Microsoft PowerPoint 2010

Aplikácia Office PowerPoint 2010 umožňuje rýchle vytváranie efektívnych dynamických prezentácií a integruje pritom pracovné postupy a spôsoby ľahkého zdieľania informácií. Od zmeneného používateľského rozhrania až k novým možnostiam grafiky a formátovania máte vďaka tejto aplikácii kontrolu nad vytváraním pôsobivých prezentácií vo svojich rukách.

 
 
 
Zlepšenie vizuálneho dojmu prezentácií
Vložené fotografie a obrázky je možné upravovať ako v profesionálnych grafických aplikáciách - je možné meniť kontrast, farby, ostrosť, pridávať umelecké grafické efekty, odoberať pozadia, orezávať do požadovaných tvarov a iné
 
Microsoft PowerPoint 2010 
 
Súčasná práca viacerých ľudí na jednej prezentácii
PowerPoint umožňuje súčasnú prácu viacerých ľudí i na rovnakom snímke prezentácie. Stačí, aby bol dokument v zdieľanom webovom úložisku Windows Live SkyDrive alebo SharePoint Foundation 2010. V dokumente sa vedľa upravovaného textu zobrazuje, kto práve upravuje dokument - autori môžu okamžite začať konverzáciu.
 
Obohatenie prezentácie upraveným videozáznamom
Videozáznam môže byť do prezentácie vložený, strihaný, upravovaný (tvar, odraz, zošikmenie, rotácia, umelecké efekty, prefarbenie, a iné) a opatrený záložkami. Dosiahnutie záložky pri prehrávaní môže spustiť ďalšie video alebo animáciu.
 
Microsoft PowerPoint 2010 
 
Prezentovaní v reálnom čase (online) na internete
Ľuďom, ktorým je prezentácia určená, je zaslaná URL adresa a potom možno začať prezentovať. Poslucháči vidia snímky tak, ako nimi prezentátor prechádza, nemusia mať PowerPoint.
 
Zdieľanie prezentácií a prístup k nim odkiaľkoľvek
Prezentácie možno uložiť na Windows Live SkyDrive. Odtiaľ sú potom prístupné z ľubovoľného miesta, kde je prístup na internet. Pre ich prezeranie a drobné úpravy potom stačí PowerPoint Web Apps.
 
Premena textu na pôsobivé diagramy
Bola rozšírená galérie diagramov SmartArt, do súčasťou diagramov je možné vkladať fotografie (napr. fotografie do organizačnej schémy) či inú grafiku.
 
Microsoft PowerPoint 2010 
 
Oživenie prezentácia novými prechodmi snímky a animačnými efektmi
Galérie animačných efektov a galérie prechodov medzi snímkami boli rozšírené tak, že teraz obsahujú viac ako 300 pôsobivých efektov známych z filmov a z televízie. Animácie je možné nástrojom "štetček" kopírovať z jedného objektu na iný.
 
Jednoduchšie organizácie snímok a nastavovania tlače
Snímky môžu byť radené do oddielov, ktoré možno pomenovať, samostatne prezentovať, tlačiť, zmazať a pod.
 
Zjednodušené a prispôsobiteľné užívateľské prostredie
Karta Súbor obsahuje nové okno pre prácu s nástrojmi, ktoré zaobchádzajú s dokumentom ako celkom (Tlač, Uložiť, Otvoriť, Nový, a pod). Nové usporiadanie a dostatok priestoru výrazne zjednodušuje prácu.
 
Práca na prezentácii v dvoch samostatných oknách
Aplikácia PowerPoint novo umožňuje otvoriť prezentácie v dvoch úplne samostatných oknách, obe prezentácie možno nezávisle a naraz upravovať, kopírovať snímky a text z jednej prezentácie do druhej - v oknách vedľa seba alebo na dvoch monitoroch.
 
Microsoft PowerPoint 2010