Microsoft Visio 2010

Aplikácia Visio 2010 uľahčuje odborníkom z oblasti IT a ďalších odvetví vizualizovať, analyzovať a komunikovať komplexné informácie, systémy a procesy. Pomocou profesionálne spracovaných diagramov aplikácie Visio 2010 môžete vylepšiť porozumenie systémom a procesom, začať sa orientovať v komplexných informáciách a tieto znalosti využiť na prijímanie lepších rozhodnutí týkajúcich sa vášho podniku.

 
Pre vizualizáciu a tvorbu diagramov, a to buď statických, alebo dynamických, ktoré sa automaticky menia v závislosti na dátach a v reálnom čase. Visio slúži k tvorbe organizačných a sieťových diagramov, modelovanie obchodných procesov alebo schém podlaží, výrobných liniek, ISO procesov a schém architektúry IT. Schémy možno zdieľať pomocou webového rozhrania alebo publikovať na server SharePoint.

Výhody

  • Preddefinované šablóny - Visio obsahuje množstvo preddefinovaných šablón pre všetky najdôležitejšie procesy alebo diagramy, ktoré chcete nakresliť.
  • Rýchle kreslenie - Visio automaticky napovedá ďalšie logické tvary, ktoré je možné nakresliť. Rýchlosť umožňujú veľké knižnice ikon (IT diagramy, kancelársky nábytok, topografické ikony, ikony ľudí, ISO a TQM, a iné) a nové intuitívne užívateľské rozhranie.
  • Zjednodušenie komplexných diagramov - Zložité procesy možno zjednodušiť zobrazením podprocesov ako jeden objekt. Detaily sa zobrazia kliknutím na ne. Dôležité tvary možno zvýrazniť a odlíšiť špeciálnym tvarom tzv. kontajnerom.
  • Automatické formátovanie - Automatické formátovanie je otázkou niekoľkých kliknutí na preddefinované formáty.
  • Jednoduché zdieľanie a dynamické dáta - Diagramy možno zdieľať cez webové rozhranie alebo pomocou servera SharePoint. Diagramy sa môžu automaticky aktualizovať a ukazovať stav jednotlivých častí procesov, a to pomocou čiarových ukazovateľov alebo budíkov.

Tabuľka porovnania edícií aplikácie Visio

Ktorá edícia je pre mňa tá správna?

Standard

Professional

Premium

Jednoduchá tvorba diagramov v moderných šablónach, automatické zarovnávanie a úpravy

 

 

 

Intuitívna navigácia v novom používateľskom rozhraní

 

 

 

Dynamické tvary, ktoré sa menia na základe odkazov na dáta získané v reálnom čase

 

 

 

Zdieľanie cez webové rozhranie (aj medzi adresátmi, ktorí nemajú Visio)

 

 

 

Nové nástroje pre správu procesov, pre ich modelovanie a sled prác v SharePoint

 

 

 

Inteligentná analýza pre nájdenie chýb proti obchodnej logike