Microsoft Word 2013

Aplikácia Office Word 2013 uľahčuje používateľom vytváranie profesionálne vyzerajúcich dokumentov pomocou komplexného balíka nástrojov pre zápis v novom používateľskom rozhraní. Výkonné funkcie kontroly, komentárov a porovnania umožňujú rýchlo získať spätnú väzbu od kolegov a zapracovať ju do dokumentov. Pokročilá integrácia dát pomáha zaistiť, že dokumenty zostanú pripojené k dôležitým zdrojom obchodných informácií. Nový Word ponúka možnosti otvárania a úpravy súborov PDF, zarovnávania obrázkov, či diagramov a nový režim čítania taktiež poskytuje výbornú funkčnosť napríklad aj na tabletoch.

 
Jednoduchý úvod
 
Po spustení aplikácie Word 2013 je zobrazená úvodná ponuka s možnosťou otvorenia posledných aktivít, ale samozrejme aj možnosť otvorenia novej, či nezobrazenej dávnejšie vytváranej aktivity. Taktiež je zobrazená ponuka nových šablón, ktoré môžu pomôcť pri začiatkoch vytvárania nových dokumentov.
 
Microsoft Word 2013 
 
Čítanie dokumentov
 
Jednou z mnohých výhod a vylepšení aplikácie Word 2013 je aj nový režim čítania, ktorý umožňuje čítanie dokumentov bez ďalších rušivých elementov aplikácie, ktoré nie sú potrebné pri čítaní textu. Nástroje úpravy sa v tomto režime nezobrazujú, avšak tie, ktoré môžu byť nápomocné (nástroje - Definovať, Preložiť, Hľadať) sú poskytované naďalej.
 
Microsoft Word 2013 
 
Detailné zobrazenie objektu
 
Po dvojitom kliknutí na konkrétny objekt, ktorý potrebujete detailnejšie prezrieť, sa daný objekt zobrazí na celej obrazovke a po zistení potrebných informácií, kliknutím mimo objektu, sa vrátite do pôvodného zobrazenia dokumentu .
 
Otvorenie nedočítaného dokumentu
 
Word ponúka novú funkciu otvorenia dokumentu na strane, ktorá bola naposledy čítaná. Táto možnosť je poskytnutá priamo po otvorení dokumentu, teda nie je potrebné hľadať, kde ste prestali.
 
Microsoft Word 2013 
 
Možnosť rozbalenia a zbalenia častí dokumentu
 
Umiestnenia súhrnu do nadpisov zabezpečuje následne ďalšiu možnosť sprehľadnenia dokumentu tým, že časti dokumentu, ktoré sú v nadpise zahrnuté je možné zbaliť a nechať na čitateľovi, či ho daná časť zaujme a prečíta si o nej podrobnosti.
 
Microsoft Word 2013 
 
Súbory v cloude
 
Známa a čo raz častejšie využívaná služba ukladania súborov do cloudu môže byť nápomocná aj pri vytváraní dokumentov v aplikácii Word 2013. Je možné ukladať súbory do konta OneDrive alebo na inú lokalitu, napríklad nejakej organizácie. Odtiaľ je možné jednoducho zobraziť, upraviť, synchronizovať alebo zdieľať požadované dokumenty, na ktorých môžete spolupracovať s inými používateľmi.
 
Komentáre a odpovede
 
Priamo vedľa textu je možné zobraziť a pridávať komentáre odkazujúce sa na konkrétny text. Nástroj komentárov ponúka novú možnosť odpovede na komentár. Ak je komentár spracovaný a problém v ňom vyriešený môže byť označený ako dokončený. Bude sa zobrazovať ako sivý, ale konverzácia nezmizne, ale bude zachovaná pre prípad neskoršej potreby.
 
Microsoft Word 2013