Microsoft Access 2010

Aplikácia Office Access 2010 umožňuje rýchle a jednoduché sledovanie informácií a vytváranie zostáv pomocou vylepšeného rozhrania a interaktívnych možností návrhu, ktoré nevyžadujú dôkladnú znalosť databáz. Začiatok je ľahký vďaka preddefinovaným databázovým riešeniam, ktoré môžete meniť a prispôsobovať podľa svojich meniacich sa potrieb. Môžete zhromažďovať informácie prostredníctvom informácií v e-maile alebo importovať dáta z externých aplikácií. Môžete vytvárať a upravovať podrobné zostavy, ktoré zobrazujú usporiadané, filtrované a zoskupené informácie, čo uľahčuje informovanejšie rozhodovanie. Informácie s ostatnými používateľmi môžete zdieľať prostredníctvom zoznamov služby Microsoft Windows SharePoint Services, kde môžete pravidelne kontrolovať históriu revízií, obnovovať odstránené informácie, nastaviť práva pre prístup k dátam a zálohovať informácie.

 

Rýchlejšie a jednoduchšie začatie práce než doteraz

Využite silu komunity v programe Access 2010. Pracujte so šablónami databáz, ktoré vytvorili iní používatelia, a podeľte sa o svoje vlastné návrhy. Používajte nové predpripravené šablóny databáz dostupné na lokalite Office.com, ktoré sú určené na vykonávanie často požadovaných úloh, alebo si vyberte zo šablón, ktoré odoslali členovia komunity, a prispôsobte ich vlastným potrebám.Možnosť vytvorenia centrálnej pristávacej plochy pre údaje

Integrujte zostavy programu Access použitím viacerých pripojení údajov a informácií prepojených alebo naimportovaných z iných zdrojov. Vylepšené podmienené formátovanie a výpočtové nástroje vám umožnia vytvárať dynamické zostavy s pútavejším formátovaním. Zostavy programu Access 2010 teraz dokážu zobraziť údajové pruhy, ktoré vám a vášmu publiku umožnia jednoduchšie sledovať trendy a utvoriť si potrebný obraz.Prístup k aplikácii, údajom alebo formulárom prakticky odkiaľkoľvek

Rozšírte svoju databázu na web, aby aj používatelia bez klienta programu Access mohli otvárať webové formuláre a zostavy v prehľadávači a mohla sa vykonávať automatická synchronizácia zmien.1 Alebo pracujte so svojou webovou databázou offline, vykonajte zmeny jej návrhu a údajov a potom po opätovnom pripojení ich synchronizujte na serveri Microsoft SharePoint Server 2010. Pri používaní programu Access 2010 a aplikácie SharePoint Server 2010 je možné zaistiť centrálnu ochranu údajov na dosiahnutie súladu s požiadavkami na údaje, zálohovanie a auditovanie, ktorá poskytuje vyššiu dostupnosť a širšie možnosti správy.


Používanie profesionálnych návrhov v celej databáze programu Access

Pracujte s dôverne známymi a pútavými motívmi balíka Office a používajte ich v databázach s verným zobrazením v klientovi programu Access aj na webe. Na výber sú rôzne motívy, ale vytvoriť si môžete tiež vlastný motív, s ktorým budú formuláre a zostavy vyzerať jednoducho úžasne.


Pridanie možností navigácie do databázy presúvaním objektov myšou

Vytvárajte profesionálne vyzerajúce formuláre s navigáciou, ktorá funguje ako webová navigácia a s ktorou sa bude s často používanými formulármi a zostavy jednoduchšie pracovať, pretože nie je nutné písať žiadny kód ani logiku. Vyberte si zo šiestich predefinovaných šablón navigácie s kombináciou vodorovných alebo zvislých kariet. Aplikácie s veľkým počtom formulárov alebo zostáv programu Access je možné zobraziť pomocou viacúrovňových vodorovných kariet. Formuláre alebo zostavy zobrazíte jednoduchým presunutím myšou.


Rýchlejšie a jednoduchšie dokončenie práce

V programe Access 2010 je prístup k funkciám a ich používanie jednoduché. Nové zobrazenie Microsoft Office Backstage™ nahrádza tradičnú ponuku Súbor a umožňuje publikovať, zálohovať a spravovať databázu niekoľkými kliknutiami. A s novým vylepšeným pásom s nástrojmi získate prístup k obľúbeným príkazom ešte rýchlejšie, pretože karty si môžete prispôsobiť alebo vytvoriť tak, aby vyhovovali vášmu pracovnému štýlu.


Intuitívne vytváranie výrazov s funkciou IntelliSense

Zjednodušený Zostavovač výrazov umožňuje rýchlejšie a pohodlnejšie vytvárať logiku a výrazy v databáze. Funkcia IntelliSense – Rýchle informácie, Názvy tlačidiel a Automatické dokončovanie – slúži na zníženie počtu chýb a skrátenie času potrebného na pamätanie si názvov výrazov a syntaxe, vďaka čomu získate viac času na vytváranie aplikačnej logiky.


Ešte rýchlejšie vytváranie makier než doteraz

Program Access 2010 obsahuje renovovaný nástroj Návrhár makier, ktorý zjednodušuje vytváranie, úpravu a automatizáciu databázovej logiky. Návrhár makier zvyšuje vašu produktivitu, znižuje počet chýb v kóde a umožňuje jednoduchým spôsobom začleniť komplexnejšiu logiku pri vytváraní robustných aplikácií. Zvýšte spravovateľnosť kódu použitím údajových makier na pripojenie logiky k údajom a centralizáciou logiky v zdrojových tabuľkách. S výkonnejším Návrhárom makier a údajovými makrami máte možnosť rozšíriť automatizáciu mimo klienta programu Access na webové databázy na lokalitách SharePoint a na ďalšie aplikácie, ktoré aktualizujú vaše tabuľky.Zmena častí databázy na opakovane použiteľné šablóny

Šetrite čas a používajte vo svojej databáze časti databáz, ktoré vytvorili iní používatelia. Teraz si môžete uložiť často používané objekty, polia alebo kolekcie polí programu Access ako šablóny, ktoré môže pridať do existujúcich databáz, čím dosiahnete zvýšenie vlastnej produktivity. Časti aplikácií je možné použiť v rámci organizácie na dosiahnutie konzistencie pri vytváraní databázových aplikácií.


Integrácia údajov programu Access so živým obsahom na webe

Teraz máte možnosť pripojiť sa k zdrojom údajov pomocou protokolu webovej služby. Pomocou služby Business Connectivity Services môžete zahrnúť údaje webových služieb a podnikových aplikácií priamo do databáz, ktoré vytvárate. 2 A nový ovládací prvok webového prehľadávača umožňuje integrovať obsah Web 2.0 do formulárov programu Access.