejšie užívateľské rozhranie pre užívateľov vyplňujúcich formuláre.


Vytváranie sofistikovaných formulárov bez písania kódu : deklaratívna logika a funkcie pre rozloženie - vrátane preddefinovaných pravidiel, zdokonalené správy pravidiel, variantov štýlov a vopred zostavených oddielov rozloženia - vám pomôžu rýchlo a ľahko vytvoriť prepracované formuláre. Pomocou niekoľkých kliknutí možno do formulára pridať overovania, formátovanie alebo akcie.

Vytváranie sofistikovaných formulárov bez písania kódu

Publikovanie formulárov jediným kliknutím : Formulár môžete publikovať kliknutím na ikonu na paneli s nástrojmi Rýchly prístup na páse kariet alebo pomocou zobrazenia Microsoft Office Backstage. Zobrazenie Backstage predstavuje základný orientačný bod pre získanie informácií a možností pre vykonávanú úlohu, napríklad publikovanie.

Jednoduché vykonávanie úloh pomocou zobrazenia Backstage

Vytváranie formulárov pre zoznamy službieb SharePoint : Pomocou aplikácie InfoPath 2010 môžete jediným kliknutím na tlačidlo vytvárať atraktívne formuláre založené na bežných alebo externých zoznamoch služby SharePoint. Ak máte dáta v zoznamoch služby SharePoint, môžete rýchlo automaticky vygenerovať formulár so všetkými poliami tohto zoznamu a potom ho prispôsobiť, čím sa skráti doba potrebná pre jeho vytvorenie.

Vytváranie formulárov pre zoznamy služby SharePoint

Možnosť vypĺňania formulárov v offline režime pomocou aplikácie Microsoft SharePoint Workspace 2010, predtým označovanej ako Microsoft Office Groove 2007 : Používatelia môžu formuláre vypĺňať online alebo offline vďaka natívnej integrácii formulárov s dátami (uloženými v bežných alebo externých zoznamoch služby SharePoint) v rozhraní pracovného priestoru aplikácie Office SharePoint Workspace.
 

Vytváranie riešení pracovných postupov umožňujúcich spoluprácu v službe SharePoint

 

Zahrnutie formulárov do riešenia pracovných postupov na serveri SharePoint Server 2010 : Ak používate SharePoint Server 2010 a aplikáciu SharePoint Designer, možno formuláre aplikácie InfoPath 2010 nasadiť ako súčasť automatizovaného obchodného procesu zahŕňajúceho pracovný postup, ako sú funkcie pre smerovanie a upozorňovanie založené na informáciách vo formulári. Môžete zostavovať modulárne, rozšíriteľné a prenosné riešenia pracovných postupov služby SharePoint, ktoré - či už sú určené pre použitie na úrovni oddelení, alebo celého podniku - možno v aplikácii InfoPath vytvárať len s minimom alebo žiadnym kódovaním. Tieto riešenia sú modulárne (možno vychádzať z existujúceho zoznamu alebo knižnice), rozšíriteľné (možno pridávať funkcie pomocou kódu) a prenosné (danú aplikáciu je možné publikovať vo formáte súboru riešenia služby Windows SharePoint Services [WSP] alebo šablóny lokality služby SharePoint [STP] a presunúť z webu na web alebo zo servera na server).


Využitie bohatších webových formulárov : Mnoho ovládacích prvkov a funkcií, ktoré boli predtým dostupné v klientskej aplikácii InfoPath, ako sú polia so zoznamom, filtrovanie a ovládacie prvky pre dátum a čas, sú teraz dostupné vo formulároch určených pre prehliadač aplikácie InfoPath 2010. Tieto formuláre možno použiť v aplikáciách Internet Explorer, Firefox a Safari.

 

Jednoduchá správa formulárov na servery : Formuláre programu InfoPath je možné sledovať ako skutočnú súčasť servera SharePoint Server 2010. Nové pravidlá Nástroje na údržbu servera SharePoint zaisťujú správnu konfiguráciu formulárov aplikácie InfoPath v príslušných farmách. Formuláre aplikácie InfoPath možno tiež spravovať pomocou príkazového riadku prostredia Windows PowerShell a skriptovacieho jazyka, ktorý je súčasťou servera SharePoint Server 2010.
 

Vytváranie pokročilých formulárov a ich prepojenie s obchodnými systémami
 

Zdokonalenie formulárov pomocou kódu : Formuláre programu InfoPath môžete rozšíriť pomocou kódu, aby lepšie zodpovedali konkrétnym potrebám obchodných procesov príslušnej organizácie, a to pomocou balíka Visual Studio Tools for Applications a jednoduchých funkcií pre publikovanie, ako sú riešenia s izolovaným priestorom (sandbox) na serveri SharePoint Server.

 

Prepojenie formulárov s obchodnými systémami (LOB) : SharePoint Server 2010 ponúka rozšíriteľnú architektúru pre správu užívateľského prístupu k dátovým pripojeniam a systémom. Aplikácia InfoPath 2010 spolupracuje tiež so službou Podnikové pripojenie na servery SharePoint Server 2010. Táto služba rozširuje možnosti aplikácií systému Microsoft Office a platformy SharePoint pomocou preddefinovaných funkcií, služieb a nástrojov, ktoré zefektívňujú vývoj riešení vďaka hlbokej integráciu externých údajov a služieb.

 

Vkladanie formulárov na webové stránky : Na servery SharePoint Server 2010 možno ľahšie než kedykoľvek predtým používať webové stránky ako hostiteľa pre formuláre, a to pomocou novej webovej časti Formulár aplikácie InfoPath. Pomocou tejto webovej časti možno bez nutnosti napísať jediný riadok kódu, hostiť ľubovoľný formulár pre prehliadač aplikácie InfoPath, ktorý bol publikovaný do zoznamu alebo knižnice formulárov služby SharePoint. Môžete ju tiež prepojiť s inými webovými časťami na stránke, čo umožní odosielať alebo prijímať dáta. Vývojári môžu tiež použiť nový ovládací prvok Formulárové Zobrazenie rozhrania. NET, ktoré umožňuje hostiť formuláre aplikácie InfoPath 2010 na ľubovoľných webových stránkach ASP.NET.