Microsoft OneNote 2010

Aplikácia Office OneNote 2010 je softvér, ktorý poskytuje užívateľom jedno miesto na zhromažďovanie takmer všetkých typov a foriem informácií a zároveň ponúka nástroje pre ich rýchle vyhľadávanie. Obsahuje aj ľahko použiteľné nástroje pre spoluprácu tak, aby viacerí užívatelia mohli súčasne spracovávať nadmerné množstvo informácií.

 
 
 
Poznámky prepojené priamo so zdrojom informácií
Okno aplikácie OneNote môže byť trvalo umiestnené na strane obrazovky pre možnosť okamžitého získavania výpiskov z dokumentov alebo webových stránok otvorených v susednom okne. K výpiskom sa vždy uloží odkaz na zdroj informácií - zdrojový dokument.
Microsoft OneNote 2010 
 
Zjednodušená organizácia poznámkových blokov a oddielov v navigačnom panely
Umožňuje lepšie zobraziť skupiny stránok, presúvať, kopírovať, spájať stránky aj celé oddiely.
 
Rýchle radenie informácií na správne miesta
Pri posielaní informácií do zošita OneNote možno v prehľadnom dialógovom okne zobrazujúcom štruktúru zošita s blokmi, oddielmi a stránkami vybrať miesto v zápisníku, kam sa majú informácie zapísať.
 
Microsoft OneNote 2010 
 
Označenie zmien v poznámkach vykonaných inými autormi, história verzií
Ak viac užívateľov zapisuje poznámky do zdieľaného poznámkového bloku, OneNote zobrazí vykonané zmeny od doby, čo ste blok naposledy otvorili. Každá stránka zachováva históriu svojich verzií a označuje kto danú verziu stránky vytvoril. Ak sa získavajú poznámky do zdieľaného bloku off-line, po pripojení sa zmeny synchronizujú.
 
Microsoft OneNote 2010 
 
Vyhľadávanie v poznámkach tak jednoducho ako v internetových vyhľadávačoch
V aplikácii OneNote je používaný systém okamžitého vyhľadávanie Windows Desktop Search, výsledky vyhľadávania sa zobrazujú okamžite tak, ako je upresňovaný hľadaný výraz.
 
Microsoft OneNote 2010 
 
Zdieľanie poznámok a prístup k nim odkiaľkoľvek
Poznámkové bloky možno uložiť na Windows Live SkyDrive. Odtiaľ sú prístupné potom z ľubovoľného miesta, kde je prístup na internet. Pre ich prezeranie a drobné úpravy stačí OneNote Web Apps.
 
Získavanie poznámok hypertextovými odkazmi na ďalšie miesta v zápisníku OneNote
Poznámky je možné označiť odkazmi na súvisiace informácie na iné miesto v zošite OneNote, vložením hypertextových odkazov. Odkazovať je možné na stránku, oddiel alebo celý poznámkový blok.
 
Zvýrazňovanie a sprehľadnenie zápisníka formátovacím štýlom vybraným z galérie
Použitie štýlov sprehľadní poznámky dodá im správnu štruktúru. Formát možno aj kopírovať pomocou nového nástroja "štetček".
 
Microsoft OneNote 2010 
 
Zjednodušené a prispôsobiteľné užívateľské prostredie
Aplikácia OneNote má nové užívateľské rozhranie s pásom kariet. Karta Súbor obsahuje nové okno pre prácu s nástrojmi (zobrazenie Backstage), ktoré zaobchádzajú s dokumentom ako celkom (Tlač, Uložiť, Otvoriť, Nový, apod). Nové usporiadanie a dostatok priestoru výrazne zjednodušuje prácu.
 
Obojsmerné preklady
Služba Microsoft Translator v paneli Zdroje Informácií obojsmerne preloží celé vety aj odstavce do cca 20 jazykov, medzi ktorými je aj slovenčina.