Microsoft Project 2010

Aplikácia Office Project 2010 ponúka celý rad nástrojov pre riadenie projektov s výhodným pomerom využiteľnosti, účinnosti a flexibility, ktorý zaisťuje efektívnejšie a účinnejšie vedenie projektov. Zaistí vám stálu informovanosť a kontrolu nad prácou na projekte, časové a finančné riadenie projektu, pomôže zachovať informovanosť a vyššiu produktivitu projektových tímov vďaka integrácii so známymi aplikáciami systému produktov Microsoft Office, ponúka účinné možnosti vytvárania zostáv a plánovania a obsahuje flexibilné nástroje.

 

Microsoft Project 2010 slúži pre plánovanie projektov, sledovanie termínov, priraďovanie zdrojov a sledovanie ich využitia, sledovanie kritickej cesty a zobrazenie rôznych pohľadov na projekt. Project môže využívať buď jednotlivec pre svoje projekty, alebo tím pre riadenie komplexných projektov.

Výhody

  • Jednoduchá a rýchla práca - nové intuitívne užívateľské rozhranie a plánovanie, ktoré pripomína prácu v Excely, zjednodušuje návrh projektu. Veľké množstvo preddefinovaných šablón umožnia vytvoriť profesionálny projekt a znížia tak riziko zabudnutia niektorých míľnikov.
  • Automatické doplnenie termínov - stačí zadať dĺžku trvania jednotlivého úlohy a Project automaticky doplní, odkedy a dokedy úloha potrvá, nadviaže na predchádzajúce úlohy a ponúkne k vyplneniu políčka, ktoré potrebujete sledovať (zdroj, rozpočet, stav prác, a pod)
  • Tímové plánovanie - Project umožňuje zobraziť zdroje alebo účastníkov projektu a k nim priradené úlohy na časovej osi. Ak sú jednotlivé zdroje preťažené je možné jednoduchým pretiahnutím myši priradiť úlohu inému zdroju a optimalizovať tak ich využitie.
  • Tímová spolupráca - Pomocou zobrazenia Backstage môže každý účastník publikovať na server SharePoint stav prác na jeho časti projektu a zároveň dostávať projektové aktualizácie od vlastníka projektu.

Tabuľka porovnania edícií aplikácie Project a Project Server

Ktorá edícia je pre mňa tá správna?

Standard

Professional

Project Server

Použitie

Jednotlivci alebo užívatelia ktorí tvoria projekty len občas

Profesionálny projektoví manažéri

Riadenie rozsiahlych projektov

Novinky

-  Nové používateľské rozhranie

-  Jednoduché zadávanie a riadenie harmogramu činností

-  Rôzne pohľady na projekt vrátane časovej osi

-  Vylepšený harmonogram činností

-  Tímové plánovanie

-  Synchronizácia s SharePoint

-  Webový harmonogram činností

-  Nasadený projektový management a management produktového portfólia

-  Vylepšené možnosti Business Intelligence a reportovania